استعلام مسئول فنی

نحوه استعلام مسئولین فنی

نحوه استعلام مسئولین فنی

مقدمه

سامانه ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی به جهت ثبت اطلاعات مربوط به شرکت‌های حوزه سلامت‌محور و افراد مسئول در هر شركت، راه‌اندازی شده است.

کارتابل ثبت مسئول فنی اختصاصاً جهت ورود اطلاعات شخصی، سوابق تحصیلی و شغلی مسئولین فنی ایجاد شده است. پس از ثبت و ارسال اطلاعات مسئول فنی در سامانه، عملیات کارشناسی اطلاعات توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو انجام پذیرفته و در صورت تایید اطلاعات، پروانه فعالیت برای مسئول فنی ایجاد می‌شود. پس از صدور پروانه فعالیت، مدیران عامل شرکت‌ها نام و اطلاعات مسئول فنی را مشاهده نموده و می‌توانند درخواست استخدام برای وی ارسال نمایند. مسئول فنی با مشاهده اطلاعات شرکت‌های متقاضی در سامانه، می‌تواند درخواست‌های استخدامی خود را پذیرفته و یا رد نماید. در این سند به نحوه استعلام اطلاعات مسئولین فنی پرداخته‌ایم

1        ورود به سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی

جهت ورود به سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی، مانند شکل 1 گزینه «ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی» از سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) انتخاب و یا آدرس سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی (https://entities.ttac.ir) مانند شکل 2 در مرورگر وارد شود.

.

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو-ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی
شکل 2) آدرس سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی

1-1    استعلام مسئول فنی

در صفحه باز شده مانند شکل 3 گزینه «استعلام مسئول فنی» انتخاب شود. با انتخاب این گزینه صفحه ثبت شماره پرونده مسئول فنی مانند شکل 4 باز می‌شود. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است. لازم به ذکر است که تکمیل فیلد اطلاعاتی الزامی می‌باشد.

شکل 3) انتخاب بخش استعلام مسئول فنی
شکل 4) صفحه استعلام مسئول فنی
  • شماره پرونده: شماره کارت فعالیت مسئول فنی در این قسمت وارد شود.
  • استعلام: پس از وارد کردن شماره کارت فعالیت مسئول فنی با انتخاب دکمه «استعلام» در صورت درست بودن شماره کارت وارد شده، صفحه‌ای مطابق شکل 5 که حاوی اطلاعات مسئول فنی است، نمایش داده می‌شود.
شکل 5) کارت مسئول فنی

توجه 1: در صورتی‌که شماره کارت وارد شده صحیح نباشد، پیغام: اطلاعات مورد نظر یافت نشد نمایش داده می‌شود.

توجه 2: در صورتی‌که پروانه همکاری مسئول فنی به هردلیل باطل شده باشد، پیغام وضعیت پروانه غیر فعال است نمایش داده می‌شود.

  • اسکن بارکد QR: با استفاده از ابزار مناسب، پس از اسکن بارکد نمایش داده شده مطابق شکل 6 نیز، اطلاعات مسئول فنی مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود.
شکل 6) کارت مسئول فنی-بخش اسکن بارکد

نکته: QR مخفف کلمه Quick Response به معنی پاسخ سریع می‌باشد.

دیدگاه ها بسته شده اند.