کارخانه کارگاه

ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی

1 ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی 5

فهرست شکل‌ها

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 5

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 5

شکل 3) ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی 6

شکل 4) فرم ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی 7

شکل 5) ثبت و ذخیره نهایی 9

ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی

به‌منظور ثبت‌نام در سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی، مطابق شکل 1 گزینه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» از سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) را کلیک نمایید و یا آدرس سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی (https://entities.ttac.ir) را مطابق شکل 2 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

در فرم نمایان شده مطابق شکل 3 دکمه «ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی» را کلیک نمایید.

شکل 3) ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی

فرم «ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی» مطابق شکل 4 نمایان می‌شود.

شکل 4) فرم ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی

 • نام فارسی: نام فارسی کارخانه یا کارگاه تولیدی خود را وارد نمایید.
 • نوع: از لیست یکی از انواع «کارخانه» یا «کارگاه تولیدی» را انتخاب نمایید.
 • ملیت: ملیت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از لیست انتخاب نمایید.

توجه: با انتخاب ملیت غیر ایرانی، فیلد «کد ملی» به فیلد «شماره پاسپورت» تغییر خواهد کرد و فیلدهای مربوط به شناسنامه شامل «شماره شناسنامه»، «سریال شناسنامه»، «استان محل صدور» و «شهرستان محل صدور» غیرفعال خواهند شد.

 • کد ملی: کد ملی ده رقمی صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را به صورت عددی وارد نمایید.
 • پاسپورت: (در صورت انتخاب ملیت غیر ایرانی) شماره پاسپورت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید.
 • تاریخ تولد: تاریخ تولد صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از تقویم بازشونده، بر مبنای تاریخ شمسی وارد نمایید.

با وارد کردن «تاریخ تولد» و «کد ملی»، در صورتی که این دو با هم منطبق باشند، اطلاعات هویتی از سامانه سازمان ثبت‌احوال دریافت شده و درون فیلدها نمایش داده می‌شوند. اگر بنا به دلایلی، این اطلاعات دریافت نشد، یا ملیت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی غیر ایرانی بود، می‌توانید به صورت دستی، اطلاعات هویتی صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را ثبت نمایید.

 • جنسیت: جنسیت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از لیست انتخاب نمایید.
 • نام: نام صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید.
 • نام خانوادگی: نام خانوادگی صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید.
 • شماره شناسنامه: شماره شناسنامه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را به‌صورت عددی وارد نمایید.
 • سریال شناسنامه: سریال شناسنامه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید.
 • نام پدر: نام پدر صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید.
 • کشور محل صدور: کشور محل صدور شناسنامه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از لیست انتخاب نمایید.
 • استان محل صدور: استان محل صدور شناسنامه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهرستان محل صدور: شهرستان محل صدور شناسنامه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهر محل صدور: شهر محل صدور شناسنامه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از لیست انتخاب نمایید.
 • نام کاربری: یک نام کاربری تعیین نمایید (این نام می‌تواند متشکل از کاراکترهای انگلیسی و اعداد باشد).
 • پست الکترونیک: ایمیل معتبر صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را با فرمت صحیح (مانند test@ttac.ir) وارد نمایید.
 • تلفن همراه: شماره تلفن همراه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید.
 • گذرواژه: گذرواژه همان رمز عبور به‌منظور ورود به کارتابل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی است. گذرواژه مورد نظر خود را وارد نمایید. این گذرواژه حداقل باید 6 کاراکتر باشد.
 • تکرار گذرواژه: گذرواژه انتخابی را دوباره وارد نمایید.

ثبت و ذخیره نهایی: پس از تکمیل تمامی فیلدهای اطلاعاتی، دکمه «ثبت و ذخیره نهایی» فعال خواهد شد. با کلیک دکمه «ثبت و ذخیره نهایی» فرمی مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود و کد تأییدیه به «شماره تلفن همراه» و «ایمیل» ثبت شده ارسال می‌گردد.

شکل 5) ثبت و ذخیره نهایی

با کلیک دکمه فرم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» مطابق شکل 3 نمایان می‌شود.

توجه 1: در صورتی که شخص در حال حاضر مسئول فنی فعال (دارای پروانه فعال در شرکتی) باشد، پیام بازدارنده «این شخص به عنوان مسئول فنی فعال قبلاً در سیستم ثبت شده است» نمایش داده می‌شود.

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.