صلاحیت مسئول فنی

ثبت‌نام و درخواست صلاحیت مسئول فنی


به منظور ثبت‌نام و درخواست صلاحیت به عنوان مسئول فنی در سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی، مطابق شکل 1 گزینه «ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی» از سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) را کلیک نمایید. یا می‌توانید آدرس سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی (https://entities.ttac.ir) را مطابق شکل 2 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»
شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

در فرم نمایان شده مطابق شکل 3 دکمه «درخواست صلاحیت مسئول فنی» را کلیک نمایید.

شکل 3) درخواست صلاحیت مسئول فنی

فرم «درخواست صلاحیت مسئول فنی» مطابق شکل 4 نمایان می‌شود.

شکل 4) فرم ثبت اطلاعات درخواست صلاحیت مسئول فنی
 • ملیت: ملیت مسئول فنی را از لیست انتخاب نمایید.

توجه: با انتخاب ملیت غیر ایرانی، فیلد کد ملی به فیلد شماره پاسپورت تغییر خواهد کرد و فیلدهای مربوط به شناسنامه غیرفعال خواهند شد.

 • کد ملی: در صورت انتخاب ملیت ایرانی، کد ملی ده رقمی مسئول فنی را به صورت عددی وارد نمایید.
 • پاسپورت: در صورت انتخاب ملیت غیر ایرانی، شماره پاسپورت مسئول فنی را وارد نمایید.
 • تاریخ تولد: تاریخ تولد مسئول فنی را از تقویم بازشونده به‌صورت شمسی و یا میلادی وارد نمایید.

با وارد کردن «تاریخ تولد» و «کد ملی»، در صورتی که این دو با هم منطبق باشند، اطلاعات هویتی از سامانه سازمان ثبت احوال دریافت شده و درون فیلدها نمایش داده می‌شوند. اگر بنا به دلایلی، این اطلاعات دریافت نشد، می‌توانید به صورت دستی، اطلاعات هویتی مسئول فنی را ثبت نمایید.

 • جنسیت: جنسیت مسئول فنی را از لیست انتخاب نمایید.
 • نام: نام مسئول فنی را وارد نمایید.
 • نام خانوادگی: نام خانوادگی مسئول فنی را وارد نمایید.
 • شماره شناسنامه: شماره شناسنامه مسئول فنی را به‌صورت عددی وارد نمایید.
 • سریال شناسنامه: سریال شناسنامه مسئول فنی را وارد نمایید.
 • نام پدر: نام پدر مسئول فنی را وارد نمایید.
 • کشور محل صدور: کشور محل صدور شناسنامه مسئول فنی را از لیست انتخاب نمایید.
 • استان محل صدور: استان محل صدور شناسنامه مسئول فنی را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهرستان محل صدور: شهرستان محل صدور شناسنامه مسئول فنی را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهر محل صدور: شهر محل صدور شناسنامه مسئول فنی را از لیست انتخاب نمایید.
 • نام کاربری: یک نام کاربری تعیین نمایید (این نام می‌تواند متشکل از کاراکترهای انگلیسی و اعداد باشد).
 • پست الکترونیک: ایمیل معتبر مسئول فنی را با فرمت صحیح (مانند test@ttac.ir) وارد نمایید.
 • تلفن همراه: شماره تلفن همراه مسئول فنی را به‌صورت کامل وارد نمایید.
 • گذرواژه: گذرواژه همان رمز عبور به منظور ورود به سامانه است. گذرواژه مورد نظر خود را وارد نمایید. این گذرواژه حداقل باید 6 کاراکتر باشد.
 • تکرار گذرواژه: گذرواژه انتخابی را مجدد دوباره وارد نمایید.

ثبت و ذخیره نهایی: پس از تکمیل تمامی فیلدهای اطلاعاتی، دکمه «ثبت و ذخیره نهایی» فعال خواهد شد. با کلیک این دکمه فرمی مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود

شکل 5) ثبت و ذخیره نهایی

توجه 1: درصورتی که این شخص درحال حاضر به عنوان مسئول فنی ثبت نام کرده باشد، پیام بازدارنده «این شخص به عنوان مسئول فنی قبلاً در سیستم ثبت شده است.» نمایش داده می‌شود.

توجه 2: درصورتی که شخص درحال حاضر به عنوان مدیرعامل فعال در سیستم ثبت نام کرده باشد، پیام بازدارنده «این شخص به عنوان مدیرعامل فعال قبلاً در سیستم ثبت شده است.» نمایش داده می‌شود.

توجه 3: درصورتی که این شخص درحال حاضر به عنوان صاحب کارخانه یا کارگاه تولیدی فعال در سیستم ثبت نام کرده باشد، پیغام خطای «این شخص به عنوان صاحب کارخانه یا صاحب کارگاه تولیدی فعال قبلاً در سیستم ثبت شده است» مطابق شکل 6 نمایش داده می‌شود.

دیدگاه ها بسته شده اند.