کارخانه کارگاه

ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی

1 ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی 5

فهرست شکل‌ها

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 5

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 5

شکل 3) ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی 6

شکل 4) فرم ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی 7

شکل 5) ثبت و ذخیره نهایی 9

ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی

به‌منظور ثبت‌نام در سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی، مطابق شکل 1 گزینه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» از سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) را کلیک نمایید و یا آدرس سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی (https://entities.ttac.ir) را مطابق شکل 2 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

در فرم نمایان شده مطابق شکل 3 دکمه «ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی» را کلیک نمایید.

شکل 3) ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی

فرم «ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی» مطابق شکل 4 نمایان می‌شود.

شکل 4) فرم ثبت‌نام کارخانه/کارگاه تولیدی

 • نام فارسی: نام فارسی کارخانه یا کارگاه تولیدی خود را وارد نمایید.
 • نوع: از لیست یکی از انواع «کارخانه» یا «کارگاه تولیدی» را انتخاب نمایید.
 • ملیت: ملیت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از لیست انتخاب نمایید.

توجه: با انتخاب ملیت غیر ایرانی، فیلد «کد ملی» به فیلد «شماره پاسپورت» تغییر خواهد کرد و فیلدهای مربوط به شناسنامه شامل «شماره شناسنامه»، «سریال شناسنامه»، «استان محل صدور» و «شهرستان محل صدور» غیرفعال خواهند شد.

 • کد ملی: کد ملی ده رقمی صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را به صورت عددی وارد نمایید.
 • پاسپورت: (در صورت انتخاب ملیت غیر ایرانی) شماره پاسپورت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید.
 • تاریخ تولد: تاریخ تولد صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از تقویم بازشونده، بر مبنای تاریخ شمسی وارد نمایید.

با وارد کردن «تاریخ تولد» و «کد ملی»، در صورتی که این دو با هم منطبق باشند، اطلاعات هویتی از سامانه سازمان ثبت‌احوال دریافت شده و درون فیلدها نمایش داده می‌شوند. اگر بنا به دلایلی، این اطلاعات دریافت نشد، یا ملیت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی غیر ایرانی بود، می‌توانید به صورت دستی، اطلاعات هویتی صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را ثبت نمایید.

 • جنسیت: جنسیت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از لیست انتخاب نمایید.
 • نام: نام صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید.
 • نام خانوادگی: نام خانوادگی صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید.
 • شماره شناسنامه: شماره شناسنامه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را به‌صورت عددی وارد نمایید.
 • سریال شناسنامه: سریال شناسنامه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید.
 • نام پدر: نام پدر صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید.
 • کشور محل صدور: کشور محل صدور شناسنامه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از لیست انتخاب نمایید.
 • استان محل صدور: استان محل صدور شناسنامه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهرستان محل صدور: شهرستان محل صدور شناسنامه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهر محل صدور: شهر محل صدور شناسنامه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از لیست انتخاب نمایید.
 • نام کاربری: یک نام کاربری تعیین نمایید (این نام می‌تواند متشکل از کاراکترهای انگلیسی و اعداد باشد).
 • پست الکترونیک: ایمیل معتبر صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را با فرمت صحیح (مانند test@ttac.ir) وارد نمایید.
 • تلفن همراه: شماره تلفن همراه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید.
 • گذرواژه: گذرواژه همان رمز عبور به‌منظور ورود به کارتابل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی است. گذرواژه مورد نظر خود را وارد نمایید. این گذرواژه حداقل باید 6 کاراکتر باشد.
 • تکرار گذرواژه: گذرواژه انتخابی را دوباره وارد نمایید.

ثبت و ذخیره نهایی: پس از تکمیل تمامی فیلدهای اطلاعاتی، دکمه «ثبت و ذخیره نهایی» فعال خواهد شد. با کلیک دکمه «ثبت و ذخیره نهایی» فرمی مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود و کد تأییدیه به «شماره تلفن همراه» و «ایمیل» ثبت شده ارسال می‌گردد.

شکل 5) ثبت و ذخیره نهایی

با کلیک دکمه فرم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» مطابق شکل 3 نمایان می‌شود.

توجه 1: در صورتی که شخص در حال حاضر مسئول فنی فعال (دارای پروانه فعال در شرکتی) باشد، پیام بازدارنده «این شخص به عنوان مسئول فنی فعال قبلاً در سیستم ثبت شده است» نمایش داده می‌شود.

کارتابل مدیر کارخانه

راهنمای کارتابل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی

1 مقدمه 8

2 ورود به سامانه 9

3 پیکربندی سامانه 13

4 نام صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی 14

5 منوهای عملیاتی 15

5-1 منوی پروفایل من 15

5-1-1 منوی اطلاعات پایه 16

5-2 منوی اطلاعات محل سکونت 17

5-2-1 منوی تصاویر 24

5-2-2 منوی گواهی امضا 24

5-2-3 منوی گواهی پایان خدمت 26

5-3 منوی اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی 27

5-3-1 منوی اطلاعات پایه 28

5-3-2 منوی حوزه فعالیت 29

5-4 منوی اطلاعات شعب 30

5-4-1 سربرگ اطلاعات پایه 32

5-4-2 سربرگ ارتباطات 35

5-4-3 سربرگ حوزه فعالیت 36

5-4-4 سربرگ استخدام مسئول فنی 37

5-4-5 سربرگ پروانه‌ها 40

5-5 فایل راهنما 45

6 پیوست 46

6-1 فراموشی نام کاربری 46

6-2 فراموشی رمز عبور 46

فهرست شکل‌ها

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 9

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 9

شکل 3) ورود به سامانه 10

شکل 4) فرم ورود نام کاربری و رمز عبور 11

شکل 5) فرم تغییر رمز عبور 12

شکل 6) پیکربندی سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی-کارتابل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی 13

شکل 7) نام صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی و منوی مربوطه 14

شکل 8) مراحل تکمیل و ویرایش اطلاعات پایه 15

شکل 9) منوی پروفایل من 15

شکل 10) منوی «اطلاعات پایه» 16

شکل 11) منوی «اطلاعات پایه» – ویرایش 17

شکل 12) منوی «اطلاعات محل سکونت» 17

شکل 13) منوی «اطلاعات محل سکونت» – طول و عرض جغرافیایی محل سکونت 19

شکل 14) منوی «اطلاعات محل سکونت» – انتخاب آدرس محل سکونت بر روی نقشه 19

شکل 15) منوی «ارتباطات» 20

شکل 16) منوی «ارتباطات» – تأیید شماره همراه اصلی 21

شکل 17) منوی «ارتباطات» – تأیید ایمیل اصلی 22

شکل 18) منوی «ارتباطات» – شماره همراه و ایمیل اصلی تأیید شده 22

شکل 19) منوی «ارتباطات» – فرم افزودن راه ارتباطی 23

شکل 20) منوی «ارتباطات» – لیست سایر راه‌های ارتباطی افزوده شده 23

شکل 21) منوی «تصاویر» 24

شکل 22) منوی «گواهی امضا» 25

شکل 23) منوی «گواهی پایان خدمت» 26

شکل 24) مراحل ثبت اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی، افزودن شعبه و استخدام مسئول فنی 27

شکل 25) منوی «اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی» 28

شکل 26) منوی «اطلاعات پایه» 28

شکل 27) منوی «انتخاب حوزه‌های فعالیت» 29

شکل 28) منوی «حوزه فعالیت» – نمایش فعالیت‌های مربوط به هر حوزه فعالیت 30

شکل29) مراحل ثبت اطلاعات شعب و استخدام مسئول فنی 30

شکل 30) منوی «اطلاعات شعب» – نمایش روال درختی شعب 31

شکل 31) منوی «اطلاعات شعب» – افزودن شعبه – سربرگ «اطلاعات پایه» 31

شکل 32) منوی «اطلاعات شعب» – فرم اطلاعات پایه شعبه 32

شکل 33) منوی «اطلاعات شعب» – اطلاعات پایه شعبه – آپلود تصویر سند مالکیت/قرارداد اجاره 33

شکل 34) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «اطلاعات پایه» – ورود طول و عرض جغرافیایی 34

شکل 35) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «اطلاعات پایه» – انتخاب آدرس از روی نقشه 34

شکل 36) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «ارتباطات» 35

شکل 37) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «ارتباطات» – فرم «افزودن ارتباطات» 35

شکل 38) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ « حوزه فعالیت » 36

شکل 39) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «استخدام مسئول فنی» 37

شکل 40) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «استخدام مسئول فنی» – فرم «جستجوی مسئول فنی» 38

شکل 41) کادر نمایش اطلاعات مسئول فنی جستجو شده 38

شکل 42) مشاهده اطلاعات مسئول فنی 39

شکل 43) ارسال درخواست استخدام به مسئول فنی و انتخاب دسته فعالیت 40

شکل 44) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «پروانه‌ها» 40

شکل 45) وضعیت‌های تأییدیه درخواست 41

شکل 46) فرم «قطع همکاری» 42

شکل 47) قطع همکاری 42

شکل 48) صفحه پرداخت و انتخاب درگاه پرداخت بانکی 43

شکل 49) درگاه پرداخت بانک 43

شکل 50) تغییر شعبه مسئول فنی 44

شکل 51) منوی «فایل راهنما» 45

شکل 52) لینک فراموشی نام کاربری 46

شکل 53) فرم فراموشی نام کاربری 46

شکل 54) لینک فراموشی رمز عبور 47

شکل 55) فرم فراموشی رمز عبور 47

شکل 56) لینک «بازیابی رمز عبور» ارسال شده به ایمیل 48

شکل 57) فرم تغییر رمز عبور 49

مقدمه

سامانه ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی به منظور ثبت اطلاعات مربوط به شرکت‌های حوزه سلامت‌محور و افراد مسئول در هر شركت، راه‌اندازی شده است.

در سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»، با اجرای عملیات «ثبت‌نام کارخانه/کارگاه (حقیقی)» توسط صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی، کارتابلی برای ایشان ایجاد می‌شود. کارتابل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی اختصاصاً به منظور ثبت اطلاعات مربوط کارخانه‌‌/کارگاه‌ تولیدی فعال در حوزه سلامت‌محور، صاحب آن، مدیریت شعب، استخدام و تعیین مسئول فنی ایجاد گردیده است. یادآور می‌شود که اطلاعات ثبت شده کارخانه‌ها و کارگاه‌های تولیدی در سامانه ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی در تمامی سامانه‌های مربوط به سازمان غذا و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ورود به سامانه

به منظور ورود به سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی، مطابق شکل 1 گزینه «ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی» را از سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) انتخاب نمایید و یا آدرس سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی (https://entities.ttac.ir) را مطابق شکل 2 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

در فرم نمایش داده شده، مطابق شکل 3 دکمه «ورود به سامانه» را کلیک نمایید تا فرم «ورود به سیستم» نمایان شود.

شکل 3) ورود به سامانه

نام کاربری و رمز عبور را مطابق شکل 4 در فیلدهای مربوطه وارد و دکمه «ورود به سیستم» را کلیک نمایید.

شکل 4) فرم ورود نام کاربری و رمز عبور

توجه: پس از اولین ورود به سامانه ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی فرمی به منظور تغییر رمز عبور کاربر مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود. «رمز عبور فعلی» و «رمز عبور جدید» و «تکرار رمز عبور جدید» را در فیلدهای مربوطه وارد و دکمه را کلیک نمایید.

شکل 5) فرم تغییر رمز عبور

پیکربندی سامانه

پیکربندی و منوهای عملیاتی کارتابل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی در سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 6 شامل موارد زیر است:

  1. نام صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی: نام و تصویر صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی در این بخش نمایش داده می‌شود.
  2. منوهای عملیاتی: منوی اصلی به منظور دسترسی به انواع فعالیت‌های سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی است.
  3. داشبورد من: فیلدهای اطلاعاتی هر منو در این قسمت نمایش داده می‌شود.
  4. خروج: به‌منظور خروج از حساب کاربری روی این دکمه کلیک نمایید.
  5. دکمه منو: با کلیک این دکمه، منوهای عملیاتی مخفی شده و فضای بیشتری از فرم، قابل نمایش است.

C:\Users\MEHDI~1.KHO\AppData\Local\Temp\SNAGHTML349cb244.PNG

شکل 6) پیکربندی سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی-کارتابل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی

نام صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی

در این قسمت نام صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی نمایش داده می‌شود. با کلیک دکمه مطابق شکل 7 یک منو باز می‌شود که شامل موارد زیر است:

  1. تغییر رمز عبور
  2. خروج: با کلیک این دکمه، از کارتابل خارج خواهید شد.

شکل 7) نام صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی و منوی مربوطه

منوهای عملیاتی

مراحل تکمیل و ویرایش اطلاعات پایه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 8 می‌باشد.

شکل 8) مراحل تکمیل و ویرایش اطلاعات پایه

منوی پروفایل من

با کلیک «پروفایل من» از قسمت منوهای عملیاتی زیرمنوهای اطلاعات پایه، اطلاعات محل سکونت، ارتباطات، تصاویر و گواهی امضاء مطابق شکل 9 به منظور ثبت اطلاعات شخصی صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی نمایش داده می‌شود. توضیحات هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

شکل 9) منوی پروفایل من

منوی اطلاعات پایه

با ورود به این منو، اطلاعات واردشده در هنگام ثبت‌نام به‌صورت پیش‌فرض مطابق شکل 10 نمایش داده می‌شوند. این اطلاعات شامل «نام کاربری»، «نام»، «نام خانوادگی»، «کد ملی»، «تاریخ تولد»، «شماره شناسنامه»، «جنسیت»، «کشور محل صدور»، «استان محل صدور»، «شهرستان محل صدور» و «شهر محل صدور» می‌باشند.

شکل 10) منوی «اطلاعات پایه»

در صورت لزوم، با کلیک دکمه می‌توانید مطابق شکل 11 «شماره شناسنامه»، «کشور محل صدور»، «استان محل صدور»، «شهرستان محل صدور» و یا «شهر محل صدور» را ویرایش نمایید. پس از ویرایش اطلاعات، به منظور اعمال تغییرات، دکمه را کلیک نمایید. با کلیک دکمه نیز، فرم بدون انجام تغییرات بسته خواهد شد.

توجه: در صورتی که ملیت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی غیرایرانی باشد، فقط دو فیلد «کشور محل صدور» و «شهر محل صدور» قابل ویرایش خواهند بود.

شکل 11) منوی «اطلاعات پایه» – ویرایش

منوی اطلاعات محل سکونت

با کلیک منوی «اطلاعات محل سکونت» فیلدهای اطلاعاتی، به منظور افزودن محل سکونت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی مطابق شکل 12 نمایش داده می‌شوند.

شکل 12) منوی «اطلاعات محل سکونت»

به منظور ثبت اطلاعات دکمه را کلیک نموده تا بتوانید اطلاعات محل سکونت را ویرایش و ثبت نمایید. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

 • کشور محل سکونت: کشور محل سکونت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • استان محل سکونت: استان محل سکونت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهرستان محل سکونت: شهرستان محل سکونت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهر محل سکونت: شهر محل سکونت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • کد پستی: کد پستی محل سکونت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را به‌صورت عددی و با طول 10 رقم وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • طول[1] و عرض[2] جغرافیایی: در صورت اطلاع از طول و عرض جغرافیایی محل سکونت، اعداد مربوطه را وارد نمایید با ورود این اطلاعات، موقعیت جغرافیایی محل سکونت مطابق با اطلاعات وارد شده مطابق شکل 13، روی نقشه با نشانگر مشخص می‌شود. تکمیل این فیلد و یا انتخاب آدرس از روی نقشه الزامی است.

توجه: در صورت عدم اطلاع از طول و عرض جغرافیایی، با انتخاب محل سکونت روی نقشه این فیلد به‌صورت خودکار تکمیل می‌شود.

شکل 13) منوی «اطلاعات محل سکونت» – طول و عرض جغرافیایی محل سکونت

 • آدرس: آدرس محل سکونت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • انتخاب آدرس بر روی نقشه: در صورت عدم اطلاع از طول و عرض جغرافیایی، موقعیت محل سکونت را روی نقشه انتخاب نمایید. به این منظور با استفاده از دکمه‌های و روی نقشه زوم نمایید و روی محل سکونت کلیک نمایید تا مطابق شکل 14 نشانگر در محل انتخابی نمایش داده شود. لازم به ذکر است که پس از انتخاب محل سکونت بر روی نقشه، طول و عرض جغرافیایی محل انتخاب شده در فیلدهای مربوطه نمایش داده می‌شوند. انتخاب آدرس از روی نقشه و یا ورود اطلاعات طول و عرض جغرافیایی الزامی است.

شکل 14) منوی «اطلاعات محل سکونت» – انتخاب آدرس محل سکونت بر روی نقشه

ثبت تغییرات: با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده، ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری غیرفعال می‌شود. منوی ارتباطات

با کلیک منوی «ارتباطات»، فیلدهای اطلاعاتی به منظور افزودن راه‌های ارتباطی با صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی مطابق شکل 15 نمایش داده می‌شوند. راه‌های ارتباطی با صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی اعم از «تلفن همراه»، «ایمیل»، «فکس» و «تلفن» را می‌توانید اضافه و حذف نمایید. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

توجه: راه‌های ارتباطی اصلی برای تمامی ذینفعان سامانه از جمله مسئولین سازمان غذا و دارو قابل مشاهده، و مبنای ارتباطی خواهند بود.

شکل 15) منوی «ارتباطات»

 • تلفن همراه اصلی: شماره تلفن همراه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی با اطلاعات ثبت شده در زمان ثبت‌نام به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش داده می‌شود. شماره همراه می‌بایست با کد ارسال شده به تلفن همراه صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی مورد تأیید قرار گیرد. به این منظور کد ارسال شده به تلفن همراه را در فیلد مشخص شده مطابق شکل 16 وارد نمایید و دکمه را کلیک نمایید. همچنین در صورت نیاز به اصلاح و تغییر شماره، با ورود شماره جدید و کلیک دکمه می‌توانید آن را تغییر دهید.

توجه: در صورتی که کد تأییدیه به شماره تلفن همراه ارسال نشده است، دکمه را کلیک نمایید تا کد تأییدیه مجدداً به شماره تلفن همراه وارد شده، ارسال گردد.

شکل 16) منوی «ارتباطات» – تأیید شماره همراه اصلی

 • پست الکترونیکی اصلی: ایمیل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی با اطلاعات ثبت شده در زمان ثبت‌نام به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش داده می‌شود. ایمیل می‌بایست با کد ارسال شده به آدرس ایمیل صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی مورد تأیید قرار گیرد. به این منظور کد ارسال شده به ایمیل را در فیلد مشخص شده مطابق شکل 17 وارد نمایید و دکمه را کلیک نمایید. همچنین در صورت نیاز به اصلاح و تغییر ایمیل، با ورود ایمیل جدید و کلیک دکمه می‌توانید آن را تغییر دهید.

توجه: در صورتی که کد تأییدیه به ایمیل ارسال نشده است، دکمه را کلیک نمایید تا کد تأییدیه مجدداً به ایمیل وارد شده، ارسال گردد.

شکل 17) منوی «ارتباطات» – تأیید ایمیل اصلی

توجه: در صورت تأیید شماره تلفن همراه و پست الکترونیکی، آیکون نمایشی روبه‌روی این دو فیلد از به تغییر می‌یابد.

شکل 18) منوی «ارتباطات» – شماره همراه و ایمیل اصلی تأیید شده

 • افزودن راه‌های ارتباطی: به منظور افزودن سایر راه‌های ارتباطی، با انتخاب دکمه فرمی مطابق شکل 19 نمایش داده می‌شود.

شکل 19) منوی «ارتباطات» – فرم افزودن راه ارتباطی

در این فرم، ابتدا «نوع ارتباط» را از لیست کشویی انتخاب نمایید. نوع ارتباط می‌تواند یکی از موارد «پست الکترونیک»، «تلفن همراه»، «فکس» یا «تلفن» باشد. سپس در فیلد روبه‌روی نوع ارتباط، مقدار آن را وارد و سپس دکمه را کلیک نمایید تا مطابق شکل 20 به لیست اضافه گردد.

شکل 20) منوی «ارتباطات» – لیست سایر راه‌های ارتباطی افزوده شده

منوی تصاویر

در این منو، مطابق شکل 21 می‌توانید «تصویر کارت ملی»، «تصویر شناسنامه» و «تصویر پرسنلی» خود را بارگذاری نموده و یا در صورت نیاز تغییر دهید. به منظور افزودن تصویر، دکمه را کلیک نمایید. در پنجره باز شده، فایل تصویر مورد نظر خود را انتخاب نموده و سپس دکمه را کلیک کنید تا فایل بارگذاری شود.

شکل 21) منوی «تصاویر»

نکته: فرمت تصویر قابل بارگذاری، PNG، JPG و JPEG و حداکثر حجم فایل 200 کیلوبایت (200 KB) می‌باشد.

منوی گواهی امضا

این منو شامل یک فرم مطابق شکل 22 می‌باشد که در آن می‌توانید اطلاعات و تصویر گواهی امضای خود را که در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی ثبت نموده‌اید، وارد نمایید و یا اطلاعات ثبت شده را ویرایش نمایید. به این منظور، دکمه را کلیک نمایید تا قابلیت ویرایش فعال شود.

شکل 22) منوی «گواهی امضا»

توضیحات فیلدهای اطلاعاتی مربوطه در ادامه شرح داده‌شده است.

 • شماره گواهی امضاء: شماره گواهی امضا را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ گواهی امضاء: تاریخ صدور گواهی امضا را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شماره دفترخانه: شماره دفترخانه ثبت گواهی امضا را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • استان: استان محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهرستان: شهرستان محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهر: شهر محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از فهرست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

با کلیک دکمه اطلاعات واردشده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده‌شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری غیرفعال می‌شود.

 • افزودن تصویر امضاء: تصویر گواهی امضای صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را با فرمت‌های PNG، JPG و JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت(200 KB) بارگذاری نمایید. به منظور بارگذاری تصویر دکمه را کلیک نمایید. پس از انتخاب تصویر، دکمه را کلیک نمایید تا تصویر بارگذاری شود

توجه: به منظور اصلاح و تغییر تصویر گواهی امضا، می‌بایست تصویر جدید بارگذاری شود. با بارگذاری تصویر جدید، تصویر قدیمی به‌صورت خودکار حذف می‌شود.

منوی گواهی پایان خدمت

با کلیک منوی «گواهی پایان خدمت»، فیلدهایی به منظور افزودن اطلاعات و مدارک پایان خدمت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی مطابق شکل 23 نمایش داده می‌شود. این منو تنها برای مدیران عامل با جنسیت «مرد» نمایش داده می‌شود.

شکل 23) منوی «گواهی پایان خدمت»

توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 • نوع: نوع گواهی را از لیست کشویی انتخاب نمایید. نوع گواهی می‌تواند «پایان خدمت»، «معافیت پزشکی»، «معافیت کفالت» یا «معافیت موارد خاص» باشد. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ شروع: تاریخ شروع خدمت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. در صورتی که نوع گواهی را «پایان خدمت» انتخاب کنید، این فیلد نمایش داده می‌شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ پایان: تاریخ پایان خدمت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. در صورتی که نوع گواهی را «پایان خدمت» انتخاب کنید، این فیلد نمایش داده می‌شود. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ صدور: تاریخ صدور گواهی پایان خدمت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شماره کارت: شماره کارت پایان خدمت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

با کلیک دکمه اطلاعات واردشده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده‌شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری غیرفعال می‌شود.

 • بارگذاری تصویر گواهی پایان خدمت: تصویر گواهی پایان خدمت صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی را با فرمت‌های PNG، JPG یا JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت(200 KB) بارگذاری نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است. به منظور بارگذاری تصویر دکمه را کلیک نمایید. پس از انتخاب تصویر، دکمه را کلیک نمایید تا تصویر بارگذاری شود.

منوی اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی

مراحل ثبت اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی، افزودن شعبه و استخدام مسئول فنی در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 24 می‌باشد.

شکل 24) مراحل ثبت اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی، افزودن شعبه و استخدام مسئول فنی

با کلیک زیر منوی «اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی» از قسمت منوهای عملیاتی زیرمنوهای اطلاعات پایه و حوزه فعالیت مطابق شکل 25 به منظور ثبت اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی نمایش داده می‌شوند. توضیحات هر زیرمنو در ادامه شرح داده شده است.

شکل 25) منوی «اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی»

منوی اطلاعات پایه

با کلیک منوی «اطلاعات پایه»، فرمی مطابق شکل 26 نمایش داده می‌شوند. به منظور ثبت و یا ویرایش اطلاعات پایه کارخانه/کارگاه تولیدی دکمه را کلیک نمایید تا فرم قابل ویرایش شود.

شکل 26) منوی «اطلاعات پایه»

توضیحات فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 • نام فارسی: نام فارسی کارخانه/کارگاه تولیدی با اطلاعات وارد شده در زمان ثبت‌نام نمایش داده می‌شود.
 • نام تجاری: نام تجاری کارخانه/کارگاه تولیدی را وارد نمایید.
 • نام انگلیسی: نام کارخانه/کارگاه تولیدی را به انگلیسی وارد نمایید.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده‌شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری غیرفعال می‌شود.

منوی حوزه فعالیت

با کلیک منوی «حوزه فعالیت»، فرمی مطابق شکل 27 حاوی تمامی حوزه‌های قابل فعالیت و مرتبط با فرآورده‌های سلامت‌محور نمایش داده می‌شود. هر حوزه فعالیت شامل زمینه‌های فعالیت «توزیع سراسری»، «تولید»، «ثبت»، «صادرات»، «واردات فوریتی»، «واردات ثبتی» و «توزیع استانی» می‌باشد. به منظور ویرایش حوزه‌ها، دکمه را کلیک نمایید.

توجه: در هنگام جستجوی مسئول فنی، آن دسته از مسئول فنی که حوزه فعالیتشان با حوزه فعالیت کارخانه/کارگاه تولیدی تطبیق داشته باشد، نمایش داده می‌شوند. بنابراین حوزه‌های فعالیت کارخانه/کارگاه تولیدی از فیلد «حوزه فعالیت» را می‌بایست به‌درستی و به‌صورت کامل انتخاب نمایید.

C:\Users\NEDA~1.JAN\AppData\Local\Temp\SNAGHTML9726f2.PNG

شکل 27) منوی «انتخاب حوزه‌های فعالیت»

با کلیک دکمه کنار هر حوزه، مطابق شکل 28 زمینه‌های فعالیت آن حوزه را می‌توانید مشاهده و با کلیک چک‌باکس کنار آیکن آن زمینه را انتخاب نمایید. درصورتی‌که کارخانه/کارگاه تولیدی در تمامی زمینه‌های ذکر شده فعالیت می‌نماید، چک‌باکس قرار گرفته در کنار نام حوزه را انتخاب نمایید. با انجام این کار، تمام زمینه‌های فعالیت به‌صورت خودکار انتخاب می‌گردند.

شکل 28) منوی «حوزه فعالیت» – نمایش فعالیت‌های مربوط به هر حوزه فعالیت

منوی اطلاعات شعب

مراحل ثبت اطلاعات شعب و استخدام مسئول فنی، در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل29 می‌باشد.

شکل29) مراحل ثبت اطلاعات شعب و استخدام مسئول فنی

شعب زیرمجموعه هر کارخانه/کارگاه تولیدی اعم از «دفتر نمایندگی»، «انبار»، «کارخانه»، «مرکز پخش»، «دفتر پخش» و «کارگاه تولیدی» به‌صورت روالی درختی در این بخش اضافه و ثبت می‌شوند. به این منظور با کلیک منوی «اطلاعات شعب»، فرمی مطابق شکل 30 نمایش داده می‌شود. در فرم نمایش داده شده، کارخانه/کارگاه تولیدی و دفتر مرکزی نمایش داده می‌شود که غیر قابل حذف می‌باشند. به منظور افزودن سایر شعب به زیرمجموعه کارخانه/کارگاه تولیدی و یا دفتر مرکزی کارخانه/کارگاه تولیدی دکمه را کلیک نمایید.

شکل 30) منوی «اطلاعات شعب» – نمایش روال درختی شعب

فرمی مطابق شکل 31 نمایش داده می‌شود که شامل پنج سربرگ «اطلاعات پایه»، «ارتباطات»، «حوزه فعالیت»، «استخدام مسئول فنی» و «پروانه‌ها» می‌باشد. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی پنجره نمایش داده شده در ادامه شرح داده شده است.

توجه: اطلاعات ثبت شده شعب کارخانه/کارگاه تولیدی در این بخش، در سایر سامانه‌های سازمان غذا و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرند. به عنوان مثال انبارهای قابل انتخاب در سامانه «مجوز مصرف» با استعلام از شعب ثبت شده به‌عنوان انبار در سامانه «اشخاص حقیقی و حقوقی» و در بخش «اطلاعات شعب»، نمایش داده می‌شوند. بنابراین اطلاعات مربوط به شعب به‌صورت صحیح و دقیق وارد نمایید.

شکل 31) منوی «اطلاعات شعب» – افزودن شعبه – سربرگ «اطلاعات پایه»

سربرگ اطلاعات پایه

در این سربرگ می‌توانید اطلاعات پایه شعبه را مطابق شکل 32 مشاهده، ثبت و یا ویرایش نمایید. به منظور افزودن و یا ویرایش اطلاعات دکمه را کلیک نمایید.

شکل 32) منوی «اطلاعات شعب» – فرم اطلاعات پایه شعبه

در ادامه توضیحات مربوط به فیلدها، بیان خواهد شد.

 • نوع شعبه: نوع شعبه را یکی از انواع دفتر نمایندگی، انبار، کارخانه/کارگاه تولیدی، مرکز پخش و دفتر پخش از فهرست انتخاب نمایید.
 • نام فارسی: نام شعبه را به فارسی وارد نمایید.
 • نام انگلیسی: نام شعبه را به انگلیسی وارد نمایید.
 • کد پستی: کد پستی شعبه را وارد نمایید.
 • نوع مالکیت: نوع مالکیت شعبه را انتخاب نمایید.
 • تصویر مالکیت: تصویر سند (مالک یا مستأجر) را با فرمت‌های PNG، JPG یا JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200KB) بارگذاری نمایید (این فیلد پس از ثبت اطلاعات شعبه و ثبت نوع مالکیت شعبه مطابق شکل 33 فعال می‌شود). به منظور بارگذاری تصویر، دکمه را کلیک نمایید. پس از انتخاب تصویر، دکمه را کلیک نمایید تا تصویر بارگذاری شود.

شکل 33) منوی «اطلاعات شعب» – اطلاعات پایه شعبه – آپلود تصویر سند مالکیت/قرارداد اجاره

 • تاریخ پایان اجاره: در صورتی که نوع مالکیت را مستأجر انتخاب نمایید. این فیلد نمایش داده می‌شود و باید از تقویم بازشونده، تاریخ پایان اجاره را انتخاب نمایید.
 • کشور شعبه: کشور محل قرارگیری شعبه را از لیست انتخاب نمایید.
 • استان شعبه: استان محل قرارگیری شعبه را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهرستان شعبه: شهرستان مکان قرارگیری شعبه را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهر شعبه: شهر محل قرارگیری شعبه را از لیست انتخاب نمایید.
 • طول[3] و عرض[4] جغرافیایی: درصورتی‌که مشخصات طول و عرض جغرافیایی محل قرارگیری شعبه را در اختیار دارید، این اطلاعات را در فیلدهای «طول جغرافیایی» و «عرض جغرافیایی» وارد نمایید. پس از ورود مقادیر مربوطه، نشانی محل ثبت شده باتوجه به اطلاعات وارد شده مطابق شکل 34 با نشانگر روی نقشه نمایش داده می‌شود.

توجه: در صورت عدم اطلاع از طول و عرض جغرافیایی، با انتخاب محل سکونت روی نقشه این فیلد به‌صورت خودکار تکمیل می‌شود.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4140.jpg

شکل 34) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «اطلاعات پایه» – ورود طول و عرض جغرافیایی

 • آدرس: آدرس پستی محل قرارگیری شعبه را وارد نمایید.
 • انتخاب آدرس از روی نقشه: درصورتی‌که طول و عرض جغرافیایی محل قرارگیری شعبه را در اختیار ندارید، می‌توانید محل قرارگیری آن را از روی نقشه انتخاب نمایید. به این منظور با استفاده از دکمه‌های و بر روی نقشه زوم نموده و بر روی محل قرارگیری شعبه کلیک نمایید تا مطابق شکل 35 نشانگر در محل انتخابی نمایش داده شود. لازم به ذکر است که پس از انتخاب محل قرارگیری شعبه بر روی نقشه، طول و عرض جغرافیایی محل انتخاب شده در فیلدهای مربوطه نمایش داده می‌شوند.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4140.jpg

شکل 35) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «اطلاعات پایه» – انتخاب آدرس از روی نقشه

با کلیک دکمه ، اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند سربرگ‌های دیگر شامل «ارتباطات»، «حوزه فعالیت»، «استخدام مسئول فنی» و «پروانه‌ها» به منظور ورود اطلاعات تکمیلی، فعال می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده‌شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری غیرفعال می‌شود.

سربرگ ارتباطات

در این سربرگ مطابق شکل 36، لیست راه‌‌های ارتباطی با شعبه نمایش داده شده است که می‌توانید آن‌ها را اضافه و حذف نمایید.

شکل 36) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «ارتباطات»

با کلیک دکمه فرمی مطابق شکل 37 نمایش داده می‌شود

شکل 37) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «ارتباطات» – فرم «افزودن ارتباطات»

در این فرم، ابتدا «نوع ارتباط» را از لیست کشویی انتخاب نمایید. نوع ارتباط می‌تواند یکی از موارد «پست الکترونیک»، «تلفن همراه»، «فکس» یا «تلفن» باشد. سپس در فیلد روبه‌روی نوع ارتباط، مقدار آن را وارد نموده و سپس دکمه را کلیک نمایید تا مطابق شکل 36 به لیست اضافه گردد.

سربرگ حوزه فعالیت

در این سربرگ فرمی مطابق شکل 38 شامل تمامی حوزه‌های فعالیت انتخاب شده در کارخانه/کارگاه تولیدی، نمایش داده می‌شود. مراحل انتخاب حوزه فعالیت شعبه، مانند انتخاب حوزه فعالیت کارخانه/کارگاه تولیدی می‌باشد. که پیش از این در بخش «‏5-3-2 منوی حوزه فعالیت» توضیح داده شد.

توجه: در هنگام جستجوی مسئول فنی به منظور ارسال درخواست همکاری، آن دسته از مسئولین فنی‌ که حوزه فعالیتشان با حوزه فعالیت شعبه تطبیق داشته باشد، نمایش داده می‌شوند. بنابراین حوزه‌های فعالیت شعبه می‌بایست به‌درستی و به‌صورت کامل انتخاب شوند.

شکل 38) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ « حوزه فعالیت »

سربرگ استخدام مسئول فنی

در این سربرگ مطابق شکل 39 فرمی نمایش داده می‌شود. در این فرم ابتدا می‌بایست حوزه(های) فعالیت شعبه را به به منظور استخدام مسئول فنی انتخاب کرده و سپس در فیلد «جستجوی مسئول فنی» «کد ملی» یا «نام کاربری»، مسئول فنی را وارد نموده و دکمه را کلیک کنید.

شکل 39) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «استخدام مسئول فنی»

نکته: در بخش انتخاب حوزه‌های فعالیت، اسامی حوزه‌ فعالیت انتخابی هر شعبه نمایش داده می‌شود. با انتخاب هر حوزه فعالیت، جستجوی مسئول فنی بر اساس تخصص مسئول فنی در حوزه انتخابی صورت می‌گیرد.

 • در صورت تطابق کد ملی و یا نام کاربری مسئول فنی مورد نظر با حوزه فعالیت، اطلاعات مسئول فنی، مطابق شکل 40 نمایش داده خواهد شد.

شکل 40) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «استخدام مسئول فنی» – فرم «جستجوی مسئول فنی»

توجه 1: در صورت عدم انتخاب حوزه فعالیت شعبه، امکان جستجوی مسئول فنی وجود ندارد.

توجه 2: از تأیید نهایی مسئول فنی مورد نظر در حوزه مربوطه اطمینان حاصل فرمایید.

توجه 3: جستجو بر اساس «کد ملی» یا «نام کاربری» مسئول فنی انجام می‌شود.

در صورت تطابق کد ملی و یا نام کاربری مسئول فنی مورد نظر با حوزه فعالیت، اطلاعات مسئول فنی، مطابق شکل 39 نمایش داده خواهد شد.

شکل 41) کادر نمایش اطلاعات مسئول فنی جستجو شده

این اطلاعات شامل موارد زیر است:

 • تصویر و نام مسئول فنی
 • شماره شناسنامه مسئول فنی
 • تاریخ تولد مسئول فنی
 • با کلیک دکمه فرمی شامل اطلاعات شخصی و تخصصی مسئول فنی مطابق شکل 42 نمایش داده می‌شود. این فرم دارای چهار سربرگ «اطلاعات پایه»، «سوابق تحصیلی»، «دوره‌های آموزشی» و «سوابق کاری» می‌باشد. به منظور بستن این فرم، دکمه را کلیک نمایید.

شکل 42) مشاهده اطلاعات مسئول فنی

 • با کلیک دکمه فرمی مطابق شکل 43 نمایش داده می‌شود. به منظور ارسال درخواست همکاری برای مسئول فنی، ابتدا حوزه فعالیت مورد نظر را انتخاب نموده، سپس توضیحات مربوطه را نوشته و دکمه را کلیک نمایید. درخواست استخدام برای مسئول فنی ارسال می‌شود و درخواست ارسال‌شده به عنوان پروانه‌ای در زیرمجموعه پروانه‌های شعبه نمایش داده می‌شود. در صورت نیاز، با کلیک دکمه فرم بدون ارسال درخواست بسته خواهد شد.

شکل 43) ارسال درخواست استخدام به مسئول فنی و انتخاب دسته فعالیت

سربرگ پروانه‌ها

در این سربرگ، سوابق درخواست‌های استخدام ارسال شده (پروانه‌های صادر شده) به مسئولین فنی مطابق شکل 44 در زبانه‌های جداگانه نمایش داده می‌شوند. با کلیک هر شماره پروانه اطلاعات مربوط به آن نمایش داده می‌شود.

شکل 44) منوی «اطلاعات شعب» – سربرگ «پروانه‌ها»

 • اطلاعات پروانه: در این بخش نام «کارخانه/کارگاه تولیدی طرف قرارداد»، «وضعیت فعالیت» و «تاریخ اعتبار قرارداد» نمایش داده می‌شود.
 • اطلاعات طرف قرارداد: در این بخش اطلاعات کارخانه/کارگاه تولیدی شامل «نام فارسی» و «نام لاتین» نمایش داده می‌شود.
 • اعمال و مشاهده درخواست: در این بخش وضعیت همکاری صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی و مسئول فنی نمایش داده می‌شود. در حالت ارسال درخواست اولیه برای مسئول فنی، وضعیت درخواست به‌صورت «در انتظار تأیید» نمایش داده می‌شود. پس از تأیید یا رد درخواست اولیه توسط مسئول فنی، وضعیت متناسب به حالت انتخاب شده مطابق شکل 45 نمایش داده می‌شود.

شکل 45) وضعیت‌های تأییدیه درخواست

درصورتی‌که مسئول فنی درخواست همکاری را پذیرفت، در هر زمان با کلیک دکمه و ذکر علت قطع همکاری در فرم نمایش داده شده مطابق شکل 46 و کلیک دکمه می‌توانید به همکاری خود با مسئول فنی پایان دهید.

شکل 46) فرم «قطع همکاری»

لازم به ذکر است که پس از قطع همکاری، با کلیک دکمه مطابق شکل 47 می‌توانید دوباره درخواست همکاری خود را برای مسئول فنی ارسال نمایید.

شکل 47) قطع همکاری

اطلاعات کاربری: در صورت پذیرفتن درخواست همکاری از سوی مسئول فنی، با کلیک دکمه مطابق شکل 48 به درگاه پرداخت بانک منتقل می‌شوید و می‌بایست هزینه کارشناسی را پرداخت نمایید.

شکل 48) صفحه پرداخت و انتخاب درگاه پرداخت بانکی

شکل 49) درگاه پرداخت بانک

پس از انجام عملیات پرداخت موفق، فیلدی به منظور تعریف نام کاربری برای مسئول فنی استخدام شده نمایش داده می‌شود. پس از تعریف نام کاربری و ثبت آن، مسئول فنی با آن نام کاربری می‌تواند به سامانه‌های سازمان غذا و دارو از جمله «سامانه ترخیص»، «سامانه مجوز مصرف»، «سامانه IRC» و غیره وارد شود. همچنین امکان چاپ کارت مسئول فنی برای صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی فعال می‌شود.

 • حوزه فعالیت: در این بخش حوزه فعالیت‌های مشترک کارخانه/کارگاه تولیدی و مسئول فنی استخدام شده نمایش داده می‌شود.
  • تغییر شعبه مسئول فنی: به منظور انتقال مسئول فنی فعال در یک شعبه به شعبه دیگر از کارخانه/کارگاه تولیدی، با کلیک دکمه مطابق شکل 44، فرمی مطابق شکل 50 نمایش داده می‌شود که شامل فهرست شعب ثبت شده کارخانه/کارگاه تولیدی است. با انتخاب هرکدام از شعب کارخانه/کارگاه تولیدی، در صورتی‌که مسئول فنی صلاحیت فعالیت در حوزه شعبه انتخابی را داشته باشد، با انتخاب حوزه فعالیت شعبه انتخابی و کلیک دکمه ، مسئول فنی به شعبه انتخابی منتقل می‌شود.

شکل 50) تغییر شعبه مسئول فنی

توجه 1: در صورتی‌که مسئول فنی مدارک لازم را به منظور فعالیت در حوزه(های) شعبه انتخاب شده را نداشته باشد، امکان انتقال نمی‌باشد.

توجه 2: مسئول فنی فقط در حوزه(های) فعالیت تأیید صلاحیت شده خود می‌تواند در شعبه دیگر فعالیت کند.

نکته: بعد از انتقال مسئول فنی به شعبه دیگر در کارخانه/کارگاه تولیدی توسط صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی، پروانه همکاری مسئول فنی در شعبه‌ای که مسئول فنی انتقال یافته است، نمایش داده می‌شود.

فایل راهنما

به منظور مطالعه فایل راهنمای صاحب کارخانه/کارگاه تولیدی، از منوی عملیاتی مطابق شکل 51 گزینه فایل راهنما را انتخاب نمایید.

شکل 51) منوی «فایل راهنما»

پیوست

فراموشی نام کاربری

در صورت فراموشی نام کاربری، مطابق شکل 52 لینک «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را کلیک نمایید.

شکل 52) لینک فراموشی نام کاربری

فرمی مطابق شکل 53 نمایش داده می‌شود. با وارد کردن کد ملی خود درون فیلد مورد نظر و کلیک دکمه ، نام(های) کاربری برای شما، به ایمیل ثبت شده‌ی شما ارسال می‌گردد.

شکل 53) فرم فراموشی نام کاربری

فراموشی رمز عبور

در صورت فراموشی رمز عبور، مطابق شکل 54 لینک «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را کلیک نمایید.

شکل 54) لینک فراموشی رمز عبور

با کلیک بر روی لینک فوق، فرمی مطابق شکل 55 نمایش داده می‌شود.

شکل 55) فرم فراموشی رمز عبور

نام کاربری خود و نیز کد امنیتی را درون فیلدهای مورد نظر وارد کرده، سپس به یکی از دو روش زیر اقدام به تغییر رمز عبور خود نمایید:

   1. با کلیک دکمه ، یک کد امنیتی به شماره همراه ثبت شده شما در سیستم ارسال می‌شود.

در صفحه بعد، فرم تغییر رمزعبور، «کد امنیتی (پیامک)»، «رمز عبور جدید»، «تکرار رمز عبور جدید» و «کد امنیتی داخل تصویر» را در فیلدهای مشخص شده وارد کرده و دکمه را کلیک نمایید تا رمز عبور شما تغییر یابد.

در صورت عدم ارسال کد امنیتی به شماره همراه شما، دکمه را کلیک نمایید.

   1. با کلیک دکمه ، یک لینک به ایمیل ثبت شده شما در سیستم ارسال می‌شود. مطابق شکل 56 روی لینک ارسالی کلیک نمایید.

شکل 56) لینک «بازیابی رمز عبور» ارسال شده به ایمیل

در فرم باز شده، مطابق شکل 57 فیلدهای «رمز عبور جدید»، «تکرار رمز عبور جدید» و «کد امنیتی داخل تصویر» را پر کرده و دکمه ثبت را کلیک نمایید تا رمز شما تغییر یابد.

شکل 57) فرم تغییر رمز عبور

نکته: رمز عبور شما باید حداقل 8 کاراکتر و شامل حداقل یک حرف بزرگ، یک حرف کوچک، یک عدد و یکی از کاراکترهای «@»، «#»، «$»، «&»، «_»، «-» و یا «!» باشد.

 1. Longitude
 2. Latitude
 3. Longitude
 4. Latitude

پیش ثبت نام شرکت

راهنمای پیش‌ثبت‌نام شرکت

1 ثبت‌نام شرکت 5

فهرست شکل‌ها

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 5

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 5

شکل 3) ثبت‌نام شرکت 6

شکل 4) فرم ثبت‌نام شرکت 6

شکل 5) ثبت و ذخیره نهایی 8

ثبت‌نام شرکت

به‌منظور ثبت‌نام در سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی، مطابق شکل 1 گزینه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» از سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) را کلیک نمایید و یا آدرس سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی (https://entities.ttac.ir) را مطابق شکل 2 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

در فرم نمایان شده مطابق شکل 3 دکمه «ثبت‌نام شرکت» را کلیک نمایید.

شکل 3) ثبت‌نام شرکت

فرم «ثبت‌نام شرکت» مطابق شکل 4 نمایان می‌شود.

شکل 4) فرم ثبت‌نام شرکت

 • شناسه ملی شرکت[1]: شناسه ملی شرکت را وارد نمایید.
 • نام شرکت: درصورتی‌که شناسه ملی شرکت را به درستی وارد نموده‌اید، نام شرکت از سامانه «ثبت اسناد و املاک کشور» به‌صورت خودکار دریافت شده و نمایش داده می‌شود.
 • ملیت: ملیت مدیرعامل را از لیست انتخاب نمایید.

توجه: با انتخاب ملیت غیر ایرانی، فیلد «کد ملی» به فیلد «شماره پاسپورت» تغییر خواهد کرد و فیلدهای مربوط به شناسنامه غیرفعال خواهند شد.

 • کد ملی: کد ملی ده رقمی مدیرعامل را به‌صورت عددی وارد نمایید.
 • پاسپورت: (در صورت انتخاب ملیت غیر ایرانی) شماره پاسپورت مدیرعامل را وارد نمایید.
 • تاریخ تولد: تاریخ تولد مدیرعامل را از تقویم بازشونده، بر مبنای تاریخ شمسی وارد نمایید.

با واردکردن «تاریخ تولد» و «کد ملی»، درصورتی‌که این دو باهم منطبق باشند، اطلاعات هویتی از سامانه سازمان ثبت‌احوال دریافت شده و درون فیلدها نمایش داده می‌شوند. اگر بنا به دلایلی، این اطلاعات دریافت نشد، می‌توانید به‌صورت دستی، اطلاعات هویتی مدیرعامل را ثبت نمایید.

 • جنسیت: جنسیت مدیرعامل را از لیست انتخاب نمایید.
 • نام: نام مدیرعامل را وارد نمایید.
 • نام خانوادگی: نام خانوادگی مدیرعامل را وارد نمایید.
 • شماره شناسنامه: شماره شناسنامه مدیرعامل را به‌صورت عددی وارد نمایید.
 • سریال شناسنامه: سریال شناسنامه مدیرعامل را وارد نمایید.
 • نام پدر: نام پدر مدیرعامل را وارد نمایید.
 • کشور محل صدور: کشور محل صدور شناسنامه مدیرعامل را از لیست انتخاب نمایید.
 • استان محل صدور: استان محل صدور شناسنامه مدیرعامل را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهرستان محل صدور: شهرستان محل صدور شناسنامه مدیرعامل را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهر محل صدور: شهر محل صدور شناسنامه مدیرعامل را از لیست انتخاب نمایید.
 • نام کاربری: یک نام کاربری تعیین نمایید (این نام می‌تواند متشکل از کاراکترهای انگلیسی و اعداد باشد).
 • پست الکترونیک: ایمیل معتبر مدیرعامل را با فرمت صحیح (مانند test@ttac.ir) وارد نمایید.
 • تلفن همراه: شماره تلفن همراه مدیرعامل را وارد نمایید.
 • گذرواژه: گذرواژه همان رمز عبور به‌منظور ورود به کارتابل مدیرعامل است. گذرواژه مورد نظر خود را وارد نمایید. این گذرواژه حداقل باید 6 کاراکتر باشد.
 • تکرار گذرواژه: گذرواژه انتخابی را دوباره وارد نمایید.

ثبت و ذخیره نهایی: پس از تکمیل تمامی فیلدهای اطلاعاتی، دکمه «ثبت و ذخیره نهایی» فعال خواهد شد. با کلیک دکمه «ثبت و ذخیره نهایی» فرمی مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود و کد تأییدیه به «شماره تلفن همراه» و «ایمیل» ثبت‌شده ارسال می‌گردد.

شکل 5) ثبت و ذخیره نهایی

با کلیک دکمه فرم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» مطابق شکل 3 نمایان می‌شود.

توجه 1: درصورتی‌که این شرکت در حال حاضر مدیرعامل فعال داشته باشد، پیام بازدارنده «مدیرعامل فعال برای این شرکت قبلاً در سیستم ثبت شده است» نمایش داده می‌شود.

توجه 2: درصورتی‌که این شخص در حال حاضر در شرکت دیگری به‌عنوان مدیرعامل فعال فعالیت داشته باشد، پیام بازدارنده «این شخص به‌عنوان مدیرعامل فعال قبلاً در سیستم ثبت شده است» نمایش داده می‌شود.

توجه 3: درصورتی‌که شخص در حال حاضر مسئول فنی فعال(دارای پروانه فعال در شرکتی) باشد، پیام بازدارنده «این شخص به‌عنوان مسئول فنی فعال قبلاً در سیستم ثبت شده است» نمایش داده می‌شود.

 1. شناسه ملی شرکت کدی یکتا و منحصربه‌فرد و 11 رقمی است که به‌وسیله آن هویت اشخاص حقوقی ثبت‌شده در سازمان‌هایی مانند: سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، وزارت کشور، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، اتاق بازرگانی، سازمان اوقاف و امور خیریه و حوزه‌های علمیه، قابل شناسایی خواهد بود.

کارتابل مدیر عامل

راهنمای کارتابل مدیر عامل

1 مقدمه 10

2 ورود به سامانه 11

3 پیکربندی سامانه 15

4 نام مدیرعامل 16

5 منوهای عملیاتی 17

5-1 منوی پروفایل من 17

5-1-1 منوی اطلاعات پایه 18

5-1-2 منوی اطلاعات محل سکونت 19

5-1-3 منوی ارتباطات 22

5-1-4 منوی تصاویر 26

5-1-5 منوی گواهی امضا 27

5-1-6 منوی گواهی پایان خدمت 28

5-2 منوی اطلاعات شرکت 29

5-2-1 منوی اطلاعات پایه 30

5-2-2 منوی گواهی ثبت 32

5-2-3 منوی روزنامه رسمی 34

5-2-4 منوی اساسنامه 36

5-2-5 منوی حوزه فعالیت 38

5-3 اطلاعات شعب 39

5-3-1 سربرگ اطلاعات پایه 41

5-3-2 سربرگ ارتباطات 46

5-3-3 سربرگ حوزه فعالیت 47

5-3-4 سربرگ استخدام مسئول فنی 47

5-3-5 سربرگ پروانه‌ها 51

5-4 اعضای شرکت 58

5-5 منوی فایل راهنما 64

6 تغییر مدیرعامل 65

7 پیوست 66

7-1 فراموشی نام کاربری 66

7-2 فراموشی رمز عبور 66

فهرست شکل‌ها

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 11

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» 11

شکل 3) ورود به سامانه 12

شکل 4) صفحه ورود به سامانه 13

شکل 5) فرم تغییر رمز عبور 13

شکل 6) پیکربندی سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی مدیرعامل 15

شکل 7) نام مدیرعامل و منوی مربوطه 16

شکل 8) مراحل تکمیل و ویرایش اطلاعات پایه 17

شکل 9) پروفایل من 17

شکل 10) منوی اطلاعات پایه 18

شکل 11) ویرایش اطلاعات پایه 19

شکل 12) اطلاعات محل سکونت 19

شکل 13) طول و عرض جغرافیایی محل سکونت 21

شکل 14) انتخاب آدرس محل سکونت روی نقشه 21

شکل 15) ارتباطات 22

شکل 16) تأیید تلفن همراه اصلی 23

شکل 17) تأییدیه پست الکترونیکی 24

شکل 18) تلفن همراه و ایمیل تأیید شده 25

شکل 19) فهرست افزودن راه ارتباطی 25

شکل 20) سایر راه‌های ارتباطی افزوده ‌شده 26

شکل 21) منوی تصاویر 26

شکل 22) اسناد گواهی امضا 27

شکل 23) گواهی پایان خدمت 28

شکل 24) ویرایش گواهی پایان خدمت 29

شکل 25) مراحل ثبت اطلاعات شرکت 30

شکل 26) اطلاعات شرکت 30

شکل 27) اطلاعات پایه 31

شکل 28) مشخصات گواهی ثبت شرکت 33

شکل 29) فهرست روزنامه‌های رسمی شرکت 34

شکل 30) افزودن روزنامه رسمی شرکت 35

شکل 31) نمایش اطلاعات آگهی افزوده شده 35

شکل 32) پیام تأیید حذف آگهی روزنامه رسمی 36

شکل 33) مشخصات اساسنامه شرکت 37

شکل 34) انتخاب حوزه‌های فعالیت 38

شکل 35) نمایش فعالیت‌های مربوط به هر حوزه فعالیت 39

شکل36) مراحل ثبت اطلاعات شعب و استخدام مسئول فنی 39

شکل 37) نمایش روال درختی افزودن شعب 40

شکل 38) افزودن شعبه-اطلاعات پایه 41

شکل 39) تخصیص کد GLN به‌صورت سیستمی 42

شکل 40) تخصیص کد GLN به‌صورت سیستمی 43

شکل 41( بخش آپلود تصویر مالکیت 44

شکل 42) ورود طول و عرض جغرافیایی 45

شکل 43) انتخاب آدرس از روی نقشه 45

شکل 44) افزودن شعبه-ارتباطات 46

شکل 45) افزودن ارتباطات 46

شکل 46) حوزه فعالیت شعبه جدید 47

شکل 47) استخدام مسئول فنی 48

شکل 48) جستجوی مسئول فنی 48

شکل 49) کادر نمایش اطلاعات مسئول فنی جستجو شده 49

شکل 50) مشاهده اطلاعات مسئول فنی 50

شکل 51) ارسال درخواست استخدام به مسئول فنی و انتخاب دسته فعالیت 51

شکل 52) پروانه‌های شعبه 52

شکل 53) وضعیت‌های تأییدیه درخواست 53

شکل 54) قطع همکاری 53

شکل 55) قطع همکاری 54

شکل 56) فرم پرداخت 54

شکل 57) درگاه پرداخت بانک 55

شکل 58) پروانه‌های شعبه-تغییر شعبه مسئول فنی 56

شکل 59) تغییر حوزه فعالیت مسئول فنی 57

شکل 60) مراحل افزودن اعضای هیئت مدیره 58

شکل 61) اعضای شرکت 58

شکل 62) افزودن اعضا 59

شکل 63) نمایش مشخصات اعضا 61

شکل 64) تعیین حق امضا 62

شکل 65) حذف عضو شرکت 63

شکل 66) فایل راهنما 64

شکل 67) لینک فراموشی نام کاربری 66

شکل 68) فرم فراموشی نام کاربری 66

شکل 69) لینک فراموشی رمز عبور 67

شکل 70) فرم فراموشی رمز عبور 67

شکل 71) لینک «بازیابی رمز عبور» ارسال شده به ایمیل 68

شکل 72) فرم تغییر رمز عبور 69

مقدمه

سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی به‌منظور ثبت اطلاعات مربوط به شرکت‌های حوزه سلامت‌محور و افراد مسئول در هر شركت، راه‌اندازی شده است.

در سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»، با اجرای عملیات «ثبت‌نام شرکت (حقوقی)» توسط مدیرعامل شرکت، کارتابلی برای ایشان ایجاد می‌شود. کارتابل مدیرعامل اختصاصاً به منظور ثبت شرکت‌های حقوقی فعال در حوزه سلامت‌محور ایجاد گردیده است. در کارتابل ذکر شده اطلاعات شخصی مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره به همراه اطلاعات شرکت ثبت شده از سازمان ثبت اسناد و شعب آن ثبت می‌گردند. همچنین مدیران عامل می‌توانند در کارتابل مربوط به شرکت خود اقدام به جستجو و استخدام مسئولین فنی ثبت شده و تأیید صلاحیت شده‌ی کارشناسان سازمان غذا و دارو نمایند.

یادآور می‌شود که اطلاعات ثبت شده شرکت‌ها در سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی در تمامی سامانه‌های مربوط به سازمان غذا و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرند.

ورود به سامانه

به منظور ورود به سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی، مطابق شکل 1 گزینه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» از سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) را انتخاب نمایید.

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

همچنین می‌توانید آدرس سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی (https://entities.ttac.ir) را مطابق شکل 2 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

به منظور ورود به سامانه، در فرم نمایش داده شده مطابق شکل 3 گزینه «ورود به سامانه» را انتخاب نمایید.

شکل 3) ورود به سامانه

به منظور وارد شدن به سامانه، مطابق شکل 3 روی دکمه «ورود به سامانه» کلیک کنید.

در فرم ورود، مطابق شکل 4 نام کاربری و گذرواژه خود را (که در مرحله ثبت‌نام ایجاد نموده بودید) وارد، و دکمه را کلیک نمایید.

شکل 4) صفحه ورود به سامانه

توجه: پس از اولین ورود به سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» فرمی به منظور تغییر رمز عبور کاربر مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود. «رمز عبور فعلی»، «رمز عبور جدید» و «تکرار رمز عبور جدید» را در فیلدهای مربوطه وارد نمایید و سپس دکمه را کلیک نمایید.

شکل 5) فرم تغییر رمز عبور

توجه: در صورتی‌که مدیرعامل توسط کارشناس سازمان رد سمت گردد، نام کاربری مدیرعامل به صورت غیرفعال شده و امکان ورود به سامانه را ندارید.

پیکربندی سامانه

پیکربندی و منوهای عملیاتی سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی مانند شکل 6 شامل موارد زیر است:

  1. نام مدیرعامل: نام و تصویر مدیرعامل در این بخش نمایش داده می‌شود.
  2. منوهای عملیاتی: منوی اصلی به منظور دسترسی به انواع فعالیت‌های سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی است.
  3. داشبورد من: فیلدهای اطلاعاتی هر منو در این قسمت نمایش داده می‌شود.
  4. خروج: به‌منظور خروج از حساب کاربری روی این دکمه کلیک نمایید.
  5. دکمه منو: با کلیک این دکمه، منوهای عملیاتی مخفی شده و فضای بیشتری از فرم، قابل نمایش است.

در ادامه به توضیح هریک از این بخش‌ها خواهیم پرداخت.

شکل 6) پیکربندی سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی مدیرعامل

نام مدیرعامل

در این قسمت نام مدیرعامل نمایش داده می‌شود. با کلیک دکمه مطابق شکل 7 یک منو بازمی‌شود که شامل موارد زیر است:

  1. تغییر رمز عبور
  2. خروج: با کلیک این دکمه، از کارتابل خارج خواهید شد.

شکل 7) نام مدیرعامل و منوی مربوطه

منوهای عملیاتی

منوی پروفایل من

مراحل تکمیل و ویرایش اطلاعات مدیر عامل در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 8 می‌باشد.

شکل 8) مراحل تکمیل و ویرایش اطلاعات پایه

این منو به منظور ثبت اطلاعات مدیرعامل ایجاد شده و شامل زیر منوهای «اطلاعات پایه»، «اطلاعات محل سکونت»، «ارتباطات»، «تصاویر»، «گواهی امضا» و «گواهی پایان خدمت (در صورتی‌که جنسیت مدیرعامل مرد باشد)» می‌باشد.

شکل 9) پروفایل من

منوی اطلاعات پایه

با ورود به این منو، اطلاعات واردشده در هنگام ثبت‌نام به‌صورت پیش‌فرض مطابق شکل 10 نمایش داده می‌شوند. این اطلاعات شامل «نام کاربری»، «نام»، «نام خانوادگی»، «کد ملی»، «تاریخ تولد»، «شماره شناسنامه»، «جنسیت»، «کشور محل صدور»، «استان محل صدور»، «شهرستان محل صدور» و «شهر محل صدور» می‌باشند.

شکل 10) منوی اطلاعات پایه

در صورت لزوم، با کلیک دکمه می‌توانید مطابق شکل 11 «شماره شناسنامه»، «کشور محل صدور»، «استان محل صدور»، «شهرستان محل صدور» و یا «شهر محل صدور» را ویرایش نمایید. پس از ویرایش اطلاعات، به منظور اعمال تغییرات، دکمه را کلیک نمایید. با کلیک دکمه نیز، فرم بدون انجام تغییرات بسته خواهد شد.

شکل 11) ویرایش اطلاعات پایه

منوی اطلاعات محل سکونت

با کلیک منوی «اطلاعات محل سکونت»، فیلدهای اطلاعاتی به منظور افزودن محل سکونت مدیرعامل مطابق شکل 12 نمایش داده می‌شوند.

C:\Users\neda.janike\Pictures\enti2.jpg

شکل 12) اطلاعات محل سکونت

به منظور ثبت اطلاعات دکمه را کلیک نموده تا بتوانید اطلاعات محل سکونت را ویرایش و ثبت نمایید. این اطلاعات شامل موارد زیر است:

 • کشور محل سکونت: کشور محل سکونت مدیرعامل را از لیست کشویی انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • استان محل سکونت: استان محل سکونت مدیرعامل را از لیست کشویی انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهرستان محل سکونت: شهرستان محل سکونت مدیرعامل را از لیست کشویی انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهر محل سکونت: شهر محل سکونت مدیرعامل را از لیست کشویی انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • کد پستی: کد پستی محل سکونت مدیرعامل را به‌صورت عددی و با طول 10 رقم وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • طول[1] و عرض[2] جغرافیایی: این دو فیلد نمایانگر مختصات جغرافیایی محل نشانگر روی نقشه می‌باشند و به‌صورت خودکار پر می‌شوند. مطابق شکل 13 به‌صورت پیش‌فرض، نشانگر روی نقطه‌ای در مرکز نقشه قرار دارد. انتخاب آدرس از روی نقشه الزامی است.

شکل 13) طول و عرض جغرافیایی محل سکونت

به‌منظور انتخاب آدرس روی نقشه، با استفاده از دکمه‌های و روی نقشه بزرگنمایی (Zoom) نمایید و روی محل سکونت کلیک کنید تا مطابق شکل 14 نشانگر در محل انتخابی نمایش داده شود. یادآور می‌شود که پس از انتخاب محل سکونت روی نقشه، طول و عرض جغرافیایی محل انتخاب شده در فیلدهای مربوطه نمایش داده می‌شوند.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\entite.jpg

شکل 14) انتخاب آدرس محل سکونت روی نقشه

 • آدرس: آدرس محل سکونت مدیرعامل را وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

با کلیک دکمه اطلاعات واردشده را ثبت نمایید. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری غیرفعال می‌شود.

منوی ارتباطات

با کلیک منوی «ارتباطات»، فیلدهای اطلاعاتی به منظور افزودن راه‌های ارتباطی با مدیرعامل مطابق شکل 15 نمایش داده می‌شوند. راه‌های ارتباطی با مدیرعامل اعم از شماره «تلفن همراه»، «ایمیل»، «فکس» و «تلفن» را می‌توانید اضافه و حذف نمایید.

توجه: راه‌های ارتباطی اصلی برای تمامی ذینفعان سامانه از جمله مسئولین سازمان غذا و دارو قابل مشاهده و مبنای ارتباطی خواهند بود.

شکل 15) ارتباطات

توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 • تلفن همراه اصلی: شماره تلفن همراه مدیر عامل با اطلاعات ثبت‌شده در زمان ثبت‌نام به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش داده می‌شود. شماره همراه می‌بایست با کد ارسال‌شده به تلفن همراه مدیرعامل مورد تأیید قرار گیرد. به‌منظور امکان جستجوی مسئول فنی و استخدام آن، تأیید شماره تلفن همراه اصلی مدیر عامل الزامی است. به این منظور کد ارسال‌شده به تلفن همراه را در فیلد مشخص‌شده در شکل 16 را وارد و دکمه را کلیک نمایید. همچنین در صورت نیاز به اصلاح و تغییر شماره، با ورود شماره جدید و کلیک دکمه ، می‌توانید آن را تغییر دهید. در صورت تأیید شماره تلفن همراه آیکون نمایشی از به تغییر می‌یابد.

توجه: درصورتی‌که کد تأییدیه به شماره تلفن همراه ارسال نشده است، دکمه را کلیک نمایید تا کد تأییدیه مجدداً به شماره تلفن همراه ثبت شده، ارسال گردد.

C:\Users\neda.janike\Pictures\55555.jpg

شکل 16) تأیید تلفن همراه اصلی

 • پست الکترونیک اصلی: پست الکترونیک مدیرعامل با اطلاعات ثبت‌شده در زمان ثبت‌نام به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش داده می‌شود. ایمیل می‌بایست با کد ارسال‌شده به آدرس ایمیل شما (مدیر عامل) مورد تأیید قرار گیرد. به این منظور کد ارسال‌شده به ایمیل را در فیلد مشخص‌شده مطابق شکل 17 وارد نموده و دکمه را کلیک نمایید. همچنین در صورت نیاز به اصلاح و تغییر ایمیل، با ورود ایمیل جدید و کلیک دکمه می‌توانید آن را تغییر دهید. در صورت تأیید پست الکترونیکی، آیکون نمایشی از به تغییر می‌یابد.

توجه: درصورتی‌که کد تأییدیه به ایمیل ارسال نشده باشد، دکمه را کلیک نمایید تا کد تأییدیه مجدداً به ایمیل واردشده، ارسال گردد.

C:\Users\neda.janike\Pictures\222.jpg

شکل 17) تأییدیه پست الکترونیکی

شکل 18) تلفن همراه و ایمیل تأیید شده

 • افزودن راه‌های ارتباطی: به منظور افزودن سایر راه‌های ارتباطی، با کلیک دکمه فرمی مطابق شکل 20 نمایش داده می‌شود.

شکل 19) فهرست افزودن راه ارتباطی

در این فرم، ابتدا «نوع ارتباط» را از لیست کشویی انتخاب نمایید. نوع ارتباط می‌تواند یکی از موارد «پست الکترونیک»، «تلفن همراه»، «فکس» یا «تلفن» باشد. سپس در فیلد روبه‌روی نوع ارتباط، مقدار آن را وارد و سپس دکمه را کلیک نمایید تا مطابق شکل 20 به لیست اضافه گردد.

شکل 20) سایر راه‌های ارتباطی افزوده ‌شده

منوی تصاویر

در این منو، مطابق شکل 21 می‌توانید «تصویر کارت ملی»، «تصویر شناسنامه» و «تصویر پرسنلی» خود را بارگذاری نموده و یا در صورت نیاز تغییر دهید. به منظور افزودن تصویر، دکمه را کلیک نمایید. در پنجره باز شده، فایل تصویر مورد نظر خود را انتخاب نموده و سپس دکمه را کلیک کنید تا فایل بارگذاری شود.

شکل 21) منوی تصاویر

نکته: فرمت تصویر قابل بارگذاری، PNG، JPG و JPEG و حداکثر حجم فایل 200 کیلوبایت (200 KB) می‌باشد.

منوی گواهی امضا

این منو شامل یک فرم مطابق شکل 22 می‌باشد که در آن می‌توانید اطلاعات و تصویر گواهی امضای خود را که در یکی از دفترخانه‌های اسناد رسمی ثبت نموده‌اید، وارد نمایید. به این منظور، دکمه را کلیک نمایید تا قابلیت ویرایش فعال شود.

شکل 22) اسناد گواهی امضا

توضیحات فیلدهای اطلاعاتی مربوطه در ادامه شرح داده‌شده است.

 • شماره گواهی امضا: شماره گواهی امضا را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ گواهی امضا: تاریخ صدور گواهی امضا را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شماره دفترخانه: شماره دفترخانه‌ای که در آن گواهی را امضا را ثبت نموده‌اید، به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • استان: استان محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از لیست کشویی انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهرستان: شهرستان محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از لیست کشویی انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • شهر: شهر محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از لیست کشویی انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • افزودن تصویر امضا: تصویر گواهی امضا مدیرعامل را با فرمت‌های PNG، JPG و JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200 KB) بارگذاری نمایید.

توجه: به منظور اصلاح و تغییر تصویر گواهی امضا، می‌بایست تصویر جدید بارگذاری شود. با بارگذاری تصویر جدید، تصویر قدیمی به‌صورت خودکار حذف می‌شود.

توجه: ابتدا تمامی فیلدهای اطلاعاتی قبل تکمیل کرده، سپس اقدام به به بارگذاری تصویر گواهی امضا نمایید.

با کلیک دکمه اطلاعات واردشده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده‌شده غیرفعال می‌شوند. در صورت تغییر اطلاعات واردشده و نیاز به ویرایش آن‌ها، دکمه را کلیک نمایید. پس از کلیک این دکمه، فیلدها فعال‌شده و باقابلیت ویرایش و تغییر اطلاعات، نمایش داده می‌شوند. اطلاعات جدید را وارد و دکمه را کلیک نمایید.

منوی گواهی پایان خدمت

با کلیک منوی «گواهی پایان خدمت»، فرمی مطابق شکل 23 نمایش داده می‌شود که می‌توانید اطلاعات مربوط به کارت نظام‌وظیفه خود را وارد و یا اطلاعات ثبت شده را ویرایش نمایید. برای این منظور، دکمه را کلیک نمایید. این منو تنها برای مدیران عامل با جنسیت «مرد» نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

شکل 23) گواهی پایان خدمت

 • نوع: نوع گواهی را از لیست کشویی انتخاب نمایید. نوع گواهی می‌تواند «پایان خدمت»، «معافیت پزشکی»، «معافیت کفالت» یا «معافیت موارد خاص» باشد. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ شروع: تاریخ شروع خدمت را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. در صورتی که نوع گواهی را «پایان خدمت» انتخاب کنید، این فیلد نمایش داده می‌شود و تکمیل آن الزامی است.
 • تاریخ پایان: تاریخ پایان خدمت را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. در صورتی که نوع گواهی را «پایان خدمت» انتخاب کنید، این فیلد نمایش داده می‌شود و تکمیل آن الزامی است.
 • تاریخ صدور: تاریخ صدور گواهی پایان خدمت را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. این فیلد الزامی است.
 • شماره کارت: شماره کارت پایان خدمت را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • بارگذاری تصویر گواهی پایان خدمت: تصویر گواهی پایان خدمت را با فرمت‌های PNG، JPG یا JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200 KB) بارگذاری نمایید.

توجه: ابتدا تمامی فیلدهای اطلاعاتی قبل را تکمیل کرده، سپس اقدام به به بارگذاری تصویر گواهی امضا نمایید.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری بسته خواهد شد.

شکل 24) ویرایش گواهی پایان خدمت

منوی اطلاعات شرکت

مراحل ثبت اطلاعات شرکت در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 25 می‌باشد.

شکل 25) مراحل ثبت اطلاعات شرکت

در این منو، اطلاعات شرکت را می‌توانید ثبت نمایید که شامل زیرمنوهای «اطلاعات پایه»، «گواهی ثبت»، «روزنامه رسمی»، «اساسنامه» و «حوزه فعالیت» می‌باشد.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4141.jpg

شکل 26) اطلاعات شرکت

در ادامه توضیحات هر منو بیان خواهد شد.

منوی اطلاعات پایه

با کلیک منوی «اطلاعات پایه»، مطابق شکل 27 اطلاعات ثبتی شرکت در سازمان ثبت اسناد به ‌صورت پیش‌فرض با اطلاعات ثبت شده در زمان ثبت نام و همچنین فیلدهایی به منظور ورود اطلاعات تکمیلی نمایش داده می‌شوند. به منظور ثبت و یا ویرایش این اطلاعات، دکمه را کلیک نمایید تا فرم، قابل ویرایش گردد.

شکل 27) اطلاعات پایه

توضیحات فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است:

 • شناسه شرکت: کد شناسه ثبتی شرکت با اطلاعات وارد شده در زمان ثبت نام نمایش داده می‌شود. یادآور می‌شود که این فیلد قابلیت تغییر ندارد.
 • نام فارسی: نام فارسی شرکت با اطلاعات وارد شده در زمان ثبت نام نمایش داده می‌شود. یادآور می‌شود که این فیلد قابلیت تغییر ندارد.

توجه: با کلیک دکمه امکان استعلام شناسه شرکت و آپدیت همچنین بروزرسانی نام و نوع شرکت وجود دارد. (در صورت تغییر نام شرکت در سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور، توسط سرویس ثبت شرکت‌ها، نام شرکت به‌روزرسانی می‌شود).

 • کد اقتصادی[3]: کد اقتصادی شرکت که از اداره دارایی دریافت شده است را وارد نمایید.
 • نام تجاری: نام تجاری شرکت را وارد نمایید.
 • نام انگلیسی: نام شرکت را به انگلیسی وارد نمایید.
 • نوع شرکت: نوع شرکت را از لیست کشویی نمایش داده شده، از بین گزینه‌های «سهامی عام»، «سهامی خاص»، «مسئولیت محدود» و «مسئولیت نامحدود» انتخاب نمایید.
 • پیش‌کد شرکت: پیش‌کد به منظور صدور کد و برچسب اصالت و همچنین ایجاد شناسه رهگیری و ردیابی (UID) فرآورده‌های تولیدی و وارداتی شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد. به‌این‌ترتیب شناسایی شرکت تولیدکننده و یا واردکننده فرآورده از روی استعلام کدهای ذکر شده مقدور می‌گردد. پیش‌کد نمایش داده شده در این فیلد غیرقابل تغییر است.

توجه 2: به منظور اختصاص پیش‌کد به شرکت می‌بایست درخواست اختصاص کد را به پشتیبانی (از طریق سامانه پشتیبان: http://support.ttac.ir) ارسال نمایید.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری بسته خواهد شد.

منوی گواهی ثبت

در این منو می‌توانید اطلاعات مربوط به گواهی ثبت شرکت را مطابق شکل 28 ثبت و یا ویرایش نمایید. به همین منظور دکمه را کلیک نمایید تا فرم فعال و قابل ویرایش گردد.

شکل 28) مشخصات گواهی ثبت شرکت

توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 • شماره ثبت[4]: شماره ثبت شرکت به‌صورت خودکار با اطلاعات وارد شده در زمان ثبت نام و با استعلام از سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور (https://ilenc.ssaa.ir) نمایش داده می‌شود.
 • تاریخ ثبت: تاریخ ثبت شرکت به‌صورت خودکار با اطلاعات وارد شده در زمان ثبت نام و با استعلام از سامانه شناسه ملی اشخاص حقوقی کشور (https://ilenc.ssaa.ir) نمایش داده می‌شود.
 • کشور: کشور محل قرارگیری شرکت را که در گواهی ثبت شرکت درج شده است، از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • استان: استان محل قرارگیری شرکت را که در گواهی ثبت شرکت درج شده است، از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • شهرستان: شهرستان محل قرارگیری شرکت را که در گواهی ثبت شرکت درج شده است، از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • شهر: شهر محل قرارگیری شرکت را که در گواهی ثبت شرکت درج شده است، از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • بارگذاری تصویر گواهی ثبت شرکت: تصویر گواهی ثبت شرکت را با فرمت‌های PNG، JPG یا JPEG، و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200KB) بارگذاری نمایید. یادآور می‌شود که چندین فایل را می‌توانید در این قسمت بارگذاری نمایید. به منظور افزودن تصویر، دکمه را کلیک نمایید. در پنجره باز شده، فایل تصویر مورد نظر خود را انتخاب نموده و سپس دکمه را کلیک کنید تا فایل بارگذاری شود.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری بسته خواهد شد.

منوی روزنامه رسمی

در این منو، مطابق شکل 29 می‌توانید آگهی‌های ثبت شده شرکت را ثبت و یا مشاهده نمایید.

شکل 29) فهرست روزنامه‌های رسمی شرکت

به منظور افزودن آگهی، دکمه را کلیک نمایید. مطابق شکل 30 فرمی نمایش داده خواهد شد.

شکل 30) افزودن روزنامه رسمی شرکت

توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی نمایش داده شده در ادامه شرح داده شده است.

 • شماره: شماره روزنامه آگهی چاپ شده شرکت را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ ثبت: تاریخ ثبت و انتشار آگهی شرکت در روزنامه رسمی را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. این فیلد الزامی است.
 • موضوع فعالیت: توضیحی در مورد آگهی چاپ شده ارائه نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • علت: نوع و زمینه فعالیت شرکت که ملزم به چاپ آگهی در روزنامه رسمی را داشته است، از بین گزینه‌های «تغییر هیات مدیره»، «تغییر مدیرعامل»، «تغییر اساسنامه» و «تاسیس» انتخاب نمایید.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده، ثبت و در فرم اصلی مطابق شکل 31 نمایش داده می‌شود. با کلیک دکمه فرم بدون ثبت اطلاعات بسته می‌شود.

شکل 31) نمایش اطلاعات آگهی افزوده شده

به منظور مشاهده جزئیات آگهی ثبت شده، و یا افزودن تصویر آگهی، روی «مشاهده روزنامه رسمی» کلیک کنید. به منظور افزودن تصویر، دکمه را کلیک نمایید. در پنجره باز شده، فایل تصویر مورد نظر خود را انتخاب نموده و سپس دکمه را کلیک کنید تا فایل بارگذاری شود.

نکته: فرمت تصویر قابل بارگذاری، باید PNG، JPG یا JPEG و حداکثر حجم فایل باید 200 کیلوبایت (200 KB) باشد.

به منظور ویرایش اطلاعات آگهی دکمه را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 32 باز خواهد شد که از طریق آن می‌توانید اطلاعات آگهی را ویرایش نمایید. برای حذف آگهی نیز دکمه را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل نمایش داده خواهد شد که با کلیک دکمه «بله» آگهی به طور کامل حذف می‌شود.

شکل 32) پیام تأیید حذف آگهی روزنامه رسمی

منوی اساسنامه

مشخصات و اطلاعات مربوط به اساسنامه شرکت در این منو ثبت می‌شوند. به منظور ثبت و یا ویرایش اطلاعات اساسنامه شرکت دکمه را کلیک نمایید تا فرم قابل ویرایش شود.

شکل 33) مشخصات اساسنامه شرکت

توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 • شماره: شماره اساسنامه شرکت را وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • تاریخ گواهی: تاریخ گواهی اساسنامه شرکت را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.
 • بارگذاری تصویر اساسنامه شرکت: به منظور افزودن تصویر اساسنامه، دکمه را کلیک نمایید. در پنجره باز شده، فایل تصویر مورد نظر خود را انتخاب نموده و سپس دکمه را کلیک کنید تا فایل بارگذاری شود.

نکته: فرمت تصویر قابل بارگذاری، باید PNG، JPG یا JPEG و حداکثر حجم فایل باید 200 کیلوبایت (200 KB) باشد.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند. پس از ثبت اطلاعات، فیلدهای نمایش داده شده غیرفعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری بسته خواهد شد.

منوی حوزه فعالیت

در این منو مطابق شکل 34 می‌توانید حوزه(های) فعالیت و مرتبط با فرآورده‌های سلامت محور را مشاهده و یا ویرایش نمایید. هر حوزه فعالیت شامل زمینه‌های فعالیت «توزیع سراسری»، «تولید»، «ثبت»، «صادرات»، «واردات فوریتی»، «واردات ثبتی» و «توزیع استانی» می‌باشد. به منظور ویرایش حوزه‌ها، دکمه را کلیک نمایید.

توجه: در هنگام جستجوی مسئول فنی، آن گروه از مسئولین فنی که حوزه فعالیتشان با حوزه فعالیت شرکت تطبیق داشته باشد، نمایش داده می‌شوند؛ بنابراین حوزه‌های فعالیت شرکت می‌بایست به‌درستی و به‌صورت کامل انتخاب شوند.

شکل 34) انتخاب حوزه‌های فعالیت

با کلیک دکمه کنار هر حوزه، مطابق شکل 35 زمینه‌های فعالیت آن حوزه را می‌توانید مشاهده و با کلیک چک‌باکس کنار آیکن آن زمینه را انتخاب نمایید. درصورتی‌که شرکت در تمامی زمینه‌های ذکر شده فعالیت می‌نماید، چک‌باکس قرار گرفته در کنار نام حوزه را انتخاب نمایید. با انجام این کار، تمام زمینه‌های فعالیت به‌صورت خودکار انتخاب می‌گردند.

شکل 35) نمایش فعالیت‌های مربوط به هر حوزه فعالیت

اطلاعات شعب

مراحل ثبت اطلاعات شعب و استخدام مسئول فنی، در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل36 می‌باشد.

شکل36) مراحل ثبت اطلاعات شعب و استخدام مسئول فنی

شعبِ زیرمجموعه هر شرکت اعم از «دفتر نمایندگی»، «انبار»، «کارخانه»، «مرکز پخش» و «دفتر پخش» و «کارگاه تولیدی» به‌صورت روالی درختی در این بخش اضافه و ثبت می‌شوند. به این منظور با کلیک منوی «اطلاعات شعب»، فرمی مطابق شکل 37 نمایش داده می‌شود.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4449.jpg

شکل 37) نمایش روال درختی افزودن شعب

در فرم نمایش داده شده، شرکت و دفتر مرکزی نمایش داده می‌شود. یادآور می‌شود که اطلاعات نمایش داده شده شعبه مرکزی غیر قابل حذف می‌باشند. به منظور افزودن سایر شعب به زیرمجموعه شرکت و یا دفتر مرکزی شرکت دکمه را کلیک نمایید. فرمی مطابق شکل 38 نمایش داده می‌شود که شامل پنج سربرگ «اطلاعات پایه»، «ارتباطات»، «حوزه فعالیت»، «استخدام مسئول فنی» و «پروانه‌ها» می‌باشد. توضیحات مربوط هر سربرگ در ادامه شرح داده شده است.

توجه: اطلاعات ثبت شده شعب شرکت در این بخش، در سایر سامانه‌های سازمان غذا و دارو مورد استفاده قرار می‌گیرند. به‌عنوان مثال انبارهای قابل انتخاب در سامانه «مجوز مصرف» با استعلام از شعب ثبت شده به‌عنوان انبار در سامانه «اشخاص حقوقی و حقیقی» و در بخش «اطلاعات شعب»، نمایش داده می‌شوند. بنابراین اطلاعات مربوط به شعب به‌صورت صحیح و دقیق وارد نمایید.

شکل 38) افزودن شعبه-اطلاعات پایه

سربرگ اطلاعات پایه

در این سربرگ می‌توانید اطلاعات پایه شعبه را مشاهده، ثبت و یا ویرایش نمایید. به منظور افزودن و یا ویرایش اطلاعات دکمه را کلیک نمایید. در ادامه توضیحات مربوط به فیلدها، بیان خواهد شد.

 • کد[5]GLN: (این فیلد پس از ثبت اطلاعات شعبه و همچنین اطلاعات آدرس نمایش داده می‌شود). شماره جهانی مکان (GLN)، شناسه‌ای 13 رقمی است که توسط مؤسسه بین‌المللی GS1 صادر می‌گردد و برای شناسایی هر نوع از موقعیت‌های مختلف در زنجیره تأمین (موقعیت‌های فیزیکی، دیجیتالی، عملیاتی یا حقوقی) که لازم است به‌صورت یکتا در سراسر دنیا شناسایی شوند، استفاده می‌شود. این کد به دو صورت سیستمی و ثبت توسط کاربر ذخیره می‌گردد. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

پس از ثبت اطلاعات شعبه و اطلاعات آدرس، این فیلد با کدی که توسط سیستم و به‌صورت خودکار تولید شده است مطابق شکل 39 نمایش داده می‌شود. کد نمایش داده شده صرفاً به منظور ثبت در سیستم و استفاده در سامانه‌های سازمان غذا و دارو می‌باشد. این کد با الگوریتم ساخت کد GLN که توسط مؤسسه GS1 صادر می‌گردد، ایجاد می‌شود اما از نظر فرم و برخی استاندارهای لازم در ایجاد کد GLN اصلی تفاوت‌هایی دارد.

توجه: به‌صورت پیش‌فرض برای دفتر مرکزی، یک کد GLN نمایش داده می‌شود.

شکل 39) تخصیص کد GLN به‌صورت سیستمی

برای ثبت کد GLN درصورتی‌که کد GLN مختص به محل قرارگیری شعبه را از نمایندگی مؤسسه GS1 در ایران دریافت کرده باشید، می‌توانید کد دریافت شده را در فیلد مربوطه وارد کرده و با کلیک دکمه که در شکل 40 شکل نمایش داده شده‌اند، آن را ثبت نمایید.

توجه: در صورت ثبت کد GLN توسط کاربر، فرمت کد GLN وارد شده به‌عنوان مرجعی برای ورود کدهای GLN سایر شعب در سیستم ثبت می‌شود و می‌بایست از این پس از چنین فرمتی برای ورود کدهای GLN سایر شعب پیروی نمود. در غیر این صورت و عدم تطابق کد با فرمت ذخیره شده در سیستم، نمی‌توان کد GLN را برای سایر شعب ثبت نمود. یادآور می‌شود تمامی کدهای صادر شده توسط مؤسسه GS1 از فرمتی یکسان و مخصوص به هر شرکت پیروی می‌نمایند.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4040.jpg

شکل 40) تخصیص کد GLN به‌صورت سیستمی

 • نوع شعبه: نوع شعبه را از لیست انتخاب نمایید. نوع شعبه می‌تواند یکی از انواع «دفتر نمایندگی»، «انبار»، «کارخانه»، «مرکز پخش» و «دفتر پخش» و «کارگاه تولیدی» باشد.
 • نام فارسی: نام شعبه را به فارسی وارد نمایید.
 • نام انگلیسی: نام شعبه را به انگلیسی وارد نمایید.
 • کد پستی: کد پستی شعبه را وارد نمایید.
 • نوع مالکیت: نوع مالکیت شعبه را انتخاب نمایید.
 • تصویر مالکیت: تصویر سند (سند ملک در صورت مالک بودن، یا اجاره‌نامه در صورت مستأجر بودن) با فرمت‌های PNG، JPG و JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200KB) بارگذاری شود (این فیلد پس از ثبت اطلاعات شعبه و ثبت نوع مالکیت شعبه مطابق شکل 41 فعال می‌شود). برای افزودن تصویر، دکمه را کلیک نموده، فایل تصویر سند را انتخاب کرده و سپس دکمه را کلیک کنید تا تصویر بارگذاری شود.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4041.jpg

شکل 41( بخش آپلود تصویر مالکیت

 • تاریخ پایان اجاره: درصورتی‌که نوع مالکیت را اجاره انتخاب کنید، این فیلد ظاهر می‌شود و باید تاریخ پایان اجاره را از طریق پنجره باز شونده، انتخاب نمایید.
 • کشور شعبه: کشور محل قرارگیری شعبه را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • استان شعبه: استان محل قرارگیری شعبه را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • شهرستان شعبه: شهرستان مکان قرارگیری شعبه را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • شهر شعبه: شهر محل قرارگیری شعبه را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • طول[6] و عرض[7] جغرافیایی: مطابق شکل 42 با جابجایی محل نشانگر روی نقشه، اطلاعات فیلدهای اجباری «طول جغرافیایی» و «عرض جغرافیایی» به‌صورت اتوماتیک پر می‌شود.

توجه: ابتدای طول و عرض جغرافیایی ثبت شده برای شرکت دو رقمی می‌باشد (قبل از ممیز).

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4140.jpg

شکل 42) ورود طول و عرض جغرافیایی

 • آدرس: آدرس پستی محل قرارگیری شعبه وارد شود.
 • انتخاب آدرس از روی نقشه: برای تعیین طول و عرض جغرافیایی، با جابجایی محل نشانگر محل مورد نظر را از روی نقشه انتخاب نمایید. به این منظور با استفاده از دکمه‌های و روی نقشه زوم نمایید و روی محل قرارگیری شعبه کلیک نمایید تا مطابق شکل 43 نشانگر در محل انتخابی نمایش داده شود. یادآور می‌شود که پس از انتخاب محل قرارگیری شعبه روی نقشه، طول و عرض جغرافیایی محل انتخاب شده در فیلدهای مربوطه نمایش داده می‌شوند.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4140.jpg

شکل 43) انتخاب آدرس از روی نقشه

پس از ورود «اطلاعات پایه» دکمه فعال می‌شود. با کلیک این دکمه، اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند و بخش‌های «حوزه فعالیت» و «ارتباطات» به منظور ورود اطلاعات تکمیلی، فعال می‌شوند. با کلیک دکمه نیز فرم بدون هیچ تغییری بسته خواهد شد.

سربرگ ارتباطات

در این سربرگ مطابق شکل 44، لیست راه‌‌های ارتباطی با شعبه نمایش داده شده است که می‌توان آن‌ها را اضافه و حذف نمود.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\4541.jpg

شکل 44) افزودن شعبه-ارتباطات

با کلیک دکمه فرمی مطابق شکل 45 نمایش داده می‌شود.

شکل 45) افزودن ارتباطات

در این فرم، ابتدا «نوع ارتباط» را از لیست کشویی انتخاب نمایید. نوع ارتباط می‌تواند یکی از موارد «پست الکترونیک»، «تلفن همراه»، «فکس» یا «تلفن» باشد. سپس در فیلد روبه‌روی نوع ارتباط، مقدار آن را وارد نموده و سپس دکمه را کلیک کنید تا مطابق شکل 44 به لیست اضافه گردد.

سربرگ حوزه فعالیت

در این سربرگ مطابق شکل 46 تمامی حوزه‌های قابل فعالیت و مرتبط با فرآورده‌های سلامت محور شرکت نمایش داده می‌شود. نحوه افزودن و ویرایش حوزه فعالیت مطابق بخش ‏5-2-5 می‌باشد.

شکل 46) حوزه فعالیت شعبه جدید

سربرگ استخدام مسئول فنی

در این سربرگ مطابق شکل 47 فرمی نمایش داده می‌شود. در این فرم ابتدا می‌بایست حوزه(های) فعالیت شعبه را به به منظور استخدام مسئول فنی انتخاب کرده و سپس در فیلد «جستجوی مسئول فنی» «کد ملی» یا «نام کاربری»، مسئول فنی را وارد نموده و دکمه را کلیک کنید.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\6061.jpg

شکل 47) استخدام مسئول فنی

توجه 1: در بخش انتخاب حوزه‌های فعالیت، اسامی حوزه‌ فعالیت انتخابی هر شعبه نمایش داده می‌شود. با انتخاب هر حوزه فعالیت، جستجوی مسئول فنی بر اساس تخصص مسئول فنی در حوزه انتخابی صورت می‌گیرد.

توجه 2: درصورتی‌که اطلاعات مدیرعامل توسط کارشناسان سازمان تأیید نشده باشند، دسترسی به این بخش امکان‌پذیر نمی‌باشد.

توجه 3: درصورتی‌که شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیک اصلی مدیرعامل تأیید نشده باشند، دسترسی به این بخش امکان‌پذیر نمی‌باشد.

در صورت تطابق کد ملی و یا نام کاربری مسئول فنی مورد نظر با حوزه فعالیت، اطلاعات مسئول فنی، مطابق شکل 39 نمایش داده خواهد شد.

شکل 48) جستجوی مسئول فنی

توجه 1: در صورت عدم تأیید شماره تلفن همراه و آدرس پست الکترونیک اصلی مدیر عامل و یا عدم انتخاب حوزه فعالیت شعبه، امکان جستجوی مسئول فنی وجود ندارد.

توجه 2: از تأیید نهایی مسئول فنی مورد نظر در حوزه مربوطه اطمینان حاصل فرمایید.

توجه 3: نام کاربری تخصیص داده شده به مسئول فنی توسط مدیرعامل، کد کاربری ورود به دیگر سامانه‌های موجود می‌باشد.

مطابق شکل 49، در کادر مشخص شده، اطلاعات مربوط به مسئول فنی نمایش داده می‌شود.

شکل 49) کادر نمایش اطلاعات مسئول فنی جستجو شده

این اطلاعات شامل موارد زیر است:

 • تصویر و نام مسئول فنی
 • شماره شناسنامه مسئول فنی
 • تاریخ تولد مسئول فنی
 • با کلیک دکمه فرمی شامل اطلاعات شخصی و تخصصی مسئول فنی مطابق شکل 50 نمایش داده می‌شود. این فرم دارای چهار سربرگ «اطلاعات پایه»، «سوابق تحصیلی»، «دوره‌های آموزشی» و «سوابق کاری» می‌باشد. به منظور بستن این فرم، دکمه را کلیک نمایید.

شکل 50) مشاهده اطلاعات مسئول فنی

با انتخاب کلیک دکمه فرمی (در شکل 48) صفحه‌ای جهت انتخاب دسته فعالیت مطابق شکل 51 نمایش داده می‌شود. با وارد کردن توضیحات لازم و انتخاب دکمه درخواست استخدام برای مسئول فنی ارسال می‌شود و درخواست ارسال شده به عنوان پروانه‌ای در زیرمجموعه پروانه‌های شعبه نمایش داده می‌شود. با انتخاب دکمه فرمی مطابق شکل 42 نمایش داده می‌شود. به منظور ارسال درخواست همکاری برای مسئول فنی، ابتدا حوزه فعالیت مورد نظر را انتخاب نموده، سپس توضیحات مربوطه را نوشته و دکمه را کلیک نمایید. درخواست استخدام برای مسئول فنی ارسال می‌شود و درخواست ارسال‌شده به عنوان پروانه‌ای در زیرمجموعه پروانه‌های شعبه نمایش داده می‌شود. در صورت نیاز، با کلیک دکمه فرم بدون ارسال درخواست بسته خواهد شد.

توجه: درصورتی‌که مسئول فنی جستجو شده به عنوان مدیرعامل فعال در شرکتی ثبت شده باشد، امکان ارسال درخواست وجود ندارد و پیغام خطای «این شخص به عنوان مدیرعامل فعال قبلاً در سیستم ثبت شده است» نمایش داده می‌شود.

شکل 51) ارسال درخواست استخدام به مسئول فنی و انتخاب دسته فعالیت

سربرگ پروانه‌ها

در این سربرگ، سوابق درخواست‌های استخدام ارسال شده (پروانه‌های صادر شده) به مسئولین فنی مطابق شکل 52 در زبانه‌های جداگانه نمایش داده می‌شوند. با کلیک هر شماره پروانه، اطلاعات مربوط به آن نمایش داده می‌شود.

شکل 52) پروانه‌های شعبه

 • اطلاعات پروانه: در این بخش «نام شرکت طرف قرارداد»، «وضعیت فعالیت» و «تاریخ اعتبار قرارداد» نمایش داده می‌شود.
 • اطلاعات طرف قرارداد: در این بخش اطلاعات اختصاصی ثبتی شرکت شامل «شناسه شرکت»، «پیش کد شرکت»، «کد اقتصادی»، «نام فارسی» و «نام لاتین» نمایش داده می‌شود.
 • اعمال و مشاهده درخواست: در این بخش وضعیت همکاری مدیرعامل و مسئول فنی نمایش داده می‌شود. در حالت ارسال درخواست اولیه برای مسئول فنی، وضعیت درخواست به‌صورت «در انتظار تأیید» نمایش داده می‌شود. پس از تأیید یا رد درخواست اولیه توسط مسئول فنی، وضعیت متناسب به حالت انتخاب شده مطابق شکل 53 نمایش داده می‌شود.

C:\Users\ROHANK~1.SAM\AppData\Local\Temp\SNAGHTML90609dd8.PNG

شکل 53) وضعیت‌های تأییدیه درخواست

درصورتی‌که مسئول فنی درخواست همکاری را پذیرفت، در هر زمان با کلیک دکمه و ذکر علت قطع همکاری در فرم نمایش داده شده مطابق شکل 54 و کلیک دکمه می‌توانید به همکاری خود با مسئول فنی پایان دهید.

شکل 54) قطع همکاری

یادآور می‌شود که پس از قطع همکاری، با کلیک دکمه مطابق شکل 55 می‌توانید دوباره درخواست همکاری خود را برای مسئول فنی ارسال نمایید.

C:\Users\neda.janike\Pictures\66666.png

شکل 55) قطع همکاری

 • اطلاعات کاربری: در صورت پذیرفتن درخواست همکاری از سوی مسئول فنی، با کلیک دکمه مطابق شکل 56 به درگاه پرداخت بانک منتقل می‌شوید و می‌بایست هزینه کارشناسی را پرداخت نمایید.

شکل 56) فرم پرداخت

شکل 57) درگاه پرداخت بانک

 • تعریف نام‌کاربری: پس از انجام عملیات پرداخت موفق، فیلدی به منظور تعریف نام کاربری برای مسئول فنی استخدام شده نمایش داده می‌شود. پس از تعریف نام کاربری و ثبت آن، مسئول فنی با آن نام کاربری می‌تواند به سامانه‌های سازمان غذا و دارو از جمله «سامانه ترخیص»، «سامانه مجوز مصرف»، «سامانه IRC» و غیره وارد شود. همچنین امکان «چاپ کارت مسئول فنی» برای مدیرعامل فعال می‌شود.
 • حوزه فعالیت: در این بخش حوزه فعالیت‌های مشترک شرکت و مسئول فنی استخدام شده نمایش داده می‌شود.
 • تغییر شعبه مسئول فنی: به منظور انتقال مسئول فنی فعال در یک شعبه به شعبه دیگر از شرکت، با کلیک دکمه مطابق شکل 52، فرمی مطابق شکل 58 باز می‌شود که شامل فهرست شعب ثبت شده شرکت است. با انتخاب هرکدام از شعب شرکت، در صورتی‌که مسئول فنی صلاحیت فعالیت در حوزه شعبه انتخابی را داشته باشد، با انتخاب حوزه فعالیت شعبه انتخابی و کلیک دکمه ، مسئول فنی به شعبه انتخابی منتقل می‌شود.

شکل 58) پروانه‌های شعبه-تغییر شعبه مسئول فنی

توجه 1: در صورتی‌که مسئول فنی مدارک لازم را به منظور فعالیت در حوزه(های) شعبه انتخاب شده را نداشته باشد، امکان انتقال نمی‌باشد.

توجه 2: مسئول فنی فقط در حوزه(های) فعالیت تأیید صلاحیت شده خود می‌تواند در شعبه دیگر فعالیت کند.

نکته 1: بعد از انتقال مسئول فنی به شعبه دیگر در شرکت توسط مدیرعامل، پروانه همکاری مسئول فنی در شعبه‌ای که مسئول فنی انتقال یافته است، نمایش داده می‌شود.

نکته 2: در صورتی‌که حوزه‌ای برای شعبه انتخاب شده تعریف نشده باشد، امکان انتقال شعبه وجود ندارد.

 • تغییر حوزه فعالیت مسئول فنی: به منظور تغییر حوزه فعالیت مسئول فنی فعال در یک شعبه از شرکت، با کلیک دکمه مطابق شکل 52، فرمی مطابق شکل 59 نمایش داده می‌شود که شامل حوزه فعالیت‌های شرکت منطبق با حوزه‌های داراری صلاحیت مسئول فنی می‌باشد.

شکل 59) تغییر حوزه فعالیت مسئول فنی

با انتخاب حوزه فعالیت(های) مورد نظر از لیست و کلیک دکمه ، مسئول فنی امکان فعالیت در حوزه(های) انتخابی توسط مدیرعامل را خواهد داشت.

اعضای شرکت

مراحل افزودن اعضای هیئت مدیره، در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 60 می‌باشد.

شکل 60) مراحل افزودن اعضای هیئت مدیره

در این منو نام و مشخصات اعضای هیئت‌مدیره شرکت مطابق شکل 61 افزوده و نمایش داده می‌شود.

شکل 61) اعضای شرکت

به‌منظور افزودن اعضا با کلیک دکمه فرمی مطابق شکل 62 به منظور افزودن اعضا نمایان می‌شود.

توجه: مشخصات مدیرعامل در این فرم به صورت پیش‌فرض نمایش داده می‌شود و غیرقابل تغییر است. توضیحات مربوط به تغییر مدیرعامل در بخش «تغییر مدیرعامل» شرح داده شده است.

شکل 62) افزودن اعضا

توضیحات فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است. یادآور می‌شود که تکمیل تمامی فیلدهای این بخش الزامی می‌باشد.

 • سمت: یکی از سمت‌های «عضو هیئت‌مدیره»، «نایب‌رئیس هیئت‌مدیره» و یا «رئیس هیئت‌مدیره» را به‌عنوان سمت شغلی عضو جدید از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • ملیت: ملیت عضو جدید را به‌صورت ایرانی یا غیر ایرانی از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • کد ملی: کد ملی عضو جدید را وارد نمایید. این فیلد در صورتی نمایش داده می‌شود که ملیت عضو جدید ایرانی انتخاب شده باشد.
 • شماره پاسپورت: شماره پاسپورت عضو جدید را وارد نمایید. این فیلد در صورتی نمایش داده می‌شود که ملیت عضو جدید غیر ایرانی انتخاب شده باشد.
 • تاریخ تولد: تاریخ تولد عضو جدید را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. یادآور می‌شود که با ورود کد ملی و تاریخ تولد به‌صورت صحیح، فیلدهای نام، نام خانوادگی و شماره شناسنامه به‌صورت سیستمی از سازمان ثبت‌احوال استعلام و نمایش داده می‌شود. در صورتی که به هر دلیلی اطلاعات از سامانه سازمان ثبت‌احوال دریافت نگردید، می‌توانید اطلاعات را به صورت دستی وارد نمایید.
 • نام: نام عضو جدید را وارد نمایید.
 • نام خانوادگی: نام خانوادگی عضو جدید را وارد نمایید.
 • جنسیت: جنسیت عضو جدید را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • شماره شناسنامه: شماره شناسنامه عضو جدید را وارد نمایید.
 • کشور محل صدور: کشور محل صدور شناسنامه عضو جدید را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • استان محل صدور: استان محل صدور شناسنامه عضو جدید را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • شهرستان محل صدور: شهرستان محل صدور شناسنامه عضو جدید را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • شهر محل صدور: شهر محل صدور شناسنامه عضو جدید را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
 • نام کاربری: یک نام کاربری تعیین نمایید (این نام می‌تواند متشکل از کاراکترهای انگلیسی و اعداد باشد).
 • ایمیل: ایمیل معتبر عضو جدید را با فرمت صحیح (مانند test@ttac.ir) وارد نمایید.
 • شماره همراه: شماره تلفن همراه عضو جدید را وارد نمایید.
 • گذرواژه: گذرواژه همان رمز عبور به منظور ورود به سامانه است. گذرواژه مورد نظر خود را وارد نمایید. طول آن حداقل باید 6 کاراکتر باشد.
 • تکرار گذرواژه: گذرواژه انتخابی را دوباره وارد نمایید.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده ثبت و عضو جدید، به اعضای شرکت اضافه می‌شود. با کلیک دکمه نیز فرم بدون ثبت اطلاعات بسته می‌شود.

پس از افزودن اعضا، اطلاعات مربوط به هر عضو مطابق شکل 63 در فرم اصلی نمایش داده می‌شود. همچنین در این فرم می‌توانید حق امضا را به هر عضو اعطا نمایید و اطلاعات مربوط به آن را ویرایش و یا عضو افزوده شده را حذف کنید.

C:\Users\neda.janike\Pictures\Saved Pictures\6363.jpg

شکل 63) نمایش مشخصات اعضا

توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

 • حق امضا: به منظور اعطای حق امضا به عضو دکمه مشخص شده در شکل 65، را کلیک نمایید. هنگامی‌که دکمه به رنگ سبز نمایش داده شود، حق امضا به عضو انتخاب شده اعطا می‌شود و پس از آن باید فیلدهای مربوط به ثبت امضا را باید تکمیل نمایید.

شکل 64) تعیین حق امضا

 • ویرایش حق امضا: در این فرم اطلاعات مربوط به حق امضای اعضا ویرایش می‌شود. توضیحات مربوط به هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.
   • شماره دفترخانه: شماره دفترخانه ثبت گواهی امضا را وارد نمایید.
   • شماره گواهی: شماره گواهی امضا را وارد نمایید.
   • تاریخ گواهی: تاریخ ثبت گواهی امضا در دفترخانه را از تقویم بازشونده وارد نمایید.
   • استان: استان محل دفترخانه صدور گواهی امضا را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
   • شهرستان: شهرستان محل دفترخانه صدور گواهی امضا را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
   • شهر: شهر محل دفترخانه صدور گواهی امضا را از لیست کشویی انتخاب نمایید.
   • بارگذاری تصویر امضا: تصویر گواهی امضا مدیرعامل با فرمت‌های PNG، JPG یا JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200 KB) را بارگذاری نمایید.

با کلیک دکمه اطلاعات وارد شده ثبت و عضو جدید به اعضا اضافه می‌شود. با کلیک دکمه عضو انتخابی، پس از تأیید پیغام نمایش داده شده مطابق شکل 65، حذف می‌شود.

شکل 65) حذف عضو شرکت

منوی فایل راهنما

به منظور مطالعه فایل راهنمای مدیر عامل، از منوی عملیاتی مطابق شکل 66 گزینه «فایل راهنما» را انتخاب نمایید.

شکل 66) فایل راهنما

تغییر مدیرعامل

در صورتی‌که مدیرعامل تغییر پیدا کرده باشد، مدیرعاملی که شرکت را ثبت نموده است باید رد سمت گردد. به منظور رد سمت مدیرعامل فعلی، از سامانه پشتیبانی (http://support.ttac.ir) یک درخواست (Ticket) مبنی بر رد سمت مدیرعامل به پشتیبانان سازمان غذا و دارو ارسال و یا به صورت حضوری از سازمان غذا و دارو درخواست رد سمت مدیرعامل اخذ شود. پس از رد سمت مدیرعامل فعلی، مدیرعامل جدید می‌بایست مجدداً شرکت را در سامانه با مشخصات خود ثبت نماید.

پیوست

فراموشی نام کاربری

در صورت فراموشی نام کاربری، مطابق شکل 67 لینک «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را کلیک نمایید.

شکل 67) لینک فراموشی نام کاربری

فرمی مطابق شکل 68 نمایش داده می‌شود. با وارد کردن کد ملی خود درون فیلد مورد نظر و کلیک دکمه ، نام(های) کاربری برای شما، به ایمیل ثبت شده شما ارسال می‌گردد.

شکل 68) فرم فراموشی نام کاربری

فراموشی رمز عبور

در صورت فراموشی رمز عبور، مطابق شکل 69 لینک «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را کلیک نمایید.

شکل 69) لینک فراموشی رمز عبور

با کلیک بر روی لینک فوق، فرمی مطابق شکل 70 نمایش داده می‌شود.

شکل 70) فرم فراموشی رمز عبور

نام کاربری خود و نیز کد امنیتی را درون فیلدهای مورد نظر وارد کرده، سپس به یکی از دو روش زیر اقدام به تغییر رمز عبور خود نمایید:

   1. با کلیک دکمه ، یک کد امنیتی به شماره همراه ثبت شده شما در سیستم ارسال می‌شود.

در صفحه بعد، فرم تغییر رمزعبور، «کد امنیتی (پیامک)»، «رمز عبور جدید»، «تکرار رمز عبور جدید» و «کد امنیتی داخل تصویر» را در فیلدهای مشخص شده وارد کرده و دکمه را کلیک نمایید تا رمز عبور شما تغییر یابد.

در صورت عدم ارسال کد امنیتی به شماره همراه شما، دکمه را کلیک نمایید.

   1. با کلیک دکمه ، یک لینک به ایمیل ثبت شده شما در سیستم ارسال می‌شود. مطابق شکل 71 روی لینک ارسالی کلیک نمایید.

شکل 71) لینک «بازیابی رمز عبور» ارسال شده به ایمیل

در فرم باز شده، مطابق شکل 72 فیلدهای «رمز عبور جدید»، «تکرار رمز عبور جدید» و «کد امنیتی داخل تصویر» را پر کرده و دکمه C:\Users\mehdi.khodarahmi\Desktop\ثبت.png را کلیک نمایید تا رمز شما تغییر یابد.

شکل 72) فرم تغییر رمز عبور

نکته: رمز عبور شما باید حداقل 8 کاراکتر و شامل حداقل یک حرف بزرگ، یک حرف کوچک، یک عدد و یکی از کاراکترهای «@»، «#»، «$»، «&»، «_»، «-» و یا «!» باشد.

 1. Longitude
 2. Latitude
 3. شماره اقتصادی که در اصطلاح با نام کد اقتصادی شناخته می‌شود پس از طی مراحلی که طبق قانون وضع شده توسط اداره‌ی دارایی در مرکز استان‌ها و شهرستان‌ها برای اشخاص حقوقی و حقیقی صادر می‌شود. این کد نحوه‌ی عملکرد یک شرکت (خدمات – خرید و فروش) را که در قراردادها و فاکتورها ذکر می‌شود مشخص می‌کند. اخذ این کد برای شرکت‌ها اجباری است.
 4. شماره‌ای که اداره ثبت شرکت‌ها در هر واحد بعد از ثبت شدن شرکت در دفتر خود به شرکت جدید اختصاص می‌دهد و شرکت بعد از آن با شماره فوق‌الذکر شناخته می‌شود، شماره ثبت نامیده می‌شود.
 5. Global Location Number
 6. Longitude
 7. Latitude

کارتابل

راهنمای کارتابل مسئولین فنی

 مقدمه

سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی به‌منظور ثبت اطلاعات مربوط به شرکت‌های حوزه سلامت‌محور و افراد مسئول در هر شركت، راه‌اندازی شده است.

در سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»، با اجرای عملیات «درخواست تأیید صلاحیت مسئول فنی» توسط متقاضی، کارتابلی برای ایشان ایجاد می‌شود. کارتابل ثبت اطلاعات مسئول فنی اختصاصاً به‌منظور تکمیل اطلاعات شخصی، سوابق تحصیلی و شغلی مسئولین فنی ایجاد شده است. پس از ثبت و ارسال اطلاعات مسئول فنی در سامانه، عملیات کارشناسی اطلاعات توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو انجام پذیرفته و در صورت تأیید اطلاعات، پروانه فعالیت برای مسئول فنی ایجاد می‌شود. پس از صدور پروانه فعالیت، مدیران عامل شرکت‌ها می‌توانند مسئول فنی مربوطه را جستجو نموده و درخواست استخدام برای وی ارسال نمایند. مسئول فنی با مشاهده اطلاعات شرکت‌های متقاضی در سامانه، می‌تواند درخواست‌های استخدامی خود را پذیرفته و یا رد نماید.

 ورود به سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی

در صورتی که پیش از این، به عنوان مسئول فنی در سامانه ttac.ir ثبت‌نام نموده‌اید، می‌توانید با نام کاربری و رمز عبور قبلی خود وارد سامانه«ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» شوید.

در صورتی‌که تاکنون ثبت‌نام ننموده‌اید، به‌منظور ثبت‌نام و درخواست صلاحیت مسئول فنی در سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی، مستند مربوطه‌اش را مطالعه نمایید(لینک مستند).

به منظور ورود به سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»، مطابق شکل 1 گزینه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» را از سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) کلیک و یا آدرس سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی» (https://entities.ttac.ir) را مطابق شکل 2 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»
شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

در فرم نمایان شده مطابق شکل 3 دکمه «ورود به سامانه» را کلیک نمایید.

شکل 3) صفحه اول سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

در فرم ورود به سامانه مطابق شکل 4 «نام کاربری» و «رمز عبور» خود را در فیلدهای مربوطه وارد و دکمه ورود به سیستم  را کلیک نمایید.

شکل 4) فرم ورود به سامانه

پس از نخستین ورود به کارتابل، می‌بایست گذرواژه خود را تغییر دهید. به همین منظور مطابق شکل 5 فرمی نمایش داده می‌شود که شامل فیلدهای زیر است

رمز عبور فعلی

رمز عبور جدید

تکرار رمز عبور جدید

کد امنیتی

نکته: رمز عبور شما باید حداقل 8 کاراکتر و شامل حداقل یک حرف بزرگ ، یک حرف کوچک، یک عدد و یکی از کاراکترهای «@»، «#»، «$»، «&»، «_»، «-» و یا «!» باشد.

پس از تکمیل فرم دکمه تغییر رمز عبور  را کلیک نمایید تا رمز عبور شما تغییر یابد.

شکل 5) تغییر رمز عبور پس از نخستین ورود به کارتابل

 پیکربندی سامانه

پس از ورود به سامانه فرمی مطابق شکل 6 نمایش داده می‌شود.

شکل 6) پیکربندی سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

اطلاعات کاربری: تصویر مسئول فنی وارد شده به سامانه در این بخش نمایش داده می‌شود. با کلیک دکمه  مطابق شکل 7 یک منو باز می‌شود که شامل موارد زیر است

 • تغییر رمز عبور
 • خروج: با کلیک این دکمه، از کارتابل خارج خواهید شد.
شکل 7) نام مسئول فنی و منوی مربوطه

2-منوی عملیاتی: منوهای عملیاتی در این بخش نمایش داده می‌شوند.

3-داشبورد من: فیلدهای اطلاعاتی هر منو در این قسمت نمایش داده می‌شود.

4. خروج: : به‌منظور خروج از حساب کاربری این گزینه در دسترس است. . .

5-با کلیک دکمه همبرگر منوی کاربری مطابق شکل 8 کوچک‌تر می‌شود

شکل 8) جمع شدن منو

 

منوهای عملیاتی

مراحل تکمیل اطلاعات پروفایل مسئول فنی در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 9 می‌باشد.

شکل 9) مراحل تکمیل اطلاعات پروفایل مسئول فنی

 منوی پروفایل من

شامل فرم‌های «ویرایش اطلاعات، اطلاعات محل سکونت، ارتباطات، تصاویر، گواهی پایان خدمت و اسناد گواهی امضا» به منظور ثبت اطلاعات شخصی مسئول فنی است. توضیحات هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

توجه: اطلاعات و مدارک بارگذاری شده در بخش پروفایل، توسط کارشناس به منظور تأیید صلاحیت بررسی می‌گردند، بنابراین تکمیل اطلاعات پروفایل الزامی می‌باشد

 فرم ویرایش اطلاعات.

شکل 10) منوی «پروفایل من» – فرم «ویرایش اطلاعات»

توضیحات فیلدهای این قسمت فرم در ادامه شرح داده شده است.

نام کاربری: نام کاربری مسئول فنی که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود. این فیلد قابلیت ویرایش ندارد.

نام: نام مسئول فنی با که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود و قابلیت ویرایش ندارد.

نام خانوادگی: نام خانوادگی مسئول فنی که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود و قابلیت ویرایش ندارد.

کد ملی: کد ملی مسئول که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود و قابلیت تغییر ندارد.

تاریخ تولد: تاریخ تولد مسئول فنی که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود و قابلیت ویرایش ندارد.

جنسیت: جنسیت مسئول فنی که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود. در صورت نیاز می‌توانید مقدار آن را تغییر دهید.

شماره شناسنامه: شماره شناسنامه مسئول فنی که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود. در صورت نیاز می‌توانید مقدار آن را تغییر دهید.

کشور: کشور محل صدور شناسنامه مسئول فنی که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود و در صورت نیاز می‌توانید مقدار آن را تغییر دهید.

استان: استان محل صدور شناسنامه مسئول فنی که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود. در صورت نیاز می‌توانید مقدار آن را تغییر دهید.

شهرستان: شهرستان محل صدور شناسنامه مسئول فنی که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود. در صورت نیاز می‌توانید مقدار آن را تغییر دهید.

شهر: شهر محل صدور شناسنامه مسئول فنی که هنگام ثبت‌نام وارد نموده‌اید، در این فیلد نمایش داده می‌شود. در صورت نیاز می‌توانید آن را تغییر دهید.

با کلیک دکمه ثبت تغییرات اطلاعات جدید وارد شده، ثبت و ذخیره می‌شوند.

 اطلاعات محل سکونت

در این فرم اطلاعات مربوط به محل سکونت مسئول فنی مطابق شکل 11 ثبت و نمایش داده می‌شود.

شکل 11) منوی «پروفایل من» – فرم «اطلاعات محل سکونت»

کد پستی: کد پستی محل سکونت را به‌صورت عددی وارد نمایید.

کشور محل سکونت: کشور محل سکونت را از لیست انتخاب نمایید.

استان محل سکونت: استان محل سکونت را از لیست انتخاب نمایید.

شهرستان محل سکونت: شهرستان محل سکونت را از لیست انتخاب نمایید.

شهر محل سکونت: شهر محل سکونت را از لیست انتخاب نمایید.

آدرس: آدرس محل سکونت خود را در این فیلد مورد نظر وارد نمایید.

با کلیک دکمه ثبت تغییرات اطلاعات وارد شده، ثبت و ذخیره می‌شوند.

 ارتباطات

در این فرم مطابقشکل 12 اطلاعات مربوط به راه‌های ارتباطی با مسئول فنی شامل «پست الکترونیک»، «تلفن همراه»، «فکس» و «تلفن» را می‌توانید ویرایش و اضافه نمایید.

توجه: راه‌های ارتباطی اصلی برای تمامی ذینفعان سامانه ازجمله مسئولین سازمان غذا و دارو قابل مشاهده و مبنای ارتباطی خواهند بود.

شکل 12) منوی «پروفایل من» – فرم «ارتباطات»

تلفن همراه اصلی: شماره تلفن همراه مسئول فنی با اطلاعات ثبت‌شده در زمان ثبت‌نام به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش داده می‌شود. شماره همراه می‌بایست با کد ارسال شده به تلفن همراه مسئول فنی مورد تأیید قرار گیرد. به‌منظور امکان ارسال مدارک و همچنین درخواست بررسی صلاحیت مسئول فنی، تأیید شماره تلفن همراه اصلی الزامی است. به این منظور کد ارسال‌شده به شماره تلفن همراه را در فیلد مشخص‌شده در شکل 13 وارد نموده و دکمه تایید را کلیک نمایید. همچنین در صورت نیاز به اصلاح و تغییر شماره، با ورود شماره جدید و کلیک دکمه تغییر ، می‌توانید آن را تغییر دهید.

توجه: درصورتی‌که کد تأییدیه به شماره تلفن همراه ارسال نشده است، دکمه ارسال کد تاییدیه مجدد را کلیک نمایید تا کد تأییدیه مجدداً به شماره تلفن همراه ثبت‌شده، ارسال گردد.

شکل 13) منوی «پروفایل من» – فرم «ارتباطات» – تأیید تلفن همراه اصلی

پست الکترونیک اصلی: پست الکترونیک مسئول فنی با اطلاعات ثبت‌شده در زمان ثبت‌نام به‌صورت خودکار در این فیلد نمایش داده می‌شود. پست الکترونیک می‌بایست با کد ارسال‌شده به آدرس پست الکترونیک مسئول فنی مورد تأیید قرار گیرد. به این منظور کد ارسال‌شده به پست الکترونیک را مطابق شکل 14 وارد نموده و دکمه تایید  را کلیک نمایید. همچنین در صورت نیاز به اصلاح و تغییر پست الکترونیک، با ورود پست الکترونیک جدید و کلیک دکمه تغییر می‌توانید آن را تغییر دهید.

توجه: در صورتی که کد تأییدیه به پست الکترونیک ارسال نشده است، دکمه ارسال کد تاییدیه مجدد را کلیک نمایید. تا کد تأییدیه مجدداً به پست الکترونیک وارد شده، ارسال گردد.

شکل 14) منوی «پروفایل من» – فرم «ارتباطات» – تأیید پست الکترونیک اصلی

توجه: در صورت تأیید شماره تلفن همراه و پست الکترونیکی، شکل روبه‌روی این دو  به شکل تیک تغییر می‌یابد.

توجه: در صورتی‌که شماره همراه اصلی و پست الکترونیکی اصلی تأیید نشده باشد، امکان ارسال مدارک برای کارشناسی وجود ندارد.

شکل 15) تلفن همراه و پست الکترونیک اصلی تأیید شده

افزودن راه‌های ارتباطی: به منظور افزودن سایر راه‌های ارتباطی، ابتدا از فیلد «انتخاب نوع ارتباط» مطابق شکل 16، نوع ارتباط را مشخص نمایید.

توجه: به منظور افزودن راه ارتباطی جدید، ابتدا باید اطلاعات محل سکونت را تکمیل نمایید.

شکل 16) منوی «پروفایل من» – ارتباطات – افزودن راه‌های ارتباطی – انتخاب نوع ارتباط

پس از انتخاب نوع راه ارتباطی، مطابق شکل 17 فیلدی نمایش داده می‌شود که باید درون آن ایمیل، شماره تلفن همراه، شماره فکس یا شماره تلفن ثابت را در آن وارد نمایید. با کلیک دکمه افزودن راه ارتباطی مورد نظر ثبت و در فهرست نمایش داده می‌شود. با کلیک دکمه سطل نیز می‌توانید راه ارتباطی مورد نظر را حذف نمایید.

شکل 17) منوی «پروفایل من» – ارتباطات – فرم «افزودن راه ارتباطی»

 تصاویر

در این فرم مطابق شکل 18 باید «تصویر کارت ملی»، «تصویر شناسنامه» و «تصویر عکس پرسنلی» را با فرمت‌های PNG، JPG و یا JPEG و با حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200 KB) بارگذاری نمایید. به منظور بارگذاری تصاویر دکمه browse را کلیک نمایید. پس از انتخاب تصویر، دکمه بارگذاری را کلیک نمایید تا تصویر بارگذاری شود.

شکل 18) منوی «پروفایل من» – فرم «تصاویر»

 گواهی پایان خدمت

(نمایش داده شده برای آقایان) در این فرم مطابق شکل 19 می‌بایست اطلاعات مربوط به گواهی پایان خدمت را ثبت نمایید.

شکل 19) منوی «پروفایل من» – فرم «گواهی پایان خدمت»

توضیحات مربوط به فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است.

 • نوع: نوع گواهی را از لیست انتخاب نمایید. نوع گواهی می‌تواند «پایان خدمت»، «معافیت پزشکی»، «معافیت کفالت» یا «معافیت موارد خاص» باشد. تکمیل این فیلد الزامی است.

در صورت انتخاب نوع «پایان خدمت»، فیلدهای زیر نمایش داده می‌شوند که باید آن‌ها را تکمیل نمایید:

تاریخ شروع: تاریخ شروع خدمت را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

تاریخ پایان: تاریخ پایان خدمت را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

تاریخ صدور: تاریخ صدور گواهی پایان خدمت را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

شماره کارت: شماره کارت پایان خدمت را به‌صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

بارگذاری تصویر گواهی پایان خدمت: تصویر گواهی پایان خدمت مسئول فنی با فرمت‌های PNG، JPG یا JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200 KB) را بارگذاری نمایید. به منظور بارگذاری تصویر دکمه browse را کلیک نمایید. پس از انتخاب تصویر، دکمه  بارگذاری را کلیک نمایید تا تصویر بارگذاری شود.

با کلیک دکمه ثبت تغییرات اطلاعات وارد شده، ثبت و ذخیره می‌شوند.

 اسناد گواهی امضا

در این فرم مطابق شکل 20 باید اطلاعات گواهی امضا و تصویر امضا مسئول فنی را وارد نمایید.

شکل 20) منوی «پروفایل من» – فرم «اسناد گواهی امضا»

شماره گواهی: شماره گواهی امضا را به‌ صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

تاریخ گواهی امضا: تاریخ صدور گواهی امضا از را تقویم بازشونده انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

شماره دفترخانه: شماره دفترخانه ثبت گواهی امضا را به‌ صورت عددی وارد نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

استان: استان محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از لیست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

شهرستان: شهرستان محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از لیست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

شهر: شهر محل دفترخانه ثبت گواهی امضا را از لیست انتخاب نمایید. تکمیل این فیلد الزامی است.

بارگذاری تصویر امضا: تصویر گواهی امضا را با فرمت‌های PNG، JPG یا JPEG و حجم حداکثر 200 کیلوبایت (200 KB) بارگذاری نمایید. به منظور بارگذاری تصویر دکمه  را کلیک نمایید. پس از انتخاب تصویر، دکمه بارگذاری browse را کلیک نمایید تا تصویر بارگذاری شود.

با کلیک دکمه ثبت تغییرات اطلاعات وارد شده، ثبت و ذخیره می‌شوند.

 منوی دوره‌ها و سوابق

مراحل ثبت دوره‌ها و سوابق و ارسال مدارک مسئول فنی در سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی مطابق شکل 21 می‌باشد.

شکل 21) مراحل ثبت دوره‌ها و سوابق و ارسال مدارک

در این منو مطابق شکل 22 اطلاعات مربوط به «سوابق تحصیلی»، «دوره‌های آموزشی» و «سوابق کاری» مسئول فنی ثبت می‌شود. توضیحات مربوط به هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.

توجه: حوزه‌های فعالیت مسئول فنی و دفتر کارشناسی مربوط به آن در زمان «ارسال» مدارک به کارشناس زمانی فعال می‌شود که در بخش دوره‌ها و سوابق موردی مطابق با آن‌ها ثبت شده باشد. به‌عنوان‌مثال حوزه «دارو» زمانی فعال می‌شود که مسئول فنی مدارک و سوابق تحصیلی و یا دوره‌های آموزشی و شغلی رشته‌ای مانند «داروسازی» را بارگذاری کرده باشد.

شکل 22) منوی «دوره‌ها و سوابق»

 سربرگ سوابق تحصیلی

با انتخاب سربرگ «سوابق تحصیلی» می‌توانید اطلاعات مربوط به تحصیلات را مشاهده، اضافه، ویرایش و یا حذف نمایید. منظور با کلیک به منظور افزودن سابقه تحصیلی دکمه افزودن  را کلیک نمایید تا فرمی مطابق شکل 23 نمایان می‌شود.

شکل 23) منوی «دوره‌ها و سوابق» – سربرگ «سوابق تحصیلی» – فرم «افزودن سوابق تحصیلی»

توضیحات مربوط به هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.

مقطع تحصیلی: مقطع تحصیلی را از لیست انتخاب نمایید.

رشته تحصیلی: رشته تحصیلی را از لیست انتخاب نمایید.

گرایش: گرایش رشته تحصیلی را از لیست انتخاب نمایید.

دانشگاه: نام دانشگاه محل تحصیل را وارد نمایید. در صورتی که نام دانشگاه در لیست نمایش داده شده وجود داشت، آن را انتخاب کنید. در غیر این صورت نام آن را به طور کامل وارد نمایید.

نام مرجع صادرکننده: درصورتی‌که دانشگاه انتخاب شده غیر ایرانی باشد، نام مرجع صادر کننده را از فهرست لیست نمایید.

کشور: نام کشوری که دانشگاه در آن واقع شده را از فهرست انتخاب نمایید (در صورتی که نام دانشگاه در لیست وجود نداشت، این فیلد فعال می‌شود و باید آن را تکمیل نمایید).

شهر: نام شهری که دانشگاه در آن واقع شده را از فهرست انتخاب نمایید. (در صورتی که نام دانشگاه در لیست وجود نداشت، این فیلد فعال می‌شود و باید آن را تکمیل نمایید).

آدرس: آدرس دانشگاه را وارد نمایید. (در صورتی که نام دانشگاه در لیست وجود نداشت، این فیلد فعال می‌شود و باید آن را تکمیل نمایید).

تاریخ شروع تحصیل: تاریخ شروع تحصیل را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید.

تاریخ فارغ‌التحصیلی: تاریخ فارغ‌التحصیلی را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید.

شماره تأییدیه تحصیلی یا دانشنامه: شماره تأییدیه تحصیلی یا دانشنامه را به‌صورت عددی وارد نمایید.

تاریخ تأییدیه: تاریخ تأییدیه تحصیلی را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید.

با کلیک دکمه ثبت تغییرات اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند و مطابق شکل 24 در بخش سوابق تحصیلی نمایش داده می‌شوند. اطلاعات ثبت‌شده پس از ارسال، توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت آن‌ها به کاربر نمایش داده می‌شود. با کلیک دکمه بستن نیز فرم بدون ثبت اطلاعات بسته خواهد شد.

پس از ثبت اطلاعات به منظور بارگذاری تصویر مدرک تحصیلی دکمه بستن را کلیک نمایید. پس از انتخاب تصویر، دکمه بارگذاری را کلیک نمایید تا تصویر بارگذاری شود.

شکل 24) منوی «دوره‌ها و سوابق» – سربرگ «سوابق تحصیلی»

درصورتی‌که وضعیت «در حال بررسی» نباشد مطابق شکل 25 می‌توانید با کلیک دکمه ویرایش اطلاعات واردشده را ویرایش نمایید یا با کلیک دکمه حذف اطلاعات وارد شده را حذف نمایید.

توجه: در صورتی که وضعیت مدارک تحصیلی به صورت «تأیید شده» باشد، امکان حذف و ویرایش اطلاعات آن وجود نخواهد داشت.

شکل 25) منوی «دوره‌ها و سوابق» – سربرگ «سوابق تحصیلی» – ویرایش و حذف سوابق تحصیلی

 دوره‌های آموزشی

با انتخاب سربرگ «دوره‌های آموزشی» می‌توانید اطلاعات مربوط به دوره‌های آموزشی سپری شده توسط مسئول فنی را مشاهده، اضافه، ویرایش و یا حذف نمایید. به منظور افزودن سابقه تحصیلی دکمه افزودن را کلیک نمایید تا فرمی مطابق شکل 26 نمایان می‌شود.

شکل 26) منوی «دوره‌ها و سوابق» – سربرگ «دوره‌های آموزشی» – فرم «افزودن دوره‌های آموزشی»

توضیحات مربوط به هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.

نام دوره: نام دوره گذرانده شده را از لیست انتخاب نمایید.

صادرکننده: نام صادرکننده مدرک دوره را وارد نمایید. نام صادرکننده مدرک را وارد نمایید. در صورتی که نام صادر کننده مدرک در لیست نمایش داده شده وجود داشت، آن را انتخاب کنید. در غیر این صورت نام آن را به طور کامل وارد نمایید.

کشور: نام کشور محل برگزاری دوره را از لیست انتخاب نمایید (در صورتی که نام دانشگاه در لیست وجود نداشت، این فیلد فعال می‌شود و باید آن را تکمیل نمایید).

شهر: نام شهر محل برگزاری دوره را از لیست انتخاب نمایید (در صورتی که نام دانشگاه در لیست وجود نداشت، این فیلد فعال می‌شود و باید آن را تکمیل نمایید).

آدرس: آدرس محل برگزاری دوره را از لیست انتخاب نمایید (در صورتی که نام دانشگاه در لیست وجود نداشت، این فیلد فعال می‌شود و باید آن را تکمیل نمایید).

تاریخ شروع: تاریخ شروع مدرک دوره گذرانده شده را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید.

تاریخ خاتمه: تاریخ خاتمه مدرک دوره گذرانده شده را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید.

شماره: شماره مدرک دوره گذرانده شده را به‌صورت عددی وارد نمایید.

تاریخ صدور: تاریخ صدور مدرک دوره گذرانده شده را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید.

با کلیک دکمه تایید اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند و مطابق شکل 27 در بخش دوره‌های آموزشی نمایش داده می‌شوند. اطلاعات ثبت شده پس از ارسال، توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت آن‌ها به کاربر نماش داده می‌شود. با کلیک دکمه بستن نیز فرم بدون ثبت اطلاعات بسته خواهد شد.

به منظور بارگذاری تصویر مدرک دوره آموزشی دکمه بارگذاری browse را کلیک نمایید. پس از انتخاب تصویر، دکمه  را کلیک نمایید تا تصویر بارگذاری شود.

شکل 27) منوی «دوره‌ها و سوابق آموزشی» – سربرگ «دوره‌های آموزشی»

همچنین درصورتی‌که وضعیت در حال بررسی نباشد مطابق شکل 28 می‌توانید با کلیک دکمه ویرایش اطلاعات را ویرایش نمایید و با کلیک دکمه حذف اطلاعات وارد شده را حذف نمایید.

توجه: در صورتی که وضعیت مدارک دوره‌های آموزشی به صورت «تأیید شده» باشد، امکان حذف و ویرایش اطلاعات آن وجود نخواهد داشت.

شکل 28) منوی «دوره‌ها و سوابق» – سربرگ «سوابق تحصیلی» – ویرایش و حذف دوره‌های آموزشی

سوابق کاری

با انتخاب سربرگ «سوابق کاری» می‌توانید اطلاعات مربوط به سوابق مسئول فنی را مشاهده، اضافه، ویرایش و یا حذف نمایید. منظور با کلیک به منظور افزودن سابقه تحصیلی دکمه افزودن را کلیک نمایید تا فرمی مطابق شکل 29 نمایان می‌شود.

توجه: درصورتی‌که مسئول فنی در حال حاضر در شرکتی مشغول به کار است، نیاز به ورود اطلاعات آن نیست.

توجه: در این فرم فقط می‌توانید سابقه مرتبط (مسئول فنی) را ثبت نمایید.

شکل 29) افزودن سوابق کاری

توضیحات مربوط به هر فیلد در ادامه شرح داده شده است.

نوع سابقه: نوع سابقه را مسئول فنی انتخاب نمایید.

حوزه فعالیت: در صورتی که نوع سابقه را، مسئول فنی انتخاب نمایید، فیلد حوزه فعالیت به‌منظور انتخاب حوزه‌های فعالیت مطابق شکل 30 فعال می‌شود.

شکل 30) منوی «دوره‌ها و سوابق» – سربرگ «سوابق کاری» – فرم «افزودن سابقه کاری»

از تاریخ: تاریخ شروع کار را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید.

تا تاریخ: تاریخ پایان کار را از تقویم بازشونده انتخاب نمایید.

شماره صادره: شماره صادره نامه سابقه کار را به ‌صورت عددی وارد نمایید.

تاریخ صادره: تاریخ صادره نامه سوابق را به ‌صورت عددی وارد نمایید.

با کلیک دکمه تایید اطلاعات وارد شده ثبت می‌شوند و مطابق شکل 31 در بخش سوابق کاری نمایش داده می‌شوند. اطلاعات ثبت شده پس از ارسال، توسط کارشناسان مربوطه مورد بررسی قرار گرفته و وضعیت آن‌ها به کاربر نماش داده می‌شود. با کلیک دکمه بستن فرم بدون ثبت اطلاعات بسته می‌شود.

شکل 31) منوی «دوره‌ها و سوابق» – سربرگ «سوابق کاری»

همچنین درصورتی‌که وضعیت در حال بررسی نباشد مطابق شکل 32 می‌توانید با کلیک دکمه ویرایش اطلاعات را ویرایش نمایید و با کلیک دکمه حذف اطلاعات وارد شده را حذف نمایید.

به منظور بارگذاری تصویر دکمه بارگذاری browse را کلیک نمایید. پس از انتخاب تصویر، دکمه  را کلیک نمایید تا تصویر بارگذاری شود.

توجه: در صورتی که وضعیت مدارک سوابق کاری به صورت «تأیید شده» باشد، امکان حذف و ویرایش اطلاعات آن وجود نخواهد داشت.

شکل 32) منوی «دوره‌ها و سوابق» – سربرگ «سوابق کاری» – ویرایش و حذف سابقه کاری

منوی لینک‌های آموزشی

در این منو مطابق شکل 33، مسئول فنی با انتخاب لینک‌ مورد نظر، به آموزش و کسب اطلاعات در آن حوزه می‌پردازد.

شکل 33) منوی «لینک‌های آموزش»

 ارسال

در این منو مطابق شکل 34، می‌توانید تقاضای بررسی اطلاعات وارد شده و درنتیجه تأیید صلاحیت در حوزه‌های فعالیت مورد نظر خود را به کارشناسان «سازمان غذا و دارو» ارسال نمایید. نحوه انتخاب و ارسال حوزه‌های مورد نظر در ادامه شرح داده شده است.

شکل 34) منوی «ارسال»

انتخاب و ارسال حوزه فعالیت

حوزه‌های قابل فعالیت مسئول فنی با توجه به اطلاعات تکمیل شده در بخش «دوره‌ها و سوابق»، نمایش داده می‌شود. با کلیک دکمه شکل پوشه زیرگروه هر یک از حوزه‌ها مطابق شکل 35 نمایش داده می‌شود. حوزه و زیرگروه‌های فعالیت مورد نظر را با انتخاب چک‌باکس قرار گرفته در کنار نام هر حوزه انتخاب نمایید. پس از انتخاب تمامی حوزه‌های مورد نظر، با کلیک دکمه ارسال به کارشناس اطلاعات و مدارک مسئول فنی که در مراحل قبل ثبت شده‌اند به منظور بررسی به کارشناس مربوطه ارسال می‌شود.

شکل 35) منوی «ارسال» – فرم «انتخاب حوزه فعالیت» – نمایش زیرگروه حوزه‌های فعالیت

پس از ارسال مدارک، دسترسی به پنل کاربری محدود می‌شود و در بخش ارسال فرمی مطابق شکل 36 نمایش داده می‌شود که در آن روند رسیدگی به اطلاعات مسئول فنی در حوزه‌های فعالیت انتخاب شده نمایش داده می‌شود.

توجه 1: پس از ارسال حوزه‌های فعالیت به کارشناس، کارتابل مسئول فنی غیرفعال می‌شود و تا هنگام تأیید یا رد اطلاعات وارد شده توسط کارشناسان مربوطه به همین حالت باقی می‌ماند. به همین علت، به منظور ویرایش اطلاعات و یا ارسال مدارک جدید باید تا زمان اعلام نتایج کارشناسی در انتظار بمانید. پس از اعلام نتایج، کارتابل از حالت غیرفعال خارج می‌گردد و می‌توانید اطلاعات جدید را وارد و یا اطلاعات قبلی را ویرایش نمایید.

توجه 2: مدیران عامل شرکت‌ها تنها آن دسته از مسئولین فنی را مشاهده می‌نمایند که حوزه فعالیت شرکت آن‌ها با حوزه‌های فعالیت مسئولین فنی که در آن‌ها تأیید صلاحیت شده‌اند، مطابقت داشته باشد.

شکل 36) منوی «ارسال» – روند دفاتر تشخیص صلاحیت

دفاتر کارشناسی

با انتخاب هر حوزه فعالیت، دفتر کارشناسی مربوط به حوزه فعالیت انتخاب شده در این بخش نمایش داده می‌شود.

فعالیت‌ها

در این منو اطلاعات استخدامی و درخواست‌های همکاری مسئول فنی نمایش داده می‌شود. در صورت درخواست استخدام مسئول فنی توسط مدیرعامل، اطلاعات همکاری به‌عنوان یک پروانه مطابق شکل 37 در منوی فعالیت‌ها نمایش داده می‌شود. مسئول فنی می‌تواند درخواست ارائه شده را تأیید یا رد نماید. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

شکل 37) منوی «فعالیت‌ها» – پروانه‌های من

شماره پروانه‌های ایجاد شده در این قسمت، در سربرگ‌های مجزا نمایش داده می‌شود. با کلیک روی هر سربرگ، می‌توانید اطلاعات مربوط به آن را مشاهده کنید. این اطلاعات شامل بخش‌های زیر است:

اطلاعات پروانه

«نام شرکت متقاضی استخدام مسئول فنی» به همراه «وضعیت همکاری»، «تاریخ شروع» و «تاریخ پایان قرارداد» مطابق شکل 38 در این قسمت نمایش داده می‌شود.

شکل 38)منوی «فعالیت‌ها» – اطلاعات پروانه

اطلاعات طرف قرارداد

در این بخش اطلاعات مربوط به شرکت شامل «شناسه شرکت»، «پیش‌کد شرکت»، «کد اقتصادی»، «نام فارسی»، «نام لاتین» و «کد GLN» مطابق شکل 39 نمایش داده می‌شود.

شکل 39) منوی «فعالیت‌ها» – اطلاعات طرف قرارداد

 اعمال و مشاهده درخواست

در این بخش اطلاعات اشخاص طرف قرارداد (مدیرعامل و مسئول فنی) به همراه وضعیت درخواست همکاری نمایش داده می‌شود. با بررسی درخواست ارسال شده می‌توانید درخواست را با استفاده از دکمه‌های نمایش داده شده مطابق شکل 40 قبول یا رد نمایید. شرح روال پذیرش و یا رد همکاری در ادامه شرح داده شده است.

شکل 40) منوی «فعالیت‌ها» – اعمال و مشاهده درخواست

با کلیک دکمه رد همکاری فرمی مطابق شکل 41 نمایش داده می‌شود. در فرم نمایش داده شده با شرح مختصری از علت عدم پذیرش و یا قطع همکاری توسط مسئول فنی و سپس با کلیک دکمه ثبت تغییرات تقاضای همکاری از جانب مدیرعامل رد می‌گردد.

شکل 41) فرم رد همکاری

قبول همکاری: با کلیک دکمه قبول همکاری مطابق شکل 42 فرم تعهدنامه همکاری مسئول فنی با شرکت متقاضی نمایش داده می‌شود. با مطالعه و انتخاب تمام گزینه‌های نمایش داده شده توسط مسئول فنی، دکمه تایید فعال می‌گردد.

شکل 42) فرم تعهدنامه قبول همکاری

با کلیک دکمه تایید، فرمی مطابق شکل 43 به منظور تعیین شیفت‌های کاری مسئول فنی نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به این فرم در ادامه شرح داده شده است.

توجه: درصورتی که شخص در حال حاضر به عنوان مدیرعامل فعال در سیستم ثبت‌نام کرده باشد، هنگام کلیک دکمه «قبول همکاری» با پیغام خطای «این شخص به عنوان مدیرعامل فعال قبلاً در سیستم ثبت شده است» مواجه می‌شود.

شکل 43) منوی «فعالیت‌ها» – تعیین شیفت‌های کاری

نمایش یک سال کاری: روزهای یک سال در 4 شیفت کاری نمایش داده می‌شود.

نمایش یک ماه کاری: روزهای یک ماه کاری نمایش داده می‌شود. ترتیب ماه‌های سال از چپ به راست تصویر (فروردین در سمت چپ و اسفند در سمت راست) می‌باشد.

روزهای هفته: روزهای هفته برای 4 شیفت کاری نمایش داده می‌شود. با انتخاب هر یک از روزهای کاری مطابق شکل 44 تمامی روزهای کاری آن شیفت انتخاب می‌شوند.

شکل 44) انتخاب شیفت کاری

نمایش شیفت‌های کاری: 4 شیفت کاری صبح، ظهر، عصر و شب نمایش داده می‌شود.

 1. نمایش یک روز کاری: هر مربعِ قابل انتخاب در تقسیم‌بندی، نمایش دهنده یک روز کاری در یکی از 4 شیفت کاری می‌باشد.

با کلیک دکمه ثبت تغییرات شیفت‌های انتخاب شده ثبت می‌شوند. پس از ثبت شیفت‌های کاری، مسئول فنی به استخدام شرکت درمی‌آید. همچنین وضعیت همکاری در بخش اطلاعات پروانه به حالت فعال تغییر پیدا می‌کند و در قسمت عملیات دکمه قطع همکاری مطابق شکل 45 نمایش داده می‌شود.

قطع همکاری: روش قطع همکاری مانند «رد همکاری» است که در پیش‌تر شرح داده شد.

شکل 45) تأیید همکاری

اطلاعات کاربری

پس از پذیرش همکاری از سوی مسئول فنی، مدیرعامل شرکت با پرداخت هزینه کارشناسی، یک نام کاربری برای مسئول فنی ایجاد می‌نماید تا وی دسترسی لازم به منظور ورود به کارتابل خود در سامانه‌های دیگر مانند IRC، مجوز ترخیص، مجوز مصرف و غیره را داشته باشد و امور محوله شرکت را انجام دهد.

حوزه فعالیت

در این بخش حوزه‌های فعالیت مسئول فنی در شعبه مورد نظر نمایش داده می‌شوند.

نکته: در صورتی که نیاز به تغییر شیفت کاری وجود داشت، می‌بایست با کلیک دکمه قطع همکاری ابتدا همکاری خود را با مدیرعامل و شرکت قطع نمایید (این قطع همکاری یک‌طرفه است و نیازی به قطع همکاری از سوی مدیرعامل نیست). سپس دکمه قبول همکاری را کلیک کنید و مراحل را مطابق «بخش 4.2 قبول همکاری» ادامه دهید.

منوی رزومه

در این منو اطلاعات مربوط به روند بررسی و تأیید صلاحیت مسئول فنی در دو بخش «درخت حوزه‌های قابل فعالیت» و «درخت حوزه‌های دارای صلاحیت فعالیت» مطابق شکل 46 نمایش داده می‌شود. توضیحات مربوط به هر بخش در ادامه شرح داده شده است.

شکل 46) رزومه

درخت حوزه‌های قابل فعالیت: در این بخش مطابق شکل 47 «حوزه‌های قابل فعالیت» مسئول فنی با توجه به اطلاعات و سوابق تحصیلی و شغلی وارد شده، نمایش داده می‌شوند. با کلیک دکمه شکا پوشه زیرشاخه‌های هر حوزه فعالیت مطابق شکل 47 نمایش داده می‌شود.

شکل 47) درخت حوزه‌های قابل فعالیت

درخت حوزه‌های دارای صلاحیت فعالیت: در این بخش مطابق شکل 48 «حوزه‌هایی که صلاحیت فعالیت مسئول فنی در آن‌ها تأیید شده است»، نمایش داده می‌شوند. با کلیک دکمه شکل پوشه زیرشاخه‌های هر حوزه فعالیت مطابق شکل 48 نمایش داده می‌شود.

شکل 48) درخت حوزه‌های دارای صلاحیت فعالیت

مشاهده روند صلاحیت: در این بخش نتایج بررسی اطلاعات و مدارک مسئول فنی و تأیید صلاحیت وی توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو نمایش داده می‌شود. اطلاعات و مدارک تأیید شده و یا رد شده توسط کارشناس مطابق شکل 49 با برچسبی مشخص می‌گردند.

شکل 49) برچسب تأییدیه اطلاعات توسط کارشناس

همچنین با کلیک دکمه تیک قرمز مطابق شکل 50 جزئیات روند بررسی انجام شده، نمایش داده می‌شود.

شکل 50) مشاهده جزئیات و روند تأیید صلاحیت

 فایل راهنما

به منظور مطالعه فایل راهنمای مدیرعامل، از منوی عملیاتی مطابق شکل 51 گزینه فایل راهنما را انتخاب نمایید.

شکل 51) فایل راهنما

 فراموشی نام کاربری

در صورت فراموشی نام کاربری، مطابق شکل 52 لینک «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را کلیک نمایید.

شکل 52) لینک فراموشی نام کاربری

فرمی مطابق شکل 53 نمایش داده می‌شود. با وارد کردن کد ملی خود درون فیلد مورد نظر و کلیک دکمه ارسال نام های کاربری به ایمیل  ، نام(های) کاربری برای شما، به ایمیل ثبت شده‌ی شما ارسال می‌گردد.

شکل 53) فرم فراموشی نام کاربری

فراموشی رمز عبور

در صورت فراموشی رمز عبور، مطابق شکل 54 لینک «نام کاربری خود را فراموش کرده‌ام» را کلیک نمایید.

شکل 54) لینک فراموشی رمز عبور

با کلیک بر روی لینک فوق، فرمی مطابق شکل 55 نمایش داده می‌شود.

شکل 55) فرم فراموشی رمز عبور

نام کاربری خود و نیز کد امنیتی را درون فیلدهای مورد نظر وارد کرده، سپس به یکی از دو روش زیر اقدام به تغییر رمز عبور خود نمایید:

با کلیک دکمه ارسال کد امنیتی به شماره همراه من، یک کد امنیتی به شماره همراه ثبت شده شما در سیستم ارسال می‌شود.

در صفحه بعد، فرم تغییر رمزعبور، «کد امنیتی (پیامک)»، «رمز عبور جدید»، «تکرار رمز عبور جدید» و «کد امنیتی داخل تصویر» را در فیلدهای مشخص شده وارد کرده و دکمه تغییر رمز عبور را کلیک نمایید تا رمز عبور شما تغییر یابد.

در صورت عدم ارسال کد امنیتی به شماره همراه شما، دکمه دریافت مجدد کد امنیتی را کلیک نمایید.

با کلیک دکمه ارسال لینک به ایمیل من ، یک لینک به ایمیل ثبت شده شما در سیستم ارسال می‌شود. مطابق شکل 56 روی لینک ارسالی کلیک نمایید.

شکل 56) لینک «بازیابی رمز عبور» ارسال شده به ایمیل

در فرم باز شده، مطابق شکل 57 فیلدهای «رمز عبور جدید»، «تکرار رمز عبور جدید» و «کد امنیتی داخل تصویر» را پر کرده و دکمه ثبت را کلیک نمایید تا رمز شما تغییر یابد.

شکل 57) فرم تغییر رمز عبور

نکته: رمز عبور شما باید حداقل 8 کاراکتر و شامل حداقل یک حرف بزرگ، یک حرف کوچک، یک عدد و یکی از کاراکترهای «@»، «#»، «$»، «&»، «_»، «-» و یا «!» باشد.

صلاحیت مسئول فنی

ثبت‌نام و درخواست صلاحیت مسئول فنی


به منظور ثبت‌نام و درخواست صلاحیت به عنوان مسئول فنی در سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی، مطابق شکل 1 گزینه «ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی» از سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) را کلیک نمایید. یا می‌توانید آدرس سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی (https://entities.ttac.ir) را مطابق شکل 2 در مرورگر وارد نمایید.

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو (TTAC) – انتخاب سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»
شکل 2) آدرس مستقیم سامانه «ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی»

در فرم نمایان شده مطابق شکل 3 دکمه «درخواست صلاحیت مسئول فنی» را کلیک نمایید.

شکل 3) درخواست صلاحیت مسئول فنی

فرم «درخواست صلاحیت مسئول فنی» مطابق شکل 4 نمایان می‌شود.

شکل 4) فرم ثبت اطلاعات درخواست صلاحیت مسئول فنی
 • ملیت: ملیت مسئول فنی را از لیست انتخاب نمایید.

توجه: با انتخاب ملیت غیر ایرانی، فیلد کد ملی به فیلد شماره پاسپورت تغییر خواهد کرد و فیلدهای مربوط به شناسنامه غیرفعال خواهند شد.

 • کد ملی: در صورت انتخاب ملیت ایرانی، کد ملی ده رقمی مسئول فنی را به صورت عددی وارد نمایید.
 • پاسپورت: در صورت انتخاب ملیت غیر ایرانی، شماره پاسپورت مسئول فنی را وارد نمایید.
 • تاریخ تولد: تاریخ تولد مسئول فنی را از تقویم بازشونده به‌صورت شمسی و یا میلادی وارد نمایید.

با وارد کردن «تاریخ تولد» و «کد ملی»، در صورتی که این دو با هم منطبق باشند، اطلاعات هویتی از سامانه سازمان ثبت احوال دریافت شده و درون فیلدها نمایش داده می‌شوند. اگر بنا به دلایلی، این اطلاعات دریافت نشد، می‌توانید به صورت دستی، اطلاعات هویتی مسئول فنی را ثبت نمایید.

 • جنسیت: جنسیت مسئول فنی را از لیست انتخاب نمایید.
 • نام: نام مسئول فنی را وارد نمایید.
 • نام خانوادگی: نام خانوادگی مسئول فنی را وارد نمایید.
 • شماره شناسنامه: شماره شناسنامه مسئول فنی را به‌صورت عددی وارد نمایید.
 • سریال شناسنامه: سریال شناسنامه مسئول فنی را وارد نمایید.
 • نام پدر: نام پدر مسئول فنی را وارد نمایید.
 • کشور محل صدور: کشور محل صدور شناسنامه مسئول فنی را از لیست انتخاب نمایید.
 • استان محل صدور: استان محل صدور شناسنامه مسئول فنی را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهرستان محل صدور: شهرستان محل صدور شناسنامه مسئول فنی را از لیست انتخاب نمایید.
 • شهر محل صدور: شهر محل صدور شناسنامه مسئول فنی را از لیست انتخاب نمایید.
 • نام کاربری: یک نام کاربری تعیین نمایید (این نام می‌تواند متشکل از کاراکترهای انگلیسی و اعداد باشد).
 • پست الکترونیک: ایمیل معتبر مسئول فنی را با فرمت صحیح (مانند test@ttac.ir) وارد نمایید.
 • تلفن همراه: شماره تلفن همراه مسئول فنی را به‌صورت کامل وارد نمایید.
 • گذرواژه: گذرواژه همان رمز عبور به منظور ورود به سامانه است. گذرواژه مورد نظر خود را وارد نمایید. این گذرواژه حداقل باید 6 کاراکتر باشد.
 • تکرار گذرواژه: گذرواژه انتخابی را مجدد دوباره وارد نمایید.

ثبت و ذخیره نهایی: پس از تکمیل تمامی فیلدهای اطلاعاتی، دکمه «ثبت و ذخیره نهایی» فعال خواهد شد. با کلیک این دکمه فرمی مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود

شکل 5) ثبت و ذخیره نهایی

توجه 1: درصورتی که این شخص درحال حاضر به عنوان مسئول فنی ثبت نام کرده باشد، پیام بازدارنده «این شخص به عنوان مسئول فنی قبلاً در سیستم ثبت شده است.» نمایش داده می‌شود.

توجه 2: درصورتی که شخص درحال حاضر به عنوان مدیرعامل فعال در سیستم ثبت نام کرده باشد، پیام بازدارنده «این شخص به عنوان مدیرعامل فعال قبلاً در سیستم ثبت شده است.» نمایش داده می‌شود.

توجه 3: درصورتی که این شخص درحال حاضر به عنوان صاحب کارخانه یا کارگاه تولیدی فعال در سیستم ثبت نام کرده باشد، پیغام خطای «این شخص به عنوان صاحب کارخانه یا صاحب کارگاه تولیدی فعال قبلاً در سیستم ثبت شده است» مطابق شکل 6 نمایش داده می‌شود.

استعلام مسئول فنی

نحوه استعلام مسئولین فنی

نحوه استعلام مسئولین فنی

مقدمه

سامانه ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی به جهت ثبت اطلاعات مربوط به شرکت‌های حوزه سلامت‌محور و افراد مسئول در هر شركت، راه‌اندازی شده است.

کارتابل ثبت مسئول فنی اختصاصاً جهت ورود اطلاعات شخصی، سوابق تحصیلی و شغلی مسئولین فنی ایجاد شده است. پس از ثبت و ارسال اطلاعات مسئول فنی در سامانه، عملیات کارشناسی اطلاعات توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو انجام پذیرفته و در صورت تایید اطلاعات، پروانه فعالیت برای مسئول فنی ایجاد می‌شود. پس از صدور پروانه فعالیت، مدیران عامل شرکت‌ها نام و اطلاعات مسئول فنی را مشاهده نموده و می‌توانند درخواست استخدام برای وی ارسال نمایند. مسئول فنی با مشاهده اطلاعات شرکت‌های متقاضی در سامانه، می‌تواند درخواست‌های استخدامی خود را پذیرفته و یا رد نماید. در این سند به نحوه استعلام اطلاعات مسئولین فنی پرداخته‌ایم

1        ورود به سامانه اشخاص حقوقی و حقیقی

جهت ورود به سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی، مانند شکل 1 گزینه «ثبت اشخاص حقیقی و حقوقی» از سامانه سازمان غذا و دارو (http://www.ttac.ir) انتخاب و یا آدرس سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی (https://entities.ttac.ir) مانند شکل 2 در مرورگر وارد شود.

.

شکل 1) سامانه سازمان غذا و دارو-ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی
شکل 2) آدرس سامانه ثبت اشخاص حقوقی و حقیقی

1-1    استعلام مسئول فنی

در صفحه باز شده مانند شکل 3 گزینه «استعلام مسئول فنی» انتخاب شود. با انتخاب این گزینه صفحه ثبت شماره پرونده مسئول فنی مانند شکل 4 باز می‌شود. توضیحات فیلدهای اطلاعاتی در ادامه شرح داده شده است. لازم به ذکر است که تکمیل فیلد اطلاعاتی الزامی می‌باشد.

شکل 3) انتخاب بخش استعلام مسئول فنی
شکل 4) صفحه استعلام مسئول فنی
 • شماره پرونده: شماره کارت فعالیت مسئول فنی در این قسمت وارد شود.
 • استعلام: پس از وارد کردن شماره کارت فعالیت مسئول فنی با انتخاب دکمه «استعلام» در صورت درست بودن شماره کارت وارد شده، صفحه‌ای مطابق شکل 5 که حاوی اطلاعات مسئول فنی است، نمایش داده می‌شود.
شکل 5) کارت مسئول فنی

توجه 1: در صورتی‌که شماره کارت وارد شده صحیح نباشد، پیغام: اطلاعات مورد نظر یافت نشد نمایش داده می‌شود.

توجه 2: در صورتی‌که پروانه همکاری مسئول فنی به هردلیل باطل شده باشد، پیغام وضعیت پروانه غیر فعال است نمایش داده می‌شود.

 • اسکن بارکد QR: با استفاده از ابزار مناسب، پس از اسکن بارکد نمایش داده شده مطابق شکل 6 نیز، اطلاعات مسئول فنی مطابق شکل 5 نمایش داده می‌شود.
شکل 6) کارت مسئول فنی-بخش اسکن بارکد

نکته: QR مخفف کلمه Quick Response به معنی پاسخ سریع می‌باشد.