اپلیکیشن موبایل تی تک

اپلیکیشن مصرف کنندگان , درگاهیست که از طریق آن سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی ایران خدمات سمت مصرف کننده از تایید اصالت گرفته تا گزارش عوارض دارویی را ارایه می کند.

mobile-scratch
demo-attachment-54-Path-1630
demo-attachment-56-Path-1633
demo-attachment-44-Group-582
home_insurance_for_business_2-3

اطمینان از اصالت محصول

expired

جلوگیری از فروش کالای منقضی یا ریکال شده

features

پیشخوانی برای خدمات دیجیتال در عرصه کالاهای سلامت محور

چطور اصالت کالا
را تشخیص دهیم

:

لیبل روی محصول را بخراشید

>

کد را در اپلیکیشن وارد کنید

>

دکمه ارسال را بفشارید . و تمام !

کالا در سامانه ثبت نشده

کالایی که در دست دارید تقلبی است یا از مجاری غیر مجاز وارد شده و مورد تایید سازمان غذا و دارو نمی باشد.

کالا ریکال / منقضی شده

کالایی که در دست دارید تقلبی نیست. اما به دلیل انقضا / فراخوانی توسط شرکت سازنده, مناسب مصرف نیست.

اصالت کالا مورد تایید است

کالا در سامانه تی تک ثبت شده و می توانید با خیال راحت آن را مصرف کنید.

بر مبنای اطلاعات وارده, اپلیکیشن یکی از این سه مورد پاسخ را نشان می دهد.