لیبل اصالت چیست

لیبل اصالت شناسه ایست که بر روی کالاهای سلامت محور درج می شود و هر قلم از هر کالا را به طور منحصر به فرد شناسایی می کند.

شناسایی کالا در سطح قلم کالایی متعاقبا اصالت سنجی و همچنین رهگیری کالا به ازای هر قلم را ممکن می کند.
esalat3
demo-attachment-54-Path-1630
demo-attachment-56-Path-1633
demo-attachment-44-Group-582

کالاهای مشمول الصاق

تمامی کالاهای سلامت محور, یا به عبارت دیگر تمامی کالاهایی که در حوزه نظارتی سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران قرار می گیرند مشمول طرح رهگیری و کنترل اصالت می شوند. 

  • medicine33 دارو و تجهیزات پزشکی
  • hygiene11 آرایشی و بهداشتی
  • supplement44 انواع مکمل های غذایی
  • food22 خوراکی و آشامیدنی

مندرجات لیبل اصالت

هر قلم از هر نوع کالای سلامت محور علاوه بر کد GTIN, شماره بچ و تاریخ انقضا واجد دو شناسه نیز می باشد:

شناسه رهگیری: این شناسه برای رهگیری کالا در زنجیره تامین مورد استفاده قرار می گیرد.

کد اصالت: کد 16 رقمی است که زیر لایه قابل خراش نهان شده و برای سنجش اصالت مورد استفاده قرار می گیرد.

دستورالعمل اجرایی

دستورالعمل اجرایی نظام ردیابی، رهگیری و کنترل اصالت فراورده‌های سلامت محور (Tracking, Tracing, and Authentication Control)

demo-attachment-44-Group-582
demo-attachment-56-Path-1633