مواد اولیه مکمل

راهنمای ثبت مواد اولیه فرآورده مکمل

1- مقدمه 6

2- ورود به سامانه 7

3- معرفی پیکربندی سامانه 10

4- لیست درخواست‌های ثبت ماده اولیه مکمل 11

5- ثبت درخواست 14

5-1- ثبت‌کننده (تولیدکننده محصول نهایی/واردکننده) 15

5-2- تولیدکننده ماده اولیه 16

5-3- ماده اولیه 17

5-4- ترکیبات 18

5-5- بارگذاری مدارک 20

6- پیوست 22

6-1- محل قرارگیری سند راهنما 22

6-2- بازیابی نام کاربری 22

6-3- بازیابی رمز عبور 23

6-4- افزودن خط تولید 25

فهرست شکل‌ها

شکل 1) ورود آدرس سامانه «صدور پروانه ثبت» 7

شکل 2) فرم اصلی سامانه «صدور پروانه ثبت» 7

شکل 3) ورود نام کاربری و رمز عبور 8

شکل 4) گزارش فعالیت‌های شرکت 8

شکل 5) نمایش صفحه سامانه ثبت- ثبت ماده اولیه مکمل 9

شکل 6) نمای کلی 10

شکل 7) لیست درخواست‌های ثبت شده ماده اولیه مکمل 11

شکل 8) جستجوی درخواست‌های ثبت شده 11

شکل 9) صفحه‌بندی لیست درخواست‌های ثبت شده 12

شکل 10) مشاهده جزئیات درخواست ثبت‌شده 13

شکل 11) ویرایش درخواست ثبت‌شده 13

شکل 12) صفحه ثبت درخواست پروانه ماده اولیه مکمل 14

شکل 13) ثبت‌کننده (تولیدکننده محصول نهایی/واردکننده) 15

شکل 14) تولیدکننده ماده اولیه 16

شکل 15) ماده اولیه 17

شکل 16) ترکیبات 18

شکل 17) جستجوی ماده اولیه در بانک‌های اطلاعاتی جهانی 19

شکل 18) لیست مواد اولیه جستجو شده 19

شکل 19) مشاهده اسناد راهنمای سامانه 22

شکل 20) فراموشی نام کاربری 23

شکل 21) ورود کد ملی 23

شکل 22) فراموشی رمز عبور 24

شکل 23) ورود نام کاربری 24

شکل 24) تکمیل اطلاعات و تغییر رمز عبور 25

شکل 25) افزودن خط تولید 25

شکل 26) بارگذاری و ثبت گواهی GMP 26

مقدمه

سامانه صدور پروانه‌ها وظیفه ثبت اطلاعات انواع فرآورده‌ها را بر عهده دارد. یکی از امکاناتی که این سامانه فراهم می‌آورد، ثبت اطلاعات مواد اولیه فرآورده‌های مکمل است. مسئولین فنی شرکت‌ها جهت دریافت پروانه مواد اولیه فرآورده مکمل، اطلاعات مواد اولیه را به‌صورت یک درخواست جدید از طریق سامانه صدور پروانه‌ها ثبت می‌کنند. اطلاعات ثبت‌شده برای انجام عملیات کارشناسی به کارشناسان مربوطه در سازمان غذا و دارو ارسال‌شده و پس از انجام عملیات کارشناسی و تائید، پروانه و کد IRC برای مواد اولیه فرآورده مکمل صادر می‌گردد.

ورود به سامانه

 1. به‌منظور ورود به سامانه‌ «صدور پروانه ثبت»، آدرس (https://irc.fda.gov.ir) را مطابق شکل 1 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 1) ورود آدرس سامانه «صدور پروانه ثبت»

 1. فرمی مطابق شکل 2 نمایش داده می‌شود. به‌منظور ورود به سامانه دکمه‌ی «ورود» را کلیک نمایید.

شکل 2) فرم اصلی سامانه «صدور پروانه ثبت»

 1. در فرم نمایش داده شده «نام کاربری» و «رمز عبور» را مطابق شکل 3 وارد نمایید. سپس دکمه «ورود به سیستم» را کلیک نمایید.

توجه: مسئول فنی شرکت باید «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را قبلاً از سامانه TTAC دریافت کرده باشد. در صورت فراموشی نام کاربری یا رمز عبور به بخش «پیوست: بازیابی نام کاربری» و «پیوست: بازیابی رمز عبور» مراجعه نمایید.

شکل 3) ورود نام کاربری و رمز عبور

 1. با ورود به سامانه، صفحه گزارش فعالیت‌های شرکت جهت بررسی سریع فعالیت‌های انجام شده در این سامانه مانند شکل 4 نمایش داده می‌شود. با انتخاب دکمه منوهای کاربردی جهت ارسال درخواست‌ها نمایش داده می‌شوند.

شکل 4) گزارش فعالیت‌های شرکت

 1. از قسمت مواد اولیه، مانند شکل 5 گزینه «ثبت ماده اولیه مکمل» انتخاب شود. پس از انتخاب این گزینه، صفحه‌ای شامل لیست مواد اولیه مکمل‌های نمایش داده می‌شود.

شکل 5) نمایش صفحه سامانه ثبت- ثبت ماده اولیه مکمل

معرفی پیکربندی سامانه

پیکربندی و منوهای عملیاتی سامانه صدور پروانه ثبت مانند شکل 6 شامل موارد زیر است:

 1. نمای کلی سامانه: نمای شروع کار با سامانه نشان داده شده است.
 2. دسترسی سریع به منوهای کاربردی: این گزینه جهت نمایش و دسترسی سریع به منوهای کاربردی صفحه اصلی ایجاد شده است.
 3. ثبت ماده اولیه مکمل: از بین انواع فرآورده‌ها، این قسمت به‌صورت اختصاصی مربوط به «ثبت ماده اولیه فرآورده مکمل» است.
 4. پیام‌ها: کاربران از طریق این قسمت می‌توانند به صندوق پیام‌های خود دسترسی پیدا کنند. در این صندوق انواع پیام‌های سیستمی، کاربری و هشدارهای مربوطه برای حساب کاربری نمایش داده شده است.
 5. نام کاربری: نام کاربری افراد در این قسمت نمایش داده می‌شود.
 6. خروج: به‌منظور خروج از حساب کاربری این گزینه در دسترس است.

شکل 6) نمای کلی

لیست درخواست‌های ثبت ماده اولیه مکمل

پس از ورود به بخش ثبت ماده اولیه مکمل، لیست درخواست‌های ثبت شده مواد اولیه مکمل مانند شکل 7 نمایش داده می‌شود.

شکل 7) لیست درخواست‌های ثبت شده ماده اولیه مکمل

 1. در صورتی که درخواستی از قبل ثبت شده باشد با استفاده از کادر جستجوی نمایش داده شده در شکل 8 و ورود مشخصات مورد نظر، می‌توان به جستجوی درخواست پرداخت.

شکل 8) جستجوی درخواست‌های ثبت شده

عباراتی که می‌توان در این قسمت وارد نمود، شامل موارد زیر است:

  • نام تجاری
  • نام فارسی ماده اولیه مکمل
 1. با کلیک بر روی دکمه ، عملیات جستجو بر اساس عبارت واردشده انجام می‌شود.
 2. ستون‌های لیست درخواست‌های پروانه ثبت ماده اولیه مکمل شامل موارد زیر است:
  1. نام تجاری: نام تجاری ماده اولیه مکمل به انگلیسی در این ستون نمایش داده می‌شود.
  2. نام فارسی: نام فارسی ماده اولیه مکمل در این ستون نمایش داده می‌شود.
  3. CASNumber: کد شیمیایی ماده اولیه مکمل در این ستون نمایش داده می‌شود.
  4. مواد تشکیل دهنده: موادی که در ترکیب ساختاری ماده اولیه مکمل به کار رفته است در این ستون نمایش داده می‌شود.
  5. کد ماده اولیه: پس از تایید کارشناسان کد IRC ماده اولیه در این ستون نمایش داد می‌شود.
  6. تولیدکننده: نام شرکت تولیدکننده ماده اولیه مکمل در این ستون نمایش داده می‌شود.
  7. فرم (غلظت): فرم و حالت ماده اولیه در این ستون نمایش داده می‌شود.
  8. HS: کد تعرفه گمرکی مربوط به هر ماده اولیه مکمل در این ستون نمایش داده می‌شود.
  9. تاریخ اعتبار: در صورت صدور مجوز ماده اولیه مکمل، تاریخ اعتبار آن در این ستون نمایش داده می‌شود.
  10. وضعیت: وضعیت درخواست ثبت شده در این ستون نمایش داده می‌شود.
  11. عملیات: گزینه‌های عملیاتی روی درخواست موردنظر شامل موارد زیر است:
 • جزییات: به‌منظور مشاهده اطلاعات درخواست ثبت‌شده می‌توان از این گزینه استفاده نمود.
 • ویرایش: درصورتی‌که وضعیت درخواست «پیش‌نویس» یا «نیازمند ویرایش» باشد، این گزینه فعال خواهد شد.
 • ارسال به کارشناس: درصورتی‌که وضعیت درخواست به حالت پیش‌نویس باشد این گزینه نمایش داده می‌شود و با انتخاب آن، درخواست ثبت شده جهت انجام بررسی و صدور مجوز به کارشناسان سازمان غذا و دارو ارسال می‌گردد.
 1. با استفاده از دکمه‌های صفحه‌بندی در قسمت پایین صفحه مانند شکل 9 می‌توان درخواست موردنظر را از بین سایر صفحات در جدول درخواست‌های ثبت‌شده جستجو نمود.

شکل 9) صفحه‌بندی لیست درخواست‌های ثبت شده

 1. به‌منظور مشاهده جزئیات یک درخواست ثبت‌شده، دکمه و سپس گزینه در لیست درخواست‌ها انتخاب شود. مانند شکل 10 اطلاعات مربوط به درخواستی که از قبل وارد شده است، نمایش داده می‌شود. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی نمایش داده شده در این صفحه در قسمت ثبت درخواست ارائه‌شده است. لازم به ذکر است که گزینه‌های نمایش داده‌شده در حالت نمایش جزئیات قابلیت ویرایش ندارند.

شکل 10) مشاهده جزئیات درخواست ثبت‌شده

 1. به‌منظور ویرایش درخواست ثبت‌شده، روی سطر درخواست موردنظر دکمه و سپس گزینه انتخاب شود. صفحه‌ای مانند شکل 11 با قابلیت ویرایش اطلاعات نمایش داده می‌شود. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی مربوط به این صفحه در قسمت ثبت درخواست ارائه شده است.

شکل 11) ویرایش درخواست ثبت‌شده

 1. به‌منظور ثبت یک درخواست جدید با کلیک بر روی دکمه صفحه‌ای مانند شکل 12 جهت ثبت درخواست باز می‌شود.

ثبت درخواست

در صفحه ثبت درخواست، اطلاعات مربوط به ماده اولیه در چند بخش مانند شکل 12 وارد می‌شوند. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

شکل 12) صفحه ثبت درخواست پروانه ماده اولیه مکمل

ثبت‌کننده (تولیدکننده محصول نهایی/واردکننده)

در این بخش نام و شناسه ملی شرکت ثبت‌کننده ماده اولیه مکمل به‌صورت خودکار با اطلاعات شرکت وارد شده به سامانه مانند شکل 13 نمایش داده می‌شود.

شکل 13) ثبت‌کننده (تولیدکننده محصول نهایی/واردکننده)

تولیدکننده ماده اولیه

در این بخش اطلاعات شرکت تولیدکننده ماده اولیه مکمل مانند شکل 14 وارد می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 14) تولیدکننده ماده اولیه

 1. نام شرکت یا شناسه ملی: نام شرکت تولیدکننده ماده اولیه مکمل وارد و از لیست نمایش داده شده انتخاب شود. در صورتی که شرکت تولیدکننده، شرکتی ایرانی باشد با ورود شناسه ملی آن نیز می‌توان به جستجوی شرکت مورد نظر پرداخت. به این منظور کد ملی شرکت وارد شده و شرکت مورد نظر از لیست نمایش داده شده انتخاب شود.
 2. نام کشور: نام کشوری که شرکت تولیدکننده ماده اولیه مکمل در آن واقع شده است با انتخاب نام شرکت به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود.
 3. شناسه ملی: در صورتی که شرکت تولیدکننده ماده اولیه مکمل شرکتی ایرانی باشد، شناسه ملی شرکت با انتخاب نام آن به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود. در غیر این صورت این فیلد نمایش داده نخواهد شد.
 4. خط تولید: خط تولید ماده اولیه دارویی و صنعتی مربوط به شرکت تولیدکننده از لیست انتخاب شود. در صورتی که خط تولید مد نظر در لیست وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه پنجره‌ای جهت افزودن خط تولید جدید باز می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در بخش «پیوست: افزودن خط تولید» شرح داده شده است.

ماده اولیه

در این بخش اطلاعات عمومی ماده اولیه مکمل مانند شکل 15 وارد می‌شود. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی این بخش در ادامه شرح داده شده است.

شکل 15) ماده اولیه

 1. نام تجاری انگلیسی: نام تجاری ماده اولیه مکمل به انگلیسی در این فیلد وارد شود.
 2. نام تجاری فارسی: نام تجاری ماده اولیه مکمل به فارسی در این فیلد وارد شود.
 3. فرم: فرم و حالت ماده اولیه مکمل از لیست انتخاب شود.
 4. رفرنس (فارماکوپه): نام مرجع مربوط به رفرنس ماده اولیه مکمل از لیست انتخاب شود.
 5. اچ اس: کد تعرفه بین‌المللی کالا (HS) در این فیلد وارد شود.
 6. عنوان تعرفه: با ورود کد اچ‌اس، تعرفه مربوط به هر کد به‌صورت خودکار نمایش داده می‌شود.

ترکیبات

در این بخش اطلاعات مواد تشکیل دهنده ماده اولیه مکمل که در ترکیبات آن به کار رفته‌اند وارد می‌شود. به این منظور با کلیک بر روی دکمه فیلدهایی جهت افزودن ماده اولیه مانند شکل 16 نمایش داده می‌شوند. توضیحات مربوط به هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.

شکل 16) ترکیبات

 1. ماده اولیه: نام ماده تشکیل دهنده ماده اولیه مکمل وارد و از لیست نمایش داده شده انتخاب شود.
 2. درصد (غلظت): مقدار ماده اولیه به کار رفته در ترکیب به‌صورت درصد وارد شود.
 3. در صورتی که نام ماده اولیه در لیست نمایش داده شده با ورود نام آن وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه پنجره‌ای مانند شکل 17 جهت افزودن ماده اولیه باز می‌شود. با ورود نام ماده یا کد شیمیایی فرآورده (Cas Number) و کلیک بر روی دکمه لیستی از مواد جستجو شده از بانک‌های اطلاعاتی جهانی مانند شکل 18 نمایش داده می‌شوند. با کلیک بر روی دکمه در سطر مربوط به ماده مد نظر، ماده به لیست مواد اولیه افزوده شده و می‌توان آن را جستجو نمود.

توجه: چند ماده تشکیل دهنده را به روش شرح داده شده می‌توان اضافه نمود.

 1. با کلیک بر روی دکمه در مقابل هر یک از فیلدهای ماده تشکیل دهنده مورد نظر، آن ماده حذف می‌شود.

شکل 17) جستجوی ماده اولیه در بانک‌های اطلاعاتی جهانی

شکل 18) لیست مواد اولیه جستجو شده

 1. غلظت وزنی/غلظت حجمی: معیار و واحد اندازه‌گیری مواد تشکیل دهنده ماده اولیه مکمل که درصد ترکیبات بر اساس آن تعیین می‌شوند به یکی از معیارهای غلظت وزنی و یا غلظت حجمی انتخاب شوند.

بارگذاری مدارک

در صورت نیاز به بارگذاری مدارک برای هر یک از گزینه‌های زیر جهت تسریع در رسیدگی به پرونده، تیک باکس کنار هر یک از گزینه‌ها زده شده و فایل مربوطه به شرح زیر بارگذاری گردد.

 1. پرونده تایید شده است (S Part Of CTD): بخش S از مدرک CTD شرکت تولیدکننده که در آن محتویات و اطلاعات بسته‌بندی ماده اولیه مکمل ذکر شده است با فرمت PDF و حجم حداکثر 20 مگابایت بارگذاری گردد.
 2. نیاز ارائه تعهد BSE و TSE از کشور سازنده دارد: در صورتی که ماده اولیه مکمل منشا حیوانی داشته باشد که احتمال وجود بیماری‌های گاوی در آن‌ها وجود دارد، تصویر تعهدات BSE و TSE اخذ شده از کشور سازنده آن با فرمت PNG و یا JPEG و حجم حداکثر 2 مگابایت بارگذاری گردد.
 3. نیاز به ارائه گواهی حلال و طهارت و تاییدیه مرکز حلال جمهوری اسلامی ایران دارد: در مواردی که ماده اولیه نیاز به تأییدیه حلال داشته باشد (به‌عنوان‌مثال ژلاتین و پوکه کپسول)، تصویر گواهی حلال اخذ شده با فرمت PNG و یا JPEG و حجم حداکثر 2 مگابایت بارگذاری گردد.
 4. واردات توسط تولیدکننده: در صورتی که ماده اولیه مکمل توسط شرکت تولیدکننده وارد می‌شود، این گزینه انتخاب شود.

پس از انتخاب گزینه واردات توسط تولیدکننده، مورد مصرف ماده اولیه مکمل باید مشخص گردد. در صورتی که شرکت تولیدکننده، ماده اولیه مکمل را جهت تولیدات خود به مصرف می‌رساند گزینه واردات توسط تولیدکننده جهت تولید «مستقیم» و در صورتی که ماده اولیه مکمل، وارد گشته و در تولید فرآورده‌هایی که به‌صورت قراردادی با سایر شرکت‌ها تولید می‌گردند، گزینه واردات توسط تولیدکننده جهت تولید «قراردادی» انتخاب شود.

همچنین «شماره پروانه تاسیس» شرکت تولیدکننده‌ای که اقدام به واردات ماده اولیه مکمل نموده است در فیلد مربوطه وارد گردد.

 1. هزینه ثبت منبع قبلاً پرداخت شده است: در صورتی که هزینه ثبت تولیدکننده ماده اولیه مکمل پرداخت شده باشد، تصویر فیش بانکی و یا پروانه بهداشتی ثبت کالا صادر شده با فرمت PNG و یا JPEG و حجم حداکثر 2 مگابایت بارگذاری گردد.
 2. هزینه ثبت این ماده قبلاً پرداخت شده است: در صورتی که هزینه ثبت ماده اولیه مکمل قبلاً پرداخت شده باشد، تصویر فیش بانکی و یا پروانه بهداشتی ثبت کالا صادر شده با فرمت PNG و یا JPEG و حجم حداکثر 2 مگابایت بارگذاری گردد.

توجه: ثبت منبع و شرکت تولیدکننده ماده اولیه مکمل باید از قبل انجام شده باشد. در غیر این صورت نمی‌توان ماده اولیه را ثبت نمود.

 1. سایر مدارک: سایر مدارک مربوطه به ماده اولیه مکمل با فرمت TXT، DOCX، XLSX، PDF، PNG، JPG و یا JPEG و حجم کمتر از 10 مگابایت بارگذاری شود.
 2. شامل هزینه ثبت نمی‌باشد: در صورتی که ثبت ماده اولیه مکمل مطابق با سیاست‌های سازمان شامل هزینه ثبت نمی‌شود، این گزینه انتخاب شود.
 3. توضیحات: سایر توضیحات مربوطه در کادر مربوطه وارد شود.

پس از تکمیل اطلاعات با کلیک بر روی دکمه اطلاعات وارد شده ثبت شده و کاربر جهت پرداخت هزینه ثبت و صدور پروانه به درگاه پرداخت بانک هدایت می‌شود (در صورتی که از قبل هزینه را پرداخت نکرده باشد و تیک گزینه مربوطه زده نشده باشد). پس از پرداخت، درخواست در لیست درخواست‌های ثبت ماده اولیه دارویی و صنعتی با وضعیت «پیش نویس» نمایش داده می‌شود. جهت رسیدگی به درخواست ثبت شده گزینه در ستون عملیات مربوط به درخواست مورد نظر انتخاب شود. پس از انتخاب گزینه «ارسال به کارشناس»، اطلاعات ثبت شده جهت بررسی به کارشناسان مربوطه در سازمان غذا و دارو ارسال شده و وضعیت درخواست به حالت «در انتظار تایید» نمایش داده می‌شود. در صورتی که اطلاعات وارد شده توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو مورد تایید قرار گیرند، وضعیت درخواست به حالت «فعال» نمایش داده شده و کد IRC و تاریخ اعتبار پروانه به ماده اولیه مکمل تعلق می‌گیرد.

پیوست

محل قرارگیری سند راهنما

به‌منظور مشاهده اسناد راهنمای سامانه، مطابق شکل 19 دکمه «مستندات» را کلیک نمایید.

شکل 19) مشاهده اسناد راهنمای سامانه

بازیابی نام کاربری

در صورت فراموشی نام کاربری به شرح زیر اقدام نمایید.

 1. در فرم ورود به سامانه مطابق شکل 20 گزینه «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را انتخاب نمایید.

شکل 20) فراموشی نام کاربری

 1. در فرم نمایش داده شده مطابق شکل 21 کد ملی را وارد نموده و دکمه را کلیک نمایید.

شکل 21) ورود کد ملی

 1. نام‌های کاربری مربوط به کاربر که در سامانه‌های TTAC تعریف شده‌اند به ایمیل کاربر ارسال می‌شوند.

بازیابی رمز عبور

در صورت فراموشی رمز عبور به شرح زیر اقدام نمایید.

 1. در فرم ورود به سامانه مطابق شکل 22 گزینه «رمز عبور را فراموش کرده‌ام» را انتخاب نمایید.

شکل 22) فراموشی رمز عبور

 1. در فرم نمایش داده شده مطابق شکل 23 نام کاربری که رمز عبور آن فراموش شده است را وارد نموده و یکی از دکمه‌های یا را کلیک نمایید.

شکل 23) ورود نام کاربری

 1. سپس اطلاعات مربوطه را مطابق شکل 24 تکمیل نمایید.

C:\Users\SINA~1.HAD\AppData\Local\Temp\SNAGHTML14babad3.PNG

شکل 24) تکمیل اطلاعات و تغییر رمز عبور

افزودن خط تولید

درصورتی‌که خط تولید مربوط به سایت تولیدی در لیست وجود نداشت، با کلیک بر روی دکمه پنجره‌ای مانند شکل 25 جهت افزودن خط تولید جدید نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 25) افزودن خط تولید

 1. شرکت: نام شرکت تولیدکننده ماده اولیه به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش داده می‌شود.
 2. نوع فعالیت: با انتخاب نام شرکت، نوع فعالیت آن به‌صورت خودکار نمایش داده شده و غیر قابل تغییر است.
 3. نوع خط: نوع خط از نظر نوع و حالت فرآورده تولیدی از لیست انتخاب شود.
 4. نام خط انگلیسی: نام خط به انگلیسی وارد شود.
 5. نام خط فارسی: نام خط به فارسی وارد شود
 6. درصورتی‌که خط تولید دارای گواهی GMP می‌باشد، تیک گزینه نمایش داده شده شکل 26 زده شود. با انتخاب این گزینه کادری مانند شکل 26 در پنجره نمایش داده شده باز می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 26) بارگذاری و ثبت گواهی GMP

  1. بارگذاری فایل: فایل اسکن شده گواهی GMP با فرمت PNG و یا JPEG و با حجم حداکثر 2 مگابایت بارگذاری شود.
  2. شماره سند: شماره گواهی GMP وارد شود.
  3. تاریخ صدور: تاریخ صدور گواهی GMP با کلیک بر روی دکمه از تقویم باز شده انتخاب شود.
  4. تاریخ انقضای GMP: تاریخ انقضای گواهی GMP با کلیک بر روی دکمه از تقویم باز شده انتخاب شود.
 1. Site master file/Plan master file: فایل PMF یا SMF محیط تولیدی ماده اولیه دارویی و صنعتی بارگذاری شود.

پس از تکمیل اطلاعات با کلیک بر روی دکمه اطلاعات وارد شده ثبت و خط جدیدی به لیست خطوط تولیدی شرکت اضافه می‌گردد و در لیست «خط تولید» نمایش داده می‌شود.

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.