آزادسازی

راهنمای آزاد سازی فرآورده (مسئول فنی)

1 مقدمه 5

2 ورود به سامانه 6

3 منوهای عملیاتی 7

3-1 لیست فرآورده‌های آزادسازی نشده 7

3-2 لیست فرآورده‌های آزادسازی شده 9

فهرست شکل‌‌ها

شکل 1) ورود به سامانه 6

شکل 2) سامانه آزادسازی 6

شکل 3) لیست فرآورده‌های آزاد نشده 7

شکل 4) مشخصات درخواست 7

شکل 5) تغییر شرکت پخش 8

شکل 6) لیست فرآورده‌های آزاد شده 9

مقدمه

سامانه شناسه گذاری فرآورده‌های سلامت‌محور به جهت بارگذاری اطلاعات مربوط به فرآورده و شناسه گذاری آن‌ها به‌منظور ترخیص فرآورده‌ها، رهگیری و ردیابی فرآورده‌ها از لحظه ورود به کشور تا لحظه استعلام مصرف‌کننده راه‌اندازی شده است.

کارتابل مسئول فنی در صفحه اصلی سامانه تیتک جهت مشاهده فرآورده‌های آزاد نشده و آزادسازی فرآورده‌هایی که توسط مدیر عامل عملیات پرداخت را انجام داده است، راه‌اندازی شده است.

ورود به سامانه

جهت ورود به سامانه آزادسازی، مانند شکل 1 نام کاربری و کلمه عبور خود را در سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) وارد کنید.

شکل 1) ورود به سامانه

در صورت صحیح بودن نام کاربری و رمز عبور شکل 2 شما وارد سامانه خواهید شد.

شکل 2) سامانه آزادسازی

منوهای عملیاتی

لیست فرآورده‌های آزادسازی نشده

در این مرحله مسئول فنی لیستی از فرآورده‌هایی که مدیرعامل عملیات بارگذاری فایل و پرداخت را انجام داده است را با سرستون‌های نام فرآورده، شماره اظهارنامه، سری ساخت، تاریخ تولید، تاریخ انقضا، تعداد، شرکت پخش و وضعیت آزاد نشده را مانند شکل 3 مشاهده نماید.

شکل 3) لیست فرآورده‌های آزاد نشده

مسئول فنی می‌تواند با انتخاب دکمه شرحی از مشخصات درخواست را مانند شکل 4 مشاهده نماید و با انتخاب دکمه آزادسازی، فرآورده را به وضعیت «آزاد شده» تغییر دهد.

شکل 4) مشخصات درخواست

گزینه دیگری نیز وجود دارد به نام تغییر شرکت پخش، کاربر با انتخاب این دکمه می‌تواند قبل از تغییر وضعیت فرآورده شرکت پخش کنونی را تغییر داده و شرکت پخش جدیدی که قرار است فرآورده را توزیع نماید را مطابق شکل 5 مشخص نموده و سپس فرآورده را آزاد کند.

شکل 5) تغییر شرکت پخش

لیست فرآورده‌های آزادسازی شده

در این بخش مانند شکل 6 لیستی از فرآورده‌هایی که توسط مسئول فنی آزادسازی شده‌اند، نمایش داده می‌شود. در این بخش شما می‌توانید لیست خود را براساس نام فرآورده، شماره اظهارنامه، سری ساخت، تاریخ تولد، تاریخ انقضا، تعداد، شرکت پخش و تاریخ آزادسازی مشاهده نمایید. ضمن آن امکان جستجو سری ساخت و نام فرآورده و شرکت توزیع کننده نیز در این بخش وجود دارد.

شکل 6) لیست فرآورده‌های آزاد شده

word-image-5009-1

سامانه شناسه‌گذاری و آزادسازی فرآورده‌ها (کارتابل مدیرعامل)

شکل 1) ورود به سامانه 6

شکل 2) سامانه آزادسازی 6

شکل 3) انتخاب دکمه بارگذاری فایل XML 7

شکل 4) فرم بارگذاری فایل‌های XML 7

شکل 5) انتخاب فایل‌های XML 8

شکل 6) بارگذاری فایل به‌صورت تکی و یا گروهی 8

شکل 7) عملیات با موفقیت انجام‌شده است 9

شکل 8) نمایش و مدیریت فایل‌ها 10

شکل 9) جزئیات پرداختی 11

شکل 10) عملیات پرداخت 11

شکل 11) لیست فرآورده‌های آزاد شده 12

مقدمه

سامانه شناسه گذاری فرآورده‌های سلامت‌محور به جهت بارگذاری اطلاعات مربوط به فرآورده و شناسه گذاری آن‌ها به‌منظور ترخیص فرآورده‌ها، رهگیری و ردیابی فرآورده‌ها از لحظه ورود به کشور تا لحظه استعلام مصرف‌کننده راه‌اندازی شده است.

کارتابل مدیرعامل در صفحه اصلی سامانه تیتک جهت بارگذاری فایل‌های XML بوده که در صورت صحیح بودن اطلاعات و تائید مدیر و پس از آن تائید سیستم، عملیات پرداخت توسط وی انجام شده که در نهایت پس از پرداخت موفق آزادسازی فراورده‌ها در کارتابل مسئول فنی انجام می‌شود.

ورود به سامانه

جهت ورود به سامانه آزادسازی، مانند شکل 1 نام کاربری و کلمه عبور خود را در سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) وارد کنید.

شکل 1) ورود به سامانه

در صورت صحیح بودن نام کاربری و رمز عبور، مانند شکل 2 وارد سامانه خواهید شد.

شکل 2) سامانه آزادسازی

منوهای عملیاتی

بارگذاری فایل‌های XML

 1. در کارتابل مدیرعامل طبق منو برنامه، مانند شکل 3 گزینه «بارگذاری فایلXML» انتخاب شود. با انتخاب این گزینه فرم شکل 4 به کاربر نمایش داده می‌شود.

شکل 3) انتخاب گزینه بارگذاری فایل‌های XML از منو عملیاتی

شکل 4) فرم بارگذاری فایل‌های XML

 1. با کلیک کردن بروی دکمه «انتخاب فایل» مانند شکل 5 فایل‌های خود را انتخاب کنید.

شکل 5) انتخاب فایل‌های XML

نکته: در این بخش شما می‌توانید بارگذاری را به‌صورت تکی و یا گروهی مانند شکل 6 انجام دهید.

شکل 6) بارگذاری فایل به‌صورت تکی و یا گروهی

 1. درصورتی‌که فایل به‌صورت صحیح بارگذاری شود، پیغام «بارگذاری فایل‌ها به‌صورت صحیح بارگذاری شده است.» مانند شکل 7 نمایش داده می‌شود و همچنین این امکان وجود دارد که فایل‌ها را به‌صورت تکی و گروهی حذف کنید.

شکل 7) عملیات با موفقیت انجام‌شده است

 1. در این مرحله فایل بارگذاری شده به منو بعدی «نمایش و مدیریت فایل‌ها» ارجاع پیدا می‌کند.

نمایش و مدیریت فایل‌ها

در این مرحله فایل بارگذاری شده، طی موارد زیر بررسی می شود:

 1. سری ساخت
 2. تعداد سفارش
 3. شناسه شرکت پخش
 4. شماره پیگیری
 5. تاریخ تولید
 6. تاریخ انقضا
 7. پروانه بهداشتی
 8. شناسه شرکت سفارش‌دهنده
 9. شماره مجوز ترخیص
 10. پیش شماره مجری

اگر فایل از نظر ساختاری و اطلاعاتی صحیح باشد، مانند شکل 8 در کارتابل نمایش داده می‌شود.

در این صورت امکان پرداخت فایل بارگذاری شده برای مدیرعامل وجود دارد. پرداخت به‌صورت آنلاین و از طریق درگاه بانک صورت می‌پذیرد. در غیر این صورت مدیرعامل می‌تواند در این مرحله بدون انجام عملیات پرداخت فایل را حذف نماید.

شکل 8) نمایش و مدیریت فایل‌ها

پس از زدن گزینه پرداخت، جزئیات پرداخت از قبیل “تعداد کل فاکتور”، “مبلغ کل فاکتور” ، “مالیات بر ارزش افزوده”، “مبلغ

خالص پرداختی” مانند شکل 9 نمایش داده می‌شود.

شکل 9) جزئیات پرداختی

با انتخاب دکمه “پرداخت” وارد درگاه بانکی می‌شوید و می‌توانید عملیات را با وارد کردن اطلاعات کارت بانکی خود انجام دهید.

شکل 10) عملیات پرداخت

نکته: پس از پرداخت مسئول فنی می‌تواند، عملیات آزادسازی فرآورده‌ها را انجام دهد.

لیست فراورده‌های آزاد شده

در این منو مانند شکل 11 لیستی از فرآورده‌هایی که توسط مسئول فنی آزادسازی شده‌اند، نمایش داده می‌شود. در این بخش شما می‌توانید لیست خود را براساس نام فرآورده، شماره اظهارنامه، سری ساخت، تاریخ تولد، تاریخ انقضا، تعداد، شرکت پخش و تاریخ آزادسازی مشاهده نمایید. ضمن آن امکان جستجو سری ساخت و نام فرآورده و شرکت توزیع کننده نیز در این بخش وجود دارد.

شکل 11) لیست فرآورده‌های آزاد شده