کارتابل مدیر عامل

راهنمای کارتابل مدیر عامل

1 مقدمه 10

2 ورود به سامانه 11

3 پیکربندی سامانه 15

4 نام مدیرعامل 16

5 منوهای عملیاتی 17

5-1 منوی پروفایل من 17

5-1-1 منوی اطلاعات پایه 18

5-1-2 منوی اطلاعات محل سکونت 19

5-1-3 منوی ارتباطات 22

5-1-4 منوی تصاویر 26

5-1-5 منوی گواهی امضا 27

5-1-6 منوی گواهی پایان خدمت 28

5-2 منوی اطلاعات شرکت 29

5-2-1 منوی اطلاعات پایه 30

5-2-2 منوی گواهی ثبت 32

5-2-3 منوی روزنامه رسمی 34

5-2-4 منوی اساسنامه 36

5-2-5 منوی حوزه فعالیت 38

5-3 اطلاعات شعب 39

5-3-1 سربرگ اطلاعات پایه 41

5-3-2 سربرگ ارتباطات 46

5-3-3 سربرگ حوزه فعالیت 47

5-3-4 سربرگ استخدام مسئول فنی 47

5-3-5 سربرگ پروانه‌ها 51

5-4 اعضای شرکت 58

5-5 منوی فایل راهنما 64

6 تغییر مدیرعامل 65

7 پیوست 66

7-1 فراموشی نام کاربری 66

7-2 فراموشی رمز عبور 66

فهرست شکل‌ها

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 11

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 11

شکل 3) ورود به سامانه 12

شکل 4) صفحه ورود به سامانه 13

شکل 5) فرم تغییر رمز عبور 13

شکل 6) پیکربندی سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی مدیرعامل 15

شکل 7) نام مدیرعامل و منوی مربوطه 16

شکل 8) مراحل تکمیل و ویرایش اطلاعات پایه 17

شکل 9) پروفایل من 17

شکل 10) منوی اطلاعات پایه 18

شکل 11) ویرایش اطلاعات پایه 19

شکل 12) اطلاعات محل سکونت 19

شکل 13) طول و عرض جغرافیایی محل سکونت 21

شکل 14) انتخاب آدرس محل سکونت روی نقشه 21

شکل 15) ارتباطات 22

شکل 16) تأیید تلفن همراه اصلی 23

شکل 17) تأییدیه پست الکترونیکی 24

شکل 18) تلفن همراه و ایمیل تأیید شده 25

شکل 19) فهرست افزودن راه ارتباطی 25

شکل 20) سایر راه‌های ارتباطی افزوده ‌شده 26

شکل 21) منوی تصاویر 26

شکل 22) اسناد گواهی امضا 27

شکل 23) گواهی پایان خدمت 28

شکل 24) ویرایش گواهی پایان خدمت 29

شکل 25) مراحل ثبت اطلاعات شرکت 30

شکل 26) اطلاعات شرکت 30

شکل 27) اطلاعات پایه 31

شکل 28) مشخصات گواهی ثبت شرکت 33

شکل 29) فهرست روزنامه‌های رسمی شرکت 34

شکل 30) افزودن روزنامه رسمی شرکت 35

شکل 31) نمایش اطلاعات آگهی افزوده شده 35

شکل 32) پیام تأیید حذف آگهی روزنامه رسمی 36

شکل 33) مشخصات اساسنامه شرکت 37

شکل 34) انتخاب حوزه‌های فعالیت 38

شکل 35) نمایش فعالیت‌های مربوط به هر حوزه فعالیت 39

شکل36) مراحل ثبت اطلاعات شعب و استخدام مسئول فنی 39

شکل 37) نمایش روال درختی افزودن شعب 40

شکل 38) افزودن شعبه-اطلاعات پایه 41

شکل 39) تخصیص کد GLN به‌صورت سیستمی 42

شکل 40) تخصیص کد GLN به‌صورت سیستمی 43

شکل 41( بخش آپلود تصویر مالکیت 44

شکل 42) ورود طول و عرض جغرافیایی 45

شکل 43) انتخاب آدرس از روی نقشه 45

شکل 44) افزودن شعبه-ارتباطات 46

شکل 45) افزودن ارتباطات 46

شکل 46) حوزه فعالیت شعبه جدید 47

شکل 47) استخدام مسئول فنی 48

شکل 48) جستجوی مسئول فنی 48

شکل 49) کادر نمایش اطلاعات مسئول فنی جستجو شده 49

شکل 50) مشاهده اطلاعات مسئول فنی 50

شکل 51) ارسال درخواست استخدام به مسئول فنی و انتخاب دسته فعالیت 51

شکل 52) پروانه‌های شعبه 52

شکل 53) وضعیت‌های تأییدیه درخواست 53

شکل 54) قطع همکاری 53

شکل 55) قطع همکاری 54

شکل 56) فرم پرداخت 54

شکل 57) درگاه پرداخت بانک 55

شکل 58) پروانه‌های شعبه-تغییر شعبه مسئول فنی 56

شکل 59) تغییر حوزه فعالیت مسئول فنی 57

شکل 60) مراحل افزودن اعضای هیئت مدیره 58

شکل 61) اعضای شرکت 58

شکل 62) افزودن اعضا 59

شکل 63) نمایش مشخصات اعضا 61

شکل 64) تعیین حق امضا 62

شکل 65) حذف عضو شرکت 63

شکل 66) فایل راهنما 64

شکل 67) لینک فراموشی نام کاربری 66

شکل 68) فرم فراموشی نام کاربری 66

شکل 69) لینک فراموشی رمز عبور 67

شکل 70) فرم فراموشی رمز عبور 67

شکل 71) لینک «بازیابی رمز عبور» ارسال شده به ایمیل 68

شکل 72) فرم تغییر رمز عبور 69

مقدمه

سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی به‌منظور ثبت اطلاعات مربوط به شرکت‌های حوزه سلامت‌محور و افراد مسئول در هر شركت، راه‌اندازی شده است.

در سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»، با اجرای عملیات «ثبت‌نام شرکت (حقوقی)» توسط مدیرعامل شرکت، کارتابلی برای ایشان ایجاد می‌شود. کارتابل مدیرعامل اختصاصاً به منظور ثبت شرکت‌های حقوقی فعال در حوزه سلامت‌محور ایجاد گردیده است. در کارتابل ذکر شده اطلاعات شخصی مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره به همراه اطلاعات شرکت ثبت شده از سازمان ثبت اسناد و شعب آن ثبت می‌گردند. همچنین مدیران عامل می‌توانند در کارتابل مربوط به شرکت خود اقدام به جستجو و استخدام مسئولین فنی ثبت شده و تأیید صلاحیت شده‌ی کارشناسان سازمان غذا و دارو نمایند.

یادآور می‌شود که اطلاعات ثبت شده شرکت‌ها در سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی در تمامی سامانه‌های مربوط به سازمان غذا و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ورود به سامانه

به منظور ورود به سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی، مطابق شکل 1 گزینه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» از سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) را انتخاب نمایید.

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

همچنین می‌توانید آدرس سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی (https://entities.ttac.ir) را مطابق شکل 2 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

به منظور ورود به سامانه، در فرم نمایش داده شده مطابق شکل 3 گزینه «ورود به سامانه» را انتخاب نمایید.

شکل 3) ورود به سامانه

به منظور وارد شدن به سامانه، مطابق شکل 3 روی دکمه «ورود به سامانه» کلیک کنید.

در فرم ورود، مطابق شکل 4 نام کاربری و گذرواژه خود را (که در مرحله ثبت‌نام ایجاد نموده بودید) وارد، و دکمه را کلیک نمایید.

شکل 4) صفحه ورود به سامانه

توجه: پس از اولین ورود به سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» فرمی به منظور تغییر رمز عبور کاربر مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود. «رمز عبور فعلی»، «رمز عبور جدید» و «تکرار رمز عبور جدید» را در فیلدهای مربوطه وارد نمایید و سپس دکمه را کلیک نمایید.

شکل 5) فرم تغییر رمز عبور

توجه: در صورتی‌که مدیرعامل توسط کارشناس سازمان رد سمت گردد، نام کاربری مدیرعامل به صورت غیرفعال شده و امکان ورود به سامانه را ندارید.

پیکربندی سامانه

پیکربندی و منوهای عملیاتی سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی مانند شکل 6 شامل موارد زیر است:

  1. نام مدیرعامل: نام و تصویر مدیرعامل در این بخش نمایش داده می‌شود.
  2. منوهای عملیاتی: منوی اصلی به منظور دسترسی به انواع فعالیت‌های سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی است.
  3. داشبورد من: فیلدهای اطلاعاتی هر منو در این قسمت نمایش داده می‌شود.
  4. خروج: به‌منظور خروج از حساب کاربری روی این دکمه کلیک نمایید.
  5. دکمه منو: با کلیک این دکمه، منوهای عملیاتی مخفی شده و فضای بیشتری از فرم، قابل نمایش است.

در ادامه به توضیح هریک از این بخش‌ها خواهیم پرداخت.

شکل 6) پیکربندی سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی مدیرعامل

نام مدیرعامل

در این قسمت نام مدیرعامل نمایش داده می‌شود. با کلیک دکمه مطابق شکل 7 یک منو بازمی‌شود که شامل موارد زیر است:

  1. تغییر رمز عبور
  2. خروج: با کلیک این دکمه، از کارتابل خارج خواهید شد.

شکل 7) نام مدیرعامل و منوی مربوطه

منوهای عملیاتی

منوی پروفایل من

مراحل تکمیل و ویرایش اطلاعات مدیر عامل در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 8 می‌باشد.

شکل 8) مراحل تکمیل و ویرایش اطلاعات پایه

این منو به منظور ثبت اطلاعات مدیرعامل ایجاد شده و شامل زیر منوهای «اطلاعات پایه»، «اطلاعات محل سکونت»، «ارتباطات»، «تصاویر»، «گواهی امضا» و «گواهی پایان خدمت (در صورتی‌که جنسیت مدیرعامل مرد باشد)» می‌باشد.

شکل 9) پروفایل من

منوی اطلاعات پایه

با ورود به این منو، اطلاعات واردشده در هنگام ثبت‌نام به‌صورت پیش‌فرض مطابق شکل 10 نمایش داده می‌شوند. این اطلاعات شامل «نام کاربری»، «نام»، «نام خانوادگی»، «کد ملی»، «تاریخ تولد»، «شماره شناسنامه»، «جنسیت»، «کشور محل صدور»، «استان محل صدور»، «شهرستان محل صدور» و «شهر محل صدور» می‌باشند.

شکل 10) منوی اطلاعات پایه

در صورت لزوم، با کلیک دکمه می‌توانید مطابق شکل 11 «شماره شناسنامه»، «کشور محل صدور»، «استان محل صدور»، «شهرستان محل صدور» و یا «شهر محل صدور» را ویرایش نمایید. پس از ویرایش اطلاعات، به منظور اعمال تغییرات، دکمه را کلیک نمایید. با کلیک دکمه نیز، فرم بدون انجام تغییرات بسته خواهد شد.

شکل 11) ویرایش اطلاعات پایه

منوی اطلاعات محل سکونت

با کلیک منوی «اطلاعات محل سکونت»، فیلدهای اطلاعاتی به منظور افزودن محل سکونت مدیرعامل مطابق شکل 12 نمایش داده می‌شوند.

C:\Users\neda.janike\Pictures\enti2.jpg

شکل 12) اطلاعات محل سکونت

به منظور ثبت اطلاعات دکمه را کلیک نموده تا بتوانید اطلاعات محل سکونت را ویرایش و ثبت نمایید. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

 • کشور محل سکونت: کشور محل سکونت مدیرعامل را از لیست کشویی انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • استان محل سکونت: استان محل سکونت مدیرعامل را از لیست کشویی انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهرستان محل سکونت: شهرستان محل سکونت مدیرعامل را از لیست کشویی انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهر محل سکونت: شهر محل سکونت مدیرعامل را از لیست کشویی انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • کد پستی: کد پستی محل سکونت مدیرعامل را به‌صورت عددی و با طول 10 رقم وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • طول[1] و عرض[2] جغرافیایی: این دو فیلد نمایانگر مختصات جغرافیایی محل نشانگر روی نقشه می‌باشند و به‌صورت خودکار پر می‌شوند. مطابق شکل 13 به‌صورت پیش‌فرض، نشانگر روی نقطه‌ای در مرکز نقشه قرار دارد. انتخاب آدرس از روی نقشه الزامی است.

شکل 13) طول و عرض جغرافیایی محل سکونت

به‌منظور انتخاب آدرس روی نقشه، با استفاده از دکمه‌های و روی نقشه بزرگنمایی (Zoom) نمایید و روی محل سکونت کلیک کنید تا مطابق شکل 14 نشانگر در محل انتخابی نمایش داده شود. یادآور می‌شود که پس از انتخاب محل سکونت روی نقشه، طول و عرض جغرافیایی محل انتخاب شده در فیلدهای مربوطه نمایش داده می‌شوند.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\entite.jpg

شکل 14) انتخاب آدرس محل سکونت روی نقشه

 • آدرس: آدرس محل سکونت مدیرعامل را وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

با کلیک دکمه اطلاعات واردشده را ثبت نمایید. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری غیرفعال می‌شود.

منوی ارتباطات

با کلیک منوی «ارتباطات»، فیلدهای اطلاعاتی به منظور افزودن راه‌های ارتباطی با مدیرعامل مطابق شکل 15 نمایش داده می‌شوند. راه‌های ارتباطی با مدیرعامل اعم از شماره «تلفن همراه»، «ایمیل»، «فکس» و «تلفن» را می‌توانید اضافه و حذف نمایید.

توجه: راه‌های ارتباطی اصلی برای تمامی ذینفعان سامانه از جمله مسئولین سازمان غذا و دارو قابل مشاهده و مبنای ارتباطی خواهند بود.

شکل 15) ارتباطات

توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 • تلفن همراه اصلی: شماره تلفن همراه مدیر عامل با اطلاعات ثبت‌شده در زمان ثبت‌نام به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش داده می‌شود. شماره همراه می‌بایست با کد ارسال‌شده به تلفن همراه مدیرعامل مورد تأیید قرار گیرد. به‌منظور امکان جستجوی مسئول فنی و استخدام آن، تأیید شماره تلفن همراه اصلی مدیر عامل الزامی است. به این منظور کد ارسال‌شده به تلفن همراه را در فیلد مشخص‌شده در شکل 16 را وارد و دکمه را کلیک نمایید. همچنین در صورت نیاز به اصلاح و تغییر شماره، با ورود شماره جدید و کلیک دکمه ، می‌توانید آن را تغییر دهید. در صورت تأیید شماره تلفن همراه آیکون نمایشی از به تغییر می‌یابد.

توجه: درصورتی‌که کد تأییدیه به شماره تلفن همراه ارسال نشده است، دکمه را کلیک نمایید تا کد تأییدیه مجدداً به شماره تلفن همراه ثبت شده، ارسال گردد.

C:\Users\neda.janike\Pictures\55555.jpg

شکل 16) تأیید تلفن همراه اصلی

 • پست الکترونیک اصلی: پست الکترونیک مدیرعامل با اطلاعات ثبت‌شده در زمان ثبت‌نام به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش داده می‌شود. ایمیل می‌بایست با کد ارسال‌شده به آدرس ایمیل شما (مدیر عامل) مورد تأیید قرار گیرد. به این منظور کد ارسال‌شده به ایمیل را در فیلد مشخص‌شده مطابق شکل 17 وارد نموده و دکمه را کلیک نمایید. همچنین در صورت نیاز به اصلاح و تغییر ایمیل، با ورود ایمیل جدید و کلیک دکمه می‌توانید آن را تغییر دهید. در صورت تأیید پست الکترونیکی، آیکون نمایشی از به تغییر می‌یابد.

توجه: درصورتی‌که کد تأییدیه به ایمیل ارسال نشده باشد، دکمه را کلیک نمایید تا کد تأییدیه مجدداً به ایمیل واردشده، ارسال گردد.

C:\Users\neda.janike\Pictures\222.jpg

شکل 17) تأییدیه پست الکترونیکی

شکل 18) تلفن همراه و ایمیل تأیید شده

 • افزودن راه‌های ارتباطی: به منظور افزودن سایر راه‌های ارتباطی، با کلیک دکمه فرمی مطابق شکل 20 نمایش داده می‌شود.

شکل 19) فهرست افزودن راه ارتباطی

در این فرم، ابتدا «نوع ارتباط» را از لیست کشویی انتخاب نمایید. نوع ارتباط می‌تواند یکی از موارد «پست الکترونیک»، «تلفن همراه»، «فکس» یا «تلفن» باشد. سپس در فیلد روبه‌روی نوع ارتباط، مقدار آن را وارد و سپس دکمه را کلیک نمایید تا مطابق شکل 20 به لیست اضافه گردد.

شکل 20) سایر راه‌های ارتباطی افزوده ‌شده

منوی تصاویر

در این منو، مطابق شکل 21 می‌توانید «تصویر کارت ملی»، «تصویر شناسنامه» و «تصویر پرسنلی» خود را بارگذاری نموده و یا در صورت نیاز تغییر دهید. به منظور افزودن تصویر، دکمه را کلیک نمایید. در پنجره باز شده، فایل تصویر مورد نظر خود را انتخاب نموده و سپس دکمه را کلیک کنید تا فایل بارگذاری شود.

شکل 21) منوی تصاویر

نکته: فرمت تصویر قابل بارگذاری، PNG، JPG و JPEG و حداکثر حجم فایل 200 کیلوبایت (200 KB) می‌باشد.

منوی گواهی امضا

این منو شامل یک فرم مطابق شکل 22 می‌باشد که در آن می‌توانید اطلاعات و تصویر گواهی امضای خود را که در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی ثبت نموده‌اید، وارد نمایید. به این منظور، دکمه را کلیک نمایید تا قابلیت ویرایش فعال شود.

شکل 22) اسناد گواهی امضا

توضیحات فیلدهای اطلاعاتی مربوطه در ادامه شرح داده‌شده است.

 • شماره گواهی امضا: شماره گواهی امضا را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ گواهی امضا: تاریخ صدور گواهی امضا را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شماره دفترخانه: شماره دفترخانه‌ای که در آن گواهی را امضا را ثبت نموده‌اید، به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • استان: استان محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از لیست کشویی انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهرستان: شهرستان محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از لیست کشویی انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهر: شهر محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از لیست کشویی انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • افزودن تصویر امضا: تصویر گواهی امضا مدیرعامل را با فرمت‌های PNG، JPG و JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200 KB) بارگذاری نمایید.

توجه: به منظور اصلاح و تغییر تصویر گواهی امضا، می‌بایست تصویر جدید بارگذاری شود. با بارگذاری تصویر جدید، تصویر قدیمی به‌صورت خودکار حذف می‌شود.

توجه: ابتدا تمامی فیلدهای اطلاعاتی قبل تکمیل کرده، سپس اقدام به به بارگذاری تصویر گواهی امضا نمایید.

با کلیک دکمه اطلاعات واردشده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده‌شده غیرفعال می‌شوند. در صورت تغییر اطلاعات واردشده و نیاز به ویرایش آن‌ها، دکمه را کلیک نمایید. پس از کلیک این دکمه، فیلدها فعال‌شده و باقابلیت ویرایش و تغییر اطلاعات، نمایش داده می‌شوند. اطلاعات جدید را وارد و دکمه را کلیک نمایید.

منوی گواهی پایان خدمت

با کلیک منوی «گواهی پایان خدمت»، فرمی مطابق شکل 23 نمایش داده می‌شود که می‌توانید اطلاعات مربوط به کارت نظام‌وظیفه خود را وارد و یا اطلاعات ثبت شده را ویرایش نمایید. برای این منظور، دکمه را کلیک نمایید. این منو تنها برای مدیران عامل با جنسیت «مرد» نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 23) گواهی پایان خدمت

 • نوع: نوع گواهی را از لیست کشویی انتخاب نمایید. نوع گواهی می‌تواند «پایان خدمت»، «معافیت پزشکی»، «معافیت کفالت» یا «معافیت موارد خاص» باشد. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ شروع: تاریخ شروع خدمت را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. در صورتی که نوع گواهی را «پایان خدمت» انتخاب کنید، این فیلد نمایش داده می‌شود و تکمیل آن الزامی است.
 • تاریخ پایان: تاریخ پایان خدمت را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. در صورتی که نوع گواهی را «پایان خدمت» انتخاب کنید، این فیلد نمایش داده می‌شود و تکمیل آن الزامی است.
 • تاریخ صدور: تاریخ صدور گواهی پایان خدمت را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. این فیلد الزامی است.
 • شماره کارت: شماره کارت پایان خدمت را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • بارگذاری تصویر گواهی پایان خدمت: تصویر گواهی پایان خدمت را با فرمت‌های PNG، JPG یا JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200 KB) بارگذاری نمایید.

توجه: ابتدا تمامی فیلدهای اطلاعاتی قبل را تکمیل کرده، سپس اقدام به به بارگذاری تصویر گواهی امضا نمایید.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری بسته خواهد شد.

شکل 24) ویرایش گواهی پایان خدمت

منوی اطلاعات شرکت

مراحل ثبت اطلاعات شرکت در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 25 می‌باشد.

شکل 25) مراحل ثبت اطلاعات شرکت

در این منو، اطلاعات شرکت را می‌توانید ثبت نمایید که شامل زیرمنوهای «اطلاعات پایه»، «گواهی ثبت»، «روزنامه رسمی»، «اساسنامه» و «حوزه فعالیت» می‌باشد.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4141.jpg

شکل 26) اطلاعات شرکت

در ادامه توضیحات هر منو بیان خواهد شد.

منوی اطلاعات پایه

با کلیک منوی «اطلاعات پایه»، مطابق شکل 27 اطلاعات ثبتی شرکت در سازمان ثبت اسناد به ‌صورت پیش‌فرض با اطلاعات ثبت شده در زمان ثبت نام و همچنین فیلدهایی به منظور ورود اطلاعات تکمیلی نمایش داده می‌شوند. به منظور ثبت و یا ویرایش این اطلاعات، دکمه را کلیک نمایید تا فرم، قابل ویرایش گردد.

شکل 27) اطلاعات پایه

توضیحات فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است:

 • شناسه شرکت: کد شناسه ثبتی شرکت با اطلاعات وارد شده در زمان ثبت نام نمایش داده می‌شود. یادآور می‌شود که این فیلد قابلیت تغییر ندارد.
 • نام فارسی: نام فارسی شرکت با اطلاعات وارد شده در زمان ثبت نام نمایش داده می‌شود. یادآور می‌شود که این فیلد قابلیت تغییر ندارد.

توجه: با کلیک دکمه امکان استعلام شناسه شرکت و آپدیت همچنین بروزرسانی نام و نوع شرکت وجود دارد. (در صورت تغییر نام شرکت در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور، توسط سرویس ثبت شرکت‌ها، نام شرکت به‌روزرسانی می‌شود).

 • کد اقتصادی[3]: کد اقتصادی شرکت که از اداره دارایی دریافت شده است را وارد نمایید.
 • نام تجاری: نام تجاری شرکت را وارد نمایید.
 • نام انگلیسی: نام شرکت را به انگلیسی وارد نمایید.
 • نوع شرکت: نوع شرکت را از لیست کشویی نمایش داده شده، از بین گزینه‌های «سهامی عام»، «سهامی خاص»، «مسئولیت محدود» و «مسئولیت نامحدود» انتخاب نمایید.
 • پیش‌کد شرکت: پیش‌کد به منظور صدور کد و برچسب اصالت و همچنین ایجاد شناسه رهگیری و ردیابی (UID) فرآورده‌های تولیدی و وارداتی شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌این‌ترتیب شناسایی شرکت تولیدکننده و یا واردکننده فرآورده از روی استعلام کدهای ذکر شده مقدور می‌گردد. پیش‌کد نمایش داده شده در این فیلد غیرقابل تغییر است.

توجه 2: به منظور اختصاص پیش‌کد به شرکت می‌بایست درخواست اختصاص کد را به پشتیبانی (از طریق سامانه پشتیبان: http://support.ttac.ir) ارسال نمایید.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری بسته خواهد شد.

منوی گواهی ثبت

در این منو می‌توانید اطلاعات مربوط به گواهی ثبت شرکت را مطابق شکل 28 ثبت و یا ویرایش نمایید. به همین منظور دکمه را کلیک نمایید تا فرم فعال و قابل ویرایش گردد.

شکل 28) مشخصات گواهی ثبت شرکت

توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 • شماره ثبت[4]: شماره ثبت شرکت به‌صورت خودکار با اطلاعات وارد شده در زمان ثبت نام و با استعلام از سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور (https://ilenc.ssaa.ir) نمایش داده می‌شود.
 • تاریخ ثبت: تاریخ ثبت شرکت به‌صورت خودکار با اطلاعات وارد شده در زمان ثبت نام و با استعلام از سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور (https://ilenc.ssaa.ir) نمایش داده می‌شود.
 • کشور: کشور محل قرارگیری شرکت را که در گواهی ثبت شرکت درج شده است، از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • استان: استان محل قرارگیری شرکت را که در گواهی ثبت شرکت درج شده است، از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • شهرستان: شهرستان محل قرارگیری شرکت را که در گواهی ثبت شرکت درج شده است، از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • شهر: شهر محل قرارگیری شرکت را که در گواهی ثبت شرکت درج شده است، از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • بارگذاری تصویر گواهی ثبت شرکت: تصویر گواهی ثبت شرکت را با فرمت‌های PNG، JPG یا JPEG، و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200KB) بارگذاری نمایید. یادآور می‌شود که چندین فایل را می‌توانید در این قسمت بارگذاری نمایید. به منظور افزودن تصویر، دکمه را کلیک نمایید. در پنجره باز شده، فایل تصویر مورد نظر خود را انتخاب نموده و سپس دکمه را کلیک کنید تا فایل بارگذاری شود.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری بسته خواهد شد.

منوی روزنامه رسمی

در این منو، مطابق شکل 29 می‌توانید آگهی‌های ثبت شده شرکت را ثبت و یا مشاهده نمایید.

شکل 29) فهرست روزنامه‌های رسمی شرکت

به منظور افزودن آگهی، دکمه را کلیک نمایید. مطابق شکل 30 فرمی نمایش داده خواهد شد.

شکل 30) افزودن روزنامه رسمی شرکت

توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی نمایش داده شده در ادامه شرح داده شده است.

 • شماره: شماره روزنامه آگهی چاپ شده شرکت را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ ثبت: تاریخ ثبت و انتشار آگهی شرکت در روزنامه رسمی را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. این فیلد الزامی است.
 • موضوع فعالیت: توضیحی در مورد آگهی چاپ شده ارائه نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • علت: نوع و زمینه فعالیت شرکت که ملزم به چاپ آگهی در روزنامه رسمی را داشته است، از بین گزینه‌های «تغییر هیات مدیره»، «تغییر مدیرعامل»، «تغییر اساسنامه» و «تاسیس» انتخاب نمایید.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده، ثبت و در فرم اصلی مطابق شکل 31 نمایش داده می‌شود. با کلیک دکمه فرم بدون ثبت اطلاعات بسته می‌شود.

شکل 31) نمایش اطلاعات آگهی افزوده شده

به منظور مشاهده جزئیات آگهی ثبت شده، و یا افزودن تصویر آگهی، روی «مشاهده روزنامه رسمی» کلیک کنید. به منظور افزودن تصویر، دکمه را کلیک نمایید. در پنجره باز شده، فایل تصویر مورد نظر خود را انتخاب نموده و سپس دکمه را کلیک کنید تا فایل بارگذاری شود.

نکته: فرمت تصویر قابل بارگذاری، باید PNG، JPG یا JPEG و حداکثر حجم فایل باید 200 کیلوبایت (200 KB) باشد.

به منظور ویرایش اطلاعات آگهی دکمه را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 32 باز خواهد شد که از طریق آن می‌توانید اطلاعات آگهی را ویرایش نمایید. برای حذف آگهی نیز دکمه را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل نمایش داده خواهد شد که با کلیک دکمه «بله» آگهی به طور کامل حذف می‌شود.

شکل 32) پیام تأیید حذف آگهی روزنامه رسمی

منوی اساسنامه

مشخصات و اطلاعات مربوط به اساسنامه شرکت در این منو ثبت می‌شوند. به منظور ثبت و یا ویرایش اطلاعات اساسنامه شرکت دکمه را کلیک نمایید تا فرم قابل ویرایش شود.

شکل 33) مشخصات اساسنامه شرکت

توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 • شماره: شماره اساسنامه شرکت را وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ گواهی: تاریخ گواهی اساسنامه شرکت را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • بارگذاری تصویر اساسنامه شرکت: به منظور افزودن تصویر اساسنامه، دکمه را کلیک نمایید. در پنجره باز شده، فایل تصویر مورد نظر خود را انتخاب نموده و سپس دکمه را کلیک کنید تا فایل بارگذاری شود.

نکته: فرمت تصویر قابل بارگذاری، باید PNG، JPG یا JPEG و حداکثر حجم فایل باید 200 کیلوبایت (200 KB) باشد.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری بسته خواهد شد.

منوی حوزه فعالیت

در این منو مطابق شکل 34 می‌توانید حوزه(های) فعالیت و مرتبط با فرآورده‌های سلامت محور را مشاهده و یا ویرایش نمایید. هر حوزه فعالیت شامل زمینه‌های فعالیت «توزیع سراسری»، «تولید»، «ثبت»، «صادرات»، «واردات فوریتی»، «واردات ثبتی» و «توزیع استانی» می‌باشد. به منظور ویرایش حوزه‌ها، دکمه را کلیک نمایید.

توجه: در هنگام جستجوی مسئول فنی، آن گروه از مسئولین فنی که حوزه فعالیتشان با حوزه فعالیت شرکت تطبیق داشته باشد، نمایش داده می‌شوند؛ بنابراین حوزه‌های فعالیت شرکت می‌بایست به‌درستی و به‌صورت کامل انتخاب شوند.

شکل 34) انتخاب حوزه‌های فعالیت

با کلیک دکمه کنار هر حوزه، مطابق شکل 35 زمینه‌های فعالیت آن حوزه را می‌توانید مشاهده و با کلیک چک‌باکس کنار آیکن آن زمینه را انتخاب نمایید. درصورتی‌که شرکت در تمامی زمینه‌های ذکر شده فعالیت می‌نماید، چک‌باکس قرار گرفته در کنار نام حوزه را انتخاب نمایید. با انجام این کار، تمام زمینه‌های فعالیت به‌صورت خودکار انتخاب می‌گردند.

شکل 35) نمایش فعالیت‌های مربوط به هر حوزه فعالیت

اطلاعات شعب

مراحل ثبت اطلاعات شعب و استخدام مسئول فنی، در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل36 می‌باشد.

شکل36) مراحل ثبت اطلاعات شعب و استخدام مسئول فنی

شعبِ زیرمجموعه هر شرکت اعم از «دفتر نمایندگی»، «انبار»، «کارخانه»، «مرکز پخش» و «دفتر پخش» و «کارگاه تولیدی» به‌صورت روالی درختی در این بخش اضافه و ثبت می‌شوند. به این منظور با کلیک منوی «اطلاعات شعب»، فرمی مطابق شکل 37 نمایش داده می‌شود.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4449.jpg

شکل 37) نمایش روال درختی افزودن شعب

در فرم نمایش داده شده، شرکت و دفتر مرکزی نمایش داده می‌شود. یادآور می‌شود که اطلاعات نمایش داده شده شعبه مرکزی غیر قابل حذف می‌باشند. به منظور افزودن سایر شعب به زیرمجموعه شرکت و یا دفتر مرکزی شرکت دکمه را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 38 نمایش داده می‌شود که شامل پنج سربرگ «اطلاعات پایه»، «ارتباطات»، «حوزه فعالیت»، «استخدام مسئول فنی» و «پروانه‌ها» می‌باشد. توضیحات مربوط هر سربرگ در ادامه شرح داده شده است.

توجه: اطلاعات ثبت شده شعب شرکت در این بخش، در سایر سامانه‌های سازمان غذا و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال انبارهای قابل انتخاب در سامانه «مجوز مصرف» با استعلام از شعب ثبت شده به‌عنوان انبار در سامانه «اشخاص حقوقی و حقیقی» و در بخش «اطلاعات شعب»، نمایش داده می‌شوند. بنابراین اطلاعات مربوط به شعب به‌صورت صحیح و دقیق وارد نمایید.

شکل 38) افزودن شعبه-اطلاعات پایه

سربرگ اطلاعات پایه

در این سربرگ می‌توانید اطلاعات پایه شعبه را مشاهده، ثبت و یا ویرایش نمایید. به منظور افزودن و یا ویرایش اطلاعات دکمه را کلیک نمایید. در ادامه توضیحات مربوط به فیلدها، بیان خواهد شد.

 • کد[5]GLN: (این فیلد پس از ثبت اطلاعات شعبه و همچنین اطلاعات آدرس نمایش داده می‌شود). شماره جهانی مکان (GLN)، شناسه‌ای 13 رقمی است که توسط مؤسسه بین‌المللی GS1 صادر می‌گردد و برای شناسایی هر نوع از موقعیت‌های مختلف در زنجیره تأمین (موقعیت‌های فیزیکی، دیجیتالی، عملیاتی یا حقوقی) که لازم است به‌صورت یکتا در سراسر دنیا شناسایی شوند، استفاده می‌شود. این کد به دو صورت سیستمی و ثبت توسط کاربر ذخیره می‌گردد. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

پس از ثبت اطلاعات شعبه و اطلاعات آدرس، این فیلد با کدی که توسط سیستم و به‌صورت خودکار تولید شده است مطابق شکل 39 نمایش داده می‌شود. کد نمایش داده شده صرفاً به منظور ثبت در سیستم و استفاده در سامانه‌های سازمان غذا و دارو می‌باشد. این کد با الگوریتم ساخت کد GLN که توسط مؤسسه GS1 صادر می‌گردد، ایجاد می‌شود اما از نظر فرم و برخی استاندارهای لازم در ایجاد کد GLN اصلی تفاوت‌هایی دارد.

توجه: به‌صورت پیش‌فرض برای دفتر مرکزی، یک کد GLN نمایش داده می‌شود.

شکل 39) تخصیص کد GLN به‌صورت سیستمی

برای ثبت کد GLN درصورتی‌که کد GLN مختص به محل قرارگیری شعبه را از نمایندگی مؤسسه GS1 در ایران دریافت کرده باشید، می‌توانید کد دریافت شده را در فیلد مربوطه وارد کرده و با کلیک دکمه که در شکل 40 شکل نمایش داده شده‌اند، آن را ثبت نمایید.

توجه: در صورت ثبت کد GLN توسط کاربر، فرمت کد GLN وارد شده به‌عنوان مرجعی برای ورود کدهای GLN سایر شعب در سیستم ثبت می‌شود و می‌بایست از این پس از چنین فرمتی برای ورود کدهای GLN سایر شعب پیروی نمود. در غیر این صورت و عدم تطابق کد با فرمت ذخیره شده در سیستم، نمی‌توان کد GLN را برای سایر شعب ثبت نمود. یادآور می‌شود تمامی کدهای صادر شده توسط مؤسسه GS1 از فرمتی یکسان و مخصوص به هر شرکت پیروی می‌نمایند.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4040.jpg

شکل 40) تخصیص کد GLN به‌صورت سیستمی

 • نوع شعبه: نوع شعبه را از لیست انتخاب نمایید. نوع شعبه می‌تواند یکی از انواع «دفتر نمایندگی»، «انبار»، «کارخانه»، «مرکز پخش» و «دفتر پخش» و «کارگاه تولیدی» باشد.
 • نام فارسی: نام شعبه را به فارسی وارد نمایید.
 • نام انگلیسی: نام شعبه را به انگلیسی وارد نمایید.
 • کد پستی: کد پستی شعبه را وارد نمایید.
 • نوع مالکیت: نوع مالکیت شعبه را انتخاب نمایید.
 • تصویر مالکیت: تصویر سند (سند ملک در صورت مالک بودن، یا اجاره‌نامه در صورت مستأجر بودن) با فرمت‌های PNG، JPG و JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200KB) بارگذاری شود (این فیلد پس از ثبت اطلاعات شعبه و ثبت نوع مالکیت شعبه مطابق شکل 41 فعال می‌شود). برای افزودن تصویر، دکمه را کلیک نموده، فایل تصویر سند را انتخاب کرده و سپس دکمه را کلیک کنید تا تصویر بارگذاری شود.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4041.jpg

شکل 41( بخش آپلود تصویر مالکیت

 • تاریخ پایان اجاره: درصورتی‌که نوع مالکیت را اجاره انتخاب کنید، این فیلد ظاهر می‌شود و باید تاریخ پایان اجاره را از طریق پنجره باز شونده، انتخاب نمایید.
 • کشور شعبه: کشور محل قرارگیری شعبه را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • استان شعبه: استان محل قرارگیری شعبه را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • شهرستان شعبه: شهرستان مکان قرارگیری شعبه را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • شهر شعبه: شهر محل قرارگیری شعبه را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • طول[6] و عرض[7] جغرافیایی: مطابق شکل 42 با جابجایی محل نشانگر روی نقشه، اطلاعات فیلدهای اجباری «طول جغرافیایی» و «عرض جغرافیایی» به‌صورت اتوماتیک پر می‌شود.

توجه: ابتدای طول و عرض جغرافیایی ثبت شده برای شرکت دو رقمی می‌باشد (قبل از ممیز).

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4140.jpg

شکل 42) ورود طول و عرض جغرافیایی

 • آدرس: آدرس پستی محل قرارگیری شعبه وارد شود.
 • انتخاب آدرس از روی نقشه: برای تعیین طول و عرض جغرافیایی، با جابجایی محل نشانگر محل مورد نظر را از روی نقشه انتخاب نمایید. به این منظور با استفاده از دکمه‌های و روی نقشه زوم نمایید و روی محل قرارگیری شعبه کلیک نمایید تا مطابق شکل 43 نشانگر در محل انتخابی نمایش داده شود. یادآور می‌شود که پس از انتخاب محل قرارگیری شعبه روی نقشه، طول و عرض جغرافیایی محل انتخاب شده در فیلدهای مربوطه نمایش داده می‌شوند.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4140.jpg

شکل 43) انتخاب آدرس از روی نقشه

پس از ورود «اطلاعات پایه» دکمه فعال می‌شود. با کلیک این دکمه، اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند و بخش‌های «حوزه فعالیت» و «ارتباطات» به منظور ورود اطلاعات تکمیلی، فعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری بسته خواهد شد.

سربرگ ارتباطات

در این سربرگ مطابق شکل 44، لیست راه‌‌های ارتباطی با شعبه نمایش داده شده است که می‌توان آن‌ها را اضافه و حذف نمود.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4541.jpg

شکل 44) افزودن شعبه-ارتباطات

با کلیک دکمه فرمی مطابق شکل 45 نمایش داده می‌شود.

شکل 45) افزودن ارتباطات

در این فرم، ابتدا «نوع ارتباط» را از لیست کشویی انتخاب نمایید. نوع ارتباط می‌تواند یکی از موارد «پست الکترونیک»، «تلفن همراه»، «فکس» یا «تلفن» باشد. سپس در فیلد روبه‌روی نوع ارتباط، مقدار آن را وارد نموده و سپس دکمه را کلیک کنید تا مطابق شکل 44 به لیست اضافه گردد.

سربرگ حوزه فعالیت

در این سربرگ مطابق شکل 46 تمامی حوزه‌های قابل فعالیت و مرتبط با فرآورده‌های سلامت محور شرکت نمایش داده می‌شود. نحوه افزودن و ویرایش حوزه فعالیت مطابق بخش ‏5-2-5 می‌باشد.

شکل 46) حوزه فعالیت شعبه جدید

سربرگ استخدام مسئول فنی

در این سربرگ مطابق شکل 47 فرمی نمایش داده می‌شود. در این فرم ابتدا می‌بایست حوزه(های) فعالیت شعبه را به به منظور استخدام مسئول فنی انتخاب کرده و سپس در فیلد «جستجوی مسئول فنی» «کد ملی» یا «نام کاربری»، مسئول فنی را وارد نموده و دکمه را کلیک کنید.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\6061.jpg

شکل 47) استخدام مسئول فنی

توجه 1: در بخش انتخاب حوزه‌های فعالیت، اسامی حوزه‌ فعالیت انتخابی هر شعبه نمایش داده می‌شود. با انتخاب هر حوزه فعالیت، جستجوی مسئول فنی بر اساس تخصص مسئول فنی در حوزه انتخابی صورت می‌گیرد.

توجه 2: درصورتی‌که اطلاعات مدیرعامل توسط کارشناسان سازمان تأیید نشده باشند، دسترسی به این بخش امکان‌پذیر نمی‌باشد.

توجه 3: درصورتی‌که شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیک اصلی مدیرعامل تأیید نشده باشند، دسترسی به این بخش امکان‌پذیر نمی‌باشد.

در صورت تطابق کد ملی و یا نام کاربری مسئول فنی مورد نظر با حوزه فعالیت، اطلاعات مسئول فنی، مطابق شکل 39 نمایش داده خواهد شد.

شکل 48) جستجوی مسئول فنی

توجه 1: در صورت عدم تأیید شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیک اصلی مدیر عامل و یا عدم انتخاب حوزه فعالیت شعبه، امکان جستجوی مسئول فنی وجود ندارد.

توجه 2: از تأیید نهایی مسئول فنی مورد نظر در حوزه مربوطه اطمینان حاصل فرمایید.

توجه 3: نام کاربری تخصیص داده شده به مسئول فنی توسط مدیرعامل، کد کاربری ورود به دیگر سامانه‌های موجود می‌باشد.

مطابق شکل 49، در کادر مشخص شده، اطلاعات مربوط به مسئول فنی نمایش داده می‌شود.

شکل 49) کادر نمایش اطلاعات مسئول فنی جستجو شده

این اطلاعات شامل موارد زیر است:

 • تصویر و نام مسئول فنی
 • شماره شناسنامه مسئول فنی
 • تاریخ تولد مسئول فنی
 • با کلیک دکمه فرمی شامل اطلاعات شخصی و تخصصی مسئول فنی مطابق شکل 50 نمایش داده می‌شود. این فرم دارای چهار سربرگ «اطلاعات پایه»، «سوابق تحصیلی»، «دوره‌های آموزشی» و «سوابق کاری» می‌باشد. به منظور بستن این فرم، دکمه را کلیک نمایید.

شکل 50) مشاهده اطلاعات مسئول فنی

با انتخاب کلیک دکمه فرمی (در شکل 48) صفحه‌ای جهت انتخاب دسته فعالیت مطابق شکل 51 نمایش داده می‌شود. با وارد کردن توضیحات لازم و انتخاب دکمه درخواست استخدام برای مسئول فنی ارسال می‌شود و درخواست ارسال شده به عنوان پروانه‌ای در زیرمجموعه پروانه‌های شعبه نمایش داده می‌شود. با انتخاب دکمه فرمی مطابق شکل 42 نمایش داده می‌شود. به منظور ارسال درخواست همکاری برای مسئول فنی، ابتدا حوزه فعالیت مورد نظر را انتخاب نموده، سپس توضیحات مربوطه را نوشته و دکمه را کلیک نمایید. درخواست استخدام برای مسئول فنی ارسال می‌شود و درخواست ارسال‌شده به عنوان پروانه‌ای در زیرمجموعه پروانه‌های شعبه نمایش داده می‌شود. در صورت نیاز، با کلیک دکمه فرم بدون ارسال درخواست بسته خواهد شد.

توجه: درصورتی‌که مسئول فنی جستجو شده به عنوان مدیرعامل فعال در شرکتی ثبت شده باشد، امکان ارسال درخواست وجود ندارد و پیغام خطای «این شخص به عنوان مدیرعامل فعال قبلاً در سیستم ثبت شده است» نمایش داده می‌شود.

شکل 51) ارسال درخواست استخدام به مسئول فنی و انتخاب دسته فعالیت

سربرگ پروانه‌ها

در این سربرگ، سوابق درخواست‌های استخدام ارسال شده (پروانه‌های صادر شده) به مسئولین فنی مطابق شکل 52 در زبانه‌های جداگانه نمایش داده می‌شوند. با کلیک هر شماره پروانه، اطلاعات مربوط به آن نمایش داده می‌شود.

شکل 52) پروانه‌های شعبه

 • اطلاعات پروانه: در این بخش «نام شرکت طرف قرارداد»، «وضعیت فعالیت» و «تاریخ اعتبار قرارداد» نمایش داده می‌شود.
 • اطلاعات طرف قرارداد: در این بخش اطلاعات اختصاصی ثبتی شرکت شامل «شناسه شرکت»، «پیش کد شرکت»، «کد اقتصادی»، «نام فارسی» و «نام لاتین» نمایش داده می‌شود.
 • اعمال و مشاهده درخواست: در این بخش وضعیت همکاری مدیرعامل و مسئول فنی نمایش داده می‌شود. در حالت ارسال درخواست اولیه برای مسئول فنی، وضعیت درخواست به‌صورت «در انتظار تأیید» نمایش داده می‌شود. پس از تأیید یا رد درخواست اولیه توسط مسئول فنی، وضعیت متناسب به حالت انتخاب شده مطابق شکل 53 نمایش داده می‌شود.

C:\Users\ROHANK~1.SAM\AppData\Local\Temp\SNAGHTML90609dd8.PNG

شکل 53) وضعیت‌های تأییدیه درخواست

درصورتی‌که مسئول فنی درخواست همکاری را پذیرفت، در هر زمان با کلیک دکمه و ذکر علت قطع همکاری در فرم نمایش داده شده مطابق شکل 54 و کلیک دکمه می‌توانید به همکاری خود با مسئول فنی پایان دهید.

شکل 54) قطع همکاری

یادآور می‌شود که پس از قطع همکاری، با کلیک دکمه مطابق شکل 55 می‌توانید دوباره درخواست همکاری خود را برای مسئول فنی ارسال نمایید.

C:\Users\neda.janike\Pictures\66666.png

شکل 55) قطع همکاری

 • اطلاعات کاربری: در صورت پذیرفتن درخواست همکاری از سوی مسئول فنی، با کلیک دکمه مطابق شکل 56 به درگاه پرداخت بانک منتقل می‌شوید و می‌بایست هزینه کارشناسی را پرداخت نمایید.

شکل 56) فرم پرداخت

شکل 57) درگاه پرداخت بانک

 • تعریف نام‌کاربری: پس از انجام عملیات پرداخت موفق، فیلدی به منظور تعریف نام کاربری برای مسئول فنی استخدام شده نمایش داده می‌شود. پس از تعریف نام کاربری و ثبت آن، مسئول فنی با آن نام کاربری می‌تواند به سامانه‌های سازمان غذا و دارو از جمله «سامانه ترخیص»، «سامانه مجوز مصرف»، «سامانه IRC» و غیره وارد شود. همچنین امکان «چاپ کارت مسئول فنی» برای مدیرعامل فعال می‌شود.
 • حوزه فعالیت: در این بخش حوزه فعالیت‌های مشترک شرکت و مسئول فنی استخدام شده نمایش داده می‌شود.
 • تغییر شعبه مسئول فنی: به منظور انتقال مسئول فنی فعال در یک شعبه به شعبه دیگر از شرکت، با کلیک دکمه مطابق شکل 52، فرمی مطابق شکل 58 باز می‌شود که شامل فهرست شعب ثبت شده شرکت است. با انتخاب هرکدام از شعب شرکت، در صورتی‌که مسئول فنی صلاحیت فعالیت در حوزه شعبه انتخابی را داشته باشد، با انتخاب حوزه فعالیت شعبه انتخابی و کلیک دکمه ، مسئول فنی به شعبه انتخابی منتقل می‌شود.

شکل 58) پروانه‌های شعبه-تغییر شعبه مسئول فنی

توجه 1: در صورتی‌که مسئول فنی مدارک لازم را به منظور فعالیت در حوزه(های) شعبه انتخاب شده را نداشته باشد، امکان انتقال نمی‌باشد.

توجه 2: مسئول فنی فقط در حوزه(های) فعالیت تأیید صلاحیت شده خود می‌تواند در شعبه دیگر فعالیت کند.

نکته 1: بعد از انتقال مسئول فنی به شعبه دیگر در شرکت توسط مدیرعامل، پروانه همکاری مسئول فنی در شعبه‌ای که مسئول فنی انتقال یافته است، نمایش داده می‌شود.

نکته 2: در صورتی‌که حوزه‌ای برای شعبه انتخاب شده تعریف نشده باشد، امکان انتقال شعبه وجود ندارد.

 • تغییر حوزه فعالیت مسئول فنی: به منظور تغییر حوزه فعالیت مسئول فنی فعال در یک شعبه از شرکت، با کلیک دکمه مطابق شکل 52، فرمی مطابق شکل 59 نمایش داده می‌شود که شامل حوزه فعالیت‌های شرکت منطبق با حوزه‌های داراری صلاحیت مسئول فنی می‌باشد.

شکل 59) تغییر حوزه فعالیت مسئول فنی

با انتخاب حوزه فعالیت(های) مورد نظر از لیست و کلیک دکمه ، مسئول فنی امکان فعالیت در حوزه(های) انتخابی توسط مدیرعامل را خواهد داشت.

اعضای شرکت

مراحل افزودن اعضای هیئت مدیره، در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 60 می‌باشد.

شکل 60) مراحل افزودن اعضای هیئت مدیره

در این منو نام و مشخصات اعضای هیئت‌مدیره شرکت مطابق شکل 61 افزوده و نمایش داده می‌شود.

شکل 61) اعضای شرکت

به‌منظور افزودن اعضا با کلیک دکمه فرمی مطابق شکل 62 به منظور افزودن اعضا نمایان می‌شود.

توجه: مشخصات مدیرعامل در این فرم به صورت پیش‌فرض نمایش داده می‌شود و غیرقابل تغییر است. توضیحات مربوط به تغییر مدیرعامل در بخش «تغییر مدیرعامل» شرح داده شده است.

شکل 62) افزودن اعضا

توضیحات فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است. یادآور می‌شود که تکمیل تمامی فیلدهای این بخش الزامی می‌باشد.

 • سمت: یکی از سمت‌های «عضو هیئت‌مدیره»، «نایب‌رئیس هیئت‌مدیره» و یا «رئیس هیئت‌مدیره» را به‌عنوان سمت شغلی عضو جدید از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • ملیت: ملیت عضو جدید را به‌صورت ایرانی یا غیر ایرانی از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • کد ملی: کد ملی عضو جدید را وارد نمایید. این فیلد در صورتی نمایش داده می‌شود که ملیت عضو جدید ایرانی انتخاب شده باشد.
 • شماره پاسپورت: شماره پاسپورت عضو جدید را وارد نمایید. این فیلد در صورتی نمایش داده می‌شود که ملیت عضو جدید غیر ایرانی انتخاب شده باشد.
 • تاریخ تولد: تاریخ تولد عضو جدید را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. یادآور می‌شود که با ورود کد ملی و تاریخ تولد به‌صورت صحیح، فیلدهای نام، نام خانوادگی و شماره شناسنامه به‌صورت سیستمی از سازمان ثبت‌احوال استعلام و نمایش داده می‌شود. در صورتی که به هر دلیلی اطلاعات از سامانه سازمان ثبت‌احوال دریافت نگردید، می‌توانید اطلاعات را به صورت دستی وارد نمایید.
 • نام: نام عضو جدید را وارد نمایید.
 • نام خانوادگی: نام خانوادگی عضو جدید را وارد نمایید.
 • جنسیت: جنسیت عضو جدید را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • شماره شناسنامه: شماره شناسنامه عضو جدید را وارد نمایید.
 • کشور محل صدور: کشور محل صدور شناسنامه عضو جدید را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • استان محل صدور: استان محل صدور شناسنامه عضو جدید را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • شهرستان محل صدور: شهرستان محل صدور شناسنامه عضو جدید را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • شهر محل صدور: شهر محل صدور شناسنامه عضو جدید را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • نام کاربری: یک نام کاربری تعیین نمایید (این نام می‌تواند متشکل از کاراکترهای انگلیسی و اعداد باشد).
 • ایمیل: ایمیل معتبر عضو جدید را با فرمت صحیح (مانند test@ttac.ir) وارد نمایید.
 • شماره همراه: شماره تلفن همراه عضو جدید را وارد نمایید.
 • گذرواژه: گذرواژه همان رمز عبور به منظور ورود به سامانه است. گذرواژه مورد نظر خود را وارد نمایید. طول آن حداقل باید 6 کاراکتر باشد.
 • تکرار گذرواژه: گذرواژه انتخابی را دوباره وارد نمایید.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده ثبت و عضو جدید، به اعضای شرکت اضافه می‌شود. با کلیک دکمه نیز فرم بدون ثبت اطلاعات بسته می‌شود.

پس از افزودن اعضا، اطلاعات مربوط به هر عضو مطابق شکل 63 در فرم اصلی نمایش داده می‌شود. همچنین در این فرم می‌توانید حق امضا را به هر عضو اعطا نمایید و اطلاعات مربوط به آن را ویرایش و یا عضو افزوده شده را حذف کنید.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\6363.jpg

شکل 63) نمایش مشخصات اعضا

توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

 • حق امضا: به منظور اعطای حق امضا به عضو دکمه مشخص شده در شکل 65، را کلیک نمایید. هنگامی‌که دکمه به رنگ سبز نمایش داده شود، حق امضا به عضو انتخاب شده اعطا می‌شود و پس از آن باید فیلدهای مربوط به ثبت امضا را باید تکمیل نمایید.

شکل 64) تعیین حق امضا

 • ویرایش حق امضا: در این فرم اطلاعات مربوط به حق امضای اعضا ویرایش می‌شود. توضیحات مربوط به هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.
   • شماره دفترخانه: شماره دفترخانه ثبت گواهی امضا را وارد نمایید.
   • شماره گواهی: شماره گواهی امضا را وارد نمایید.
   • تاریخ گواهی: تاریخ ثبت گواهی امضا در دفترخانه را از تقویم بازشونده وارد نمایید.
   • استان: استان محل دفترخانه صدور گواهی امضا را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
   • شهرستان: شهرستان محل دفترخانه صدور گواهی امضا را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
   • شهر: شهر محل دفترخانه صدور گواهی امضا را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
   • بارگذاری تصویر امضا: تصویر گواهی امضا مدیرعامل با فرمت‌های PNG، JPG یا JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200 KB) را بارگذاری نمایید.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده ثبت و عضو جدید به اعضا اضافه می‌شود. با کلیک دکمه عضو انتخابی، پس از تأیید پیغام نمایش داده شده مطابق شکل 65، حذف می‌شود.

شکل 65) حذف عضو شرکت

منوی فایل راهنما

به منظور مطالعه فایل راهنمای مدیر عامل، از منوی عملیاتی مطابق شکل 66 گزینه «فایل راهنما» را انتخاب نمایید.

شکل 66) فایل راهنما

تغییر مدیرعامل

در صورتی‌که مدیرعامل تغییر پیدا کرده باشد، مدیرعاملی که شرکت را ثبت نموده است باید رد سمت گردد. به منظور رد سمت مدیرعامل فعلی، از سامانه پشتیبانی (http://support.ttac.ir) یک درخواست (Ticket) مبنی بر رد سمت مدیرعامل به پشتیبانان سازمان غذا و دارو ارسال و یا به صورت حضوری از سازمان غذا و دارو درخواست رد سمت مدیرعامل اخذ شود. پس از رد سمت مدیرعامل فعلی، مدیرعامل جدید می‌بایست مجدداً شرکت را در سامانه با مشخصات خود ثبت نماید.

پیوست

فراموشی نام کاربری

در صورت فراموشی نام کاربری، مطابق شکل 67 لینک «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را کلیک نمایید.

شکل 67) لینک فراموشی نام کاربری

فرمی مطابق شکل 68 نمایش داده می‌شود. با وارد کردن کد ملی خود درون فیلد مورد نظر و کلیک دکمه ، نام(های) کاربری برای شما، به ایمیل ثبت شده شما ارسال می‌گردد.

شکل 68) فرم فراموشی نام کاربری

فراموشی رمز عبور

در صورت فراموشی رمز عبور، مطابق شکل 69 لینک «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را کلیک نمایید.

شکل 69) لینک فراموشی رمز عبور

با کلیک بر روی لینک فوق، فرمی مطابق شکل 70 نمایش داده می‌شود.

شکل 70) فرم فراموشی رمز عبور

نام کاربری خود و نیز کد امنیتی را درون فیلدهای مورد نظر وارد کرده، سپس به یکی از دو روش زیر اقدام به تغییر رمز عبور خود نمایید:

   1. با کلیک دکمه ، یک کد امنیتی به شماره همراه ثبت شده شما در سیستم ارسال می‌شود.

در صفحه بعد، فرم تغییر رمزعبور، «کد امنیتی (پیامک)»، «رمز عبور جدید»، «تکرار رمز عبور جدید» و «کد امنیتی داخل تصویر» را در فیلدهای مشخص شده وارد کرده و دکمه را کلیک نمایید تا رمز عبور شما تغییر یابد.

در صورت عدم ارسال کد امنیتی به شماره همراه شما، دکمه را کلیک نمایید.

   1. با کلیک دکمه ، یک لینک به ایمیل ثبت شده شما در سیستم ارسال می‌شود. مطابق شکل 71 روی لینک ارسالی کلیک نمایید.

شکل 71) لینک «بازیابی رمز عبور» ارسال شده به ایمیل

در فرم باز شده، مطابق شکل 72 فیلدهای «رمز عبور جدید»، «تکرار رمز عبور جدید» و «کد امنیتی داخل تصویر» را پر کرده و دکمه C:\Users\mehdi.khodarahmi\Desktop\ثبت.png را کلیک نمایید تا رمز شما تغییر یابد.

شکل 72) فرم تغییر رمز عبور

نکته: رمز عبور شما باید حداقل 8 کاراکتر و شامل حداقل یک حرف بزرگ، یک حرف کوچک، یک عدد و یکی از کاراکترهای «@»، «#»، «$»، «&»، «_»، «-» و یا «!» باشد.

 1. Longitude
 2. Latitude
 3. شماره اقتصادی که در اصطلاح با نام کد اقتصادی شناخته می‌شود پس از طی مراحلی که طبق قانون وضع شده توسط اداره‌ی دارایی در مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها برای اشخاص حقوقی و حقیقی صادر می‌شود. این کد نحوه‌ی عملکرد یک شرکت (خدمات – خرید و فروش) را که در قراردادها و فاکتورها ذکر می‌شود مشخص می‌کند. اخذ این کد برای شرکت‌ها اجباری است.
 4. شماره‌ای که اداره ثبت شرکت‌ها در هر واحد بعد از ثبت شدن شرکت در دفتر خود به شرکت جدید اختصاص می‌دهد و شرکت بعد از آن با شماره فوق‌الذکر شناخته می‌شود، شماره ثبت نامیده می‌شود.
 5. Global Location Number
 6. Longitude
 7. Latitude

برچسب ها: بدون برچسب

دیدگاه ها بسته شده اند.